سياسی

تجمع معلمان حق التدریس در مقابل مجلس اسلامی


شمس الدین امانتی

با استناد به آمارهای رسمی و در کتاب های آمار آموزش و پرورش، «پیشینه تدریس معلمین غيررسمی در آموزش و پرورش ایران با عنوان روزمزد يا با پرداخت حق التدريس به قبل از سال 42 برميگردد. طبق مصوب جلسه 699سال82شورای عالی آموزش و پرورش رژیم اسلامی و بند 2/1دستورالعمل 95/710سال83درتعریف مربی پیش دبستانی آمده است، مربی کودک(پیش دبستانی)کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در یکی از مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته باشد و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق التدریس یا حق الزحمه دریافت داشته باشد.»

«پیش دبستانی، به دوره ای اطلاق میشود که کودکان در سنین 4 و 5 ساله زیر نظر مربیان پیش دبستانی به مدت دو سال تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار میگیرند. این دوره دو ساله علاوه بر مراکز دولتی، در مراکز غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش نیز تشکیل می شود.»

اینکه این مصوبات و دستور العمل ها ی فوق در حین استخدام
مربیانی با این مشخصات، منجر به استخدام واجدین این شرایط در آموزش و پرورش رژیم اسلامی خواهد شد یا نه، بعد از گذشت یک دهه، هنوز در هاله ای از ابهام است .

به مواردی از این ابهامات و شخصیت شکنی مربیان پیش دبستانی، بخشی از محروم ترین قشر زحمتکش و اسیر در نظام سرمایه داری اسلامی، به نقل از»حاجی بابائی» و «فانی»وزرای آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد و آخوند روحانی، اشاره کوتاهی خواهیم کرد.

همزمان با آغاز مدارس در مهر ماه91، مجلس رژیم اسلامی مصوبه ای را تصویب و به آموزش و پرورش اختیار داد تا»آزمون استخدامی ویژه ای برای مربیان پیش دبستانی برگزارکنند.» این مصوبه با بی اعتنائی وزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی مواجه شد و روی دست نمایندگان مجلس ماند.

در تابستان سال 92″حاجی بابائی»وزیر دروغگو و ریاکار آموزش و پرورش رژیم اسلامی، به منظور فریب افکار عمومی وعده برگزاری»آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی»را داد، اما تا آخرین روز های وزارتش هیچگونه آزمونی برگزار نشد و کماکان مربیان پیش دبستانی بلاتکلیف ماندند.

درتابستان ۹۳مربیان پیش دبستانی منتظر برگزاری آزمونی بودند که این بار»فانی»وزیر آموزش و پرورش در دولت آخوند روحانی، وعده اش را داده بود که، «آزمون در 17 مرداد برگزار خواهد شد.»طبق معمول این وزیر نیز همچون پیش کسوت خود دروغگو و فریبکار از آب در آمد و سپس به بهانه»نداشتن بودجه و مجوز استخدام»این آزمون را لغو کرد؟!

یکی از خصوصیات نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، تهدید و تحت فشار قرار دادن کارگران و اقشار تهیدست جامعه به منظور پائین آوردن سطح زندگی، توقعات انسانی و به گروگان گرفتن امکانات اولیه و ناچیز روزانه آنها است. طبق روال حکومتی رژیم اسلامی، این تهدید شامل مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش و مراکز دیگری که وابسته به آموزش و پرورش نیستند و به عنوان نیروی غیر رسمی و روزمزد در نقاط دور افتاده مشغول به کار هستند را شامل خواهد شد. به گزارش خبر نگار ایلنا، «صبح روز 29مهر1393تعدادی از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت كار به نشان اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كردند، تجمع كنندگان خواستار رفع

مشكلات كار قراردای نسبت به استخدام خود شدند.»

بلا تکلیفی مربیان پیش دبستانی، عدم امنیت شغلی و تجمع اعتراضی آنها به حداقل حقوق یا در واقع دستمزد ناچیز روزانه شان که منجر به تجمع های اعتراضی پراکنده در جلو مجلس رژیم اسلامی خواهد شد قابل درک و پشتیبانی است. اما این نوع از اعتراضات به دلیل عدم تشکل صنفی مستقل، پراکندگی محل کار و زیست، ترس از اخراج و عدم همراهی و پشتیبانی سایر معلمان و دیگر اقشار تهی دست جامعه، تا کنون منجر به تثبیت خواست واقعی خود دال بر استخدام رسمی در آموزش و پرورش و مراکز غیر وابسته به این نهاد حکومتی نشدەاند.

علی رغم وضعیت نابسامان زندگی مربیان پیش دبستانی، بلاتکلیفی و وضعیت نامشخص شغلی چندین ساله و وجود بیکاری گسترده، آنان را وادار به کار با دستمزد کم و کار قراردادی و آموزش به کودکان در شرایط حساس سنی در مراکز پیش دبستانی کردە و میکند.

