نقشه و خطوط جنگی میان کردها و داعش در کوبانی

 

کانال تلوزیونی میادین

مترجم :احمد مزارعی 10 ، اکتبر 2014

 

در گیریها میان داعش و “واحدهای حمایت ملت کرد” ادامه دارد، دیده بان حقوق بشر سوریه میگوید که داعش بر چهل در صد شهر مسلط شده است ، اما کردها میگویند که آنها در کل شهر مقاومت میکنند،اما ببینیم مرزهای درگیری درون شهر میان طرفین و مهمترین محورهای در گیری کجاست؟

 

کردها میگویند مناطقی که داعش اشغال کرده بوده آنها مجددا مسترد کرده اند ، در شهر جنگ حقیقی میان طرفین وباشدت جریان دارد ، جنگ در مناطقی است که داعش دو روز پیش موفق شده بود شکافهائی را در جهت ورود به عمق شهر ، ایجاد کند.

 

داعش تهاجم تازه خودرا از سه طرف ، یعنی جبهه شرق شهر که موفق شدند بر چند مرکز دولتی از جمله سا ختمان آسایش (شهربانی) مسلط شوند.

جنگجویان کرد میگویند که آنها وارد یک در گیری تن به تن خیابانی در کوبانی با داعشیها ، که اسلحه های بسیار پیشرفته ای دارند، شده اند.در گیری آنها درست در محیط مرکز شهر در نزدیکی مدرسه شریعت و در خیابان شماره چهل و هشت قرار دارد .

از سوی دیگر داعش از دو جهت جنوب وغرب و از بلندی تپه مشرف بر شهر در بلندیهای روستای مشته نور، حمله و گلوله باران خود را به شهر کوبانی آغاز کرده است .

 

داعش تنها موفق شد پیشروی کوتاهی به داخل شهر داشته باشد زیرا هواپیماهای ائتلاف مانع حرکتشان شدند(1) ، اما با وجود این آنها موفق شدند بیمارستان در حال ساختی را در در غرب جاده حلب اشغال کنند.

 

اما از جبهه شمال شهرکه یک نوار مرزی محاذی با مرز ترکیه قرار دارد ، هزاران سرباز ترک و تانکها یشان ایستاده و نظاره گرندو نمیخواهند که کسی وارد مرز ترکیه شود ، آنان همچنین مانع رفت وآمد کردها نیز میشوند و اجازه نمیدهند که نیروهای کمکی به کردها ملحق شود.

 

نتیجه اینکه اخبار گوناگونی منتشر شده، از یکطرف دیده بان حقوق بشر سوریه( متمایل و ساخته آمریکا) میگوید که ثلث شهر در دست داعشیها میباشد واز طرفی کردها نیز ادعا میکنند که مناطقی که داعش اشغال کرده بود ، مسترد کرده اند و همچنان در شهر مقاومت میکنند.

 

هم اکنون ، ساعت 5 صبح بوقت کانادا و 12 ظهر بوقت سوریه روز 11 ، اکتبر ، خالد برگل از درو ن شهر کوبانی به کانال میادین، گزارش داد که شهر سقوط نکرده و مقاومت ادامه دارد ، گزارش تکمیلی در پی خواهد آمد.

توضیح مترجم : آمریکا مایل نیست ترکیه در سوریه خود سرانه عمل کند ، ترکیه به تنهائی نمیتواند منطقه بیطرف اعلام نماید زیرا با موانع گوناگون بین المللی و منطقه ای روبرو میشود ، دولت ایران نیز رسما به ترکیه اخطار داد که دخالت نظامی در سوریه با عکس العمل شدید و جدی روبرو خواهد شد، امریکا نیز گرفتاریهائی در منطقه دارد که نمیتواند به هر ماجرا جوئی دست بزند ، آینده ائتلاف ضد داعش نا روشن است زیرا اولا عراق و سوریه اجازه ورود نیروی خارجی را به خاک خود نمیدهند ،وحتی اگر نیروهای تازه ای هم در عربستان وترکیه نیز تربیت کنند ، معلوم نیست بتوانند ارتش قدرتمند سوریه را که در چهارسال گذشته نیز تجربیات فراوانی کسب نموده ، شکست دهند ، بویژه اینکه ایران، روسیه وچین بر تعداد مستشا را ن خود درسوریه افزوده اندوحزب الله نیز بهپادهای خودرا مجهز به سیستم موشکی نموده وتا کنون چند بار تروریستها را مورد هجوم قرار داده است. سی ان ان در تاریخ 25 سپتامبر گزارش مبسوطی در مورد پیشرفت فوق العاده سیستم بهپادهای حز ب الله و مجهز بودن آن به موشک و عملکرد دقیق آن در منطقه قلمون سوریه انتشار داده است. حزب الله تا کنون چند بار مراکز تجمع ترریستهای داعش و نصره را مورد هدف قرار داده است.