روزنامه اعتماد در سال 1390مطلبی تحت عنوان»پیش دبستانی در سایر کشور ها»را منتشر کرد که بخشی از آن مربط به روسیه بود»در روسیه یک هفته بعد از انقلاب اکتبر 1919 اداره‌ ای برای آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان ایجاد شد و یک سال بعد از آن تربیت مربیان این مراکز نیز آغاز شد. از سال 1920نیز این آموزش‌ ها جزء لاینفک و اجباری آموزش عمومی شد. مهدکودک‌ها که کودکان شش‌ماهه تا سه ساله را می‌پذیرفتند زیر نظر وزارت بهداری فعالیت می‌کردند و کودکستان‌ها‌ئی که کودکان سه تا شش سال را می‌پذیرفتند زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند. بخش عمده هزینه این مراکز(حدود 90درصد)بر عهده دولت بود و مابقی هزینه‌ها را خانواده‌ها می‌پرداختند.»

حاکمان رژیم اسلامی، به دنبال قیام مردم به پا خواستە ایران در سال 1357تا کنون، قادر به حل استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی و چگونگی شیوه تعلیم و تربیت کودکان در این بخش از مراکز آموزشی به شیوه مورد نظر خود نشده اند. اما مسئولین آموزشی رژیم جهت دستیابی به سیستم تعلیم و تربیت بر مبنای آموزه های دینی، توسط مبلغین و افراد آموزش دیده در مراکز آموزشی، مصمم تر از گذشته بفکر تثبیت متد ارتجاعی خود هستند.

حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش رژیم در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت «هم‌اکنون 18 هزار و 200 مشاور و 57 هزار معاون و مربی پرورشی رسمی و 5 هزار مربی قرآنی در آموزش و پرورش داریم، که 3 هزار نفر آنها رسمی شده‌اند و الباقی قراردادکار معین دارند که پیمانی می‌شوند، در سازماندهی جدید این 5 هزار مربی قرآنی در مدارس قرآن و دارالقران‌ ها فعالیت می‌کنند، اگر در این دو مورد نیاز نباشد به عنوان مربی پرورشی فعالیت می‌کنند.»

به دنبال اظهارات این معاون، اولویت های استخدامی مورد نظر نامبرده، با مربیان قرآنی خوش صدائی است که نه احتیاجی به مدرک تحصیلی دارند و نه نیازی به آموزش، تازه اگر این مربیان قرآنی در این دو مدرسه دینی مازاد باشند، میتوانند به عنوان»مربی پرورشی»فعالیت کنند؟!

فرمولبندی فوق بر مبنای قرآن و امتیاز به قرائت آن با صدای بلند و غرا در مدارس و مراکز آموزشی یعنی استخدام رسمی! مضافآ مازاد(2هزار نفر از 5 هزارنفر)مورد نظر معاون پرورشی از این قاریان قرآن، بلافاصله و بدون هیچگونه اعتراضی از جانب این ملاهای خوش صدا و داد و بیداد مسئولین رژیم در آموزش و پرورش، دال بر اینکه بودجه نداریم، دستور العملی در این رابطه به ما ابلاغ نشده و …. .

این 2هزار آخوند خوش صدا و متخصص در مراسم سوگواری، یک شبه به عنوان مربی پرورشی

استخدام رسمی خواهند شد.

رژیم اسلامی، علی رغم همه تلاش خود بمنظور ایجاد موانع در راه استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی با سابقه ای 10ساله، و بکار گیری نیرو های خودی موفق به آموزش بر مبنای دین و تفکیک بر مبنای جنسیت در مراکز آموزشی نشده و نخواهد شد.

این عدم موفقیت را خانم»رخساره فضلی»مدیرکل دفتر آموزش پیش‌ دبستانی وزارت آموزش و پرورش، در رابطه با جزئیات برنامه‌های دوره پیش دبستانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، را چنین توضیح می دهد»این سومین برنامه ما است که بهم ریختگی زیادی دارد، اما با جدیت دنبال میکنیم و امسال برای نخستین بار یک ویژه نامه پیش دبستانی را آماده کرده ایم که به زودی در سطح کشور منتشر می شود.»

دلیل به هم ریختگی برنامه های مورد نظر»رخساره فضلی»عدم موفقیت سیستم آموزش بر مبنای دین و شریعت اسلامی است که مدت هاست در جوامع مترقی، مدرن و سکولار محلی از اعراب ندارند.

استخدام رسمی، پرداخت حق بیمه و باز نشستگی، پایان دادن به دغدغه معیشت روزانه، حق مسلم و بی چون و چرای مربیان پیش دبستانی است.

از مبارزات مربیان پیش دبستانی، معلمان زحمتکش و مبارز در راه رسیدن به حقوق پایمال شده آنها توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی حمایت کنیم.

سه شنبه 6 آبان 1393