 

از طرفی جنگ نیز یک نوع سرمایه گزاری است که در جهت کسب سود به راه می افتد وحساب وکتاب دارد و گردانندگان پشت صحنه جنگ بعضا روی مسائلی با هم معامله میکنند ، برای مثال در جنگ یوگوسلاوی ، بر اساس توافق پشت صحنه ، آمریکائیها کارخانه ها ئی را بمباران میکردند که متعلق به تعاونیهای کارگران یوگوسلا وی بود، کارخانه هائی که آلما نیها قبلا خریده ویا در آن سهم داشتند بمباران نمیشد ، از قول جان پیلجر. ویا در جریان جنگ جهانی دوم در بحبوحه جنگ میان طرفین ، انگلیس محرمانه اسلحه هائی را در اختیار آلمانها قرار میداد با این شرط که آنها اسلحه ها را برای تخریب شهرهای شوروی بکار ببرند، زیرا درعین جنگ دشمن مهمتر آنها شوروی بود ، لذا چه بهتر که بیشتر خراب شود ، از اسناد منتشره بعد از جنگ.

 

صحنه گردا نان اصلی جنگ فعلی نیز درعین حالی که با هم میجنگد روی بسیاری مسائل نیز معامله میکنند ، چانه میزنند ومنافع خود را پیش میبرند،

نباید به مسائل مادی با
حساسات برخورد کرد ، بلکه باید واقع بین بود وبر اساس تجزیه و تحلیل طبقاتی به نفع زحمتکشان موضعگیری کرد.

 

1 Comment

  1. حکومت اسلامگرا و امریکایی حاکم بر ایران و حاکمیت دست نشانده ناتو در ترکیه بدون اجازه اربابان امپریالیسم‌شان آب هم نمیتوانند بخورند (بنوشند)، “اختلاف” فعلی‌ بین آن دو بازتاب اختلاف بین اربابان امریکایی و انگلیسی آنها است که در شرایط فعلی‌ خاور میانه و بویژه سوریه به درون آن دو حکومت وابسته منتقل شده است. روزنامه “دیلی تلگراف” انگلیس ضمن سلب مسئولیت از انگلیس رسما سرویس های اطلاعاتی آمریکا را حامی‌ تروریسم معرفی‌ کرد به این مضمون که : ” حمایت کشور‌های عربی‌ و ترکیه از گروه‌های تروریستی ، با اطلاع سرویس‌های اطلاعاتی‌ آمریکا صورت میگرفت”!! آمریکا و متحدینش در سوریه جنگ را بطور کامل باخته اند البته نه‌ به رژیم خاندان اسد به عنوان یکی از عوامل انگلیس در خاور میانه بلکه به روسیه و تاحدودی چین! انگلستان به خوبی‌ ملتفت این موضوع شده در نتیجه برای دلبری از روسیه و همچنین پیدا کردن جا پایی‌ در آینده خاور میانه به یک عقب نشینی تاکتیکی دست زده است، این است دلیل “اختلاف” بین دو حاکمیت دست نشانده حاکم بر ایران و ترکیه که ناشی‌ از ترس و واهمه آنها است. اما راجع به ارتش “نیرومند” سوریه: این ارتش هر لحظه آماده بود که پس از فرار “دکتر” بشار اسد به دامان اربابان انگلیسی‌اش در لندن، خود را ارتش اسلامی حکومت اسلام گرأئ رویایی آمریکا و متحدین‌اش در سوریه نام گذاری کند، اما روسیه و چین یقه آنها را گرفتند و به آنها تفهیم کردند که شما مجاز نیستید منافع استراتژیک ما را در خاور میانه فدای منافع اربابان غربی تان کنید، این چنین بود که “دکتر” بشار اسد به آرزویش نرسید و ارتش “نیرومند” هم با حمایت کامل و آشکار روسیه به وظائف “ملی‌” و “میهنی” خودش ادامه داد.

Comments are closed.