سياسی

سکولاریسم ترکیه از آتاترک تا اردوغان

erdogan_kodeta

 احمد مزارعی نهم مارچ 2014

ahmad_mazareieاردوغان پس مانده اتا تورک فاشیست و عمله یهودیان واستعمارگران فرانسوی و انگلیسی است ، «حزب اتحاد وترقی» و «حزب ترکهای جوان» هردو ساخته وپرداخته یهودیان دونمه(یهودیان بظاهر مسلمان شده) واستعمارگران اروپایی بود، آنان در آن مرحله ترکیه را انچنان ساختند که در ضدیت کامل با مسلمانان ودربست سرسپرده استعمارگران باشد ، «سکولاریسم» آتاتورکی به این میماند که شخصی کت ، پیراهن سفید وکراوات به تن داشته باشد ولی شلوار شورت وکفش نداشته باشد ،به همین دلیل ترکیه ارمنیها وکردها را برای پاکسازی کردن ترکیه از وجود بیگانگان وبا تفکر نژادپرستی ، قتل عام میکردند وترکیه اولین کشور اسلامی بود که رژیم صهیونیستی اسراییل را که همتای خود بود برسمیت شناخت ودر حقیقت از استعمارگران تبعیت نمود . اروپای سرمایه داری برای حفظ منافع دراز مدت خود و تضمین بازار فروش کالا وتهیه مواد اولیه تولید و انرژی رایگان ، سه کشور را آنچنان تشکیل دا د ند که برای دوره ای طولانی در چمبره آنان باشند ، این سه کشور عبارت بودند از عربستان وهابی ترکیه و اسراییل. انان کوشیدند ایران را هم اینچنین کنند اما ایران بعلت وجود جنبشهای انقلابی همچون مشروطه ،سوسیال دموکراسی ،کوچک خان ،خیابانی و……/ باب طبع استعمار نشد در د وره بعدی مصدق در اولین اقدام خود نماینده دو فاکتوی رژیم صهیونیستی را اخراج وکمی بعد ملت ایران طی انقلاب شکوهمند بهمن بساط آمریکا ونوکر مفلوکش را به زباله دان ریختند.

به ترکیه باز گردیم ، این کشور هنوز در چنبره سیاستهای استعمار قرار دارد ،در ترکیه 32 پایگاه نظامی امریکا مستقر است که بعضی از آنها در نزدیکی مرزهای ایران است و برطبق قراردادهای فیمابین در صورت وقوع جنگ میان ایران و آمریکا ترکیه نه فقط حق دخالت در امور سیاستهای آمریکا را ندارد بلکه ستاد ارتش ترکیه بطور کامل باید از فرماندهی آمریکا تبعیت کند وسازمانهای امنیتی امریکا و اسراییل بر امور امنیتی کشور ترکیه اشراف کامل دارند . همه ما میدانیم که آمریکا به ترکیه اجازه داده بود خارج از برنامه تحریمها با ایران روابط اقتصادی داشته باشد ، اما آمریکاییها این شرط را برای ترکیه گذاشته بودند که مانع ورود وخروج جاسوسان موساد اسراییل به ایران و بر عکس نشود (اسناد از سایت کنعان آن لاین و سایت قاسیون متعلق به کمونیستهای سوریه) بر عکس ایران که مخالفان سیاسی دولت را از هر قومی باشد زندانی و یا اعدام میکنند ،قومیت و مذهب در محکومیت دخالت ندارد ، در ترکیه اعدامهای جمعی یا فردی بیشتر جنبه نژاد پرستانه دارد ، در سال 1995 که عده ای نویسنده که در مکانی گرد آمده تا تبادل نظر کنند بتوسط جریانات اسلامی متعصب که از حمایت دولت برخوردار بودند مورد هجوم قرار گرفته ونزدیک به 35 نفرشان در اتش سوختند ،در آن حادثه عزیز نسین ویکی دونفر دیگر جان سالم بدر بردند ، قاتلان دستگیر وچون مورد حمایت دولت بودند محاکمه آنها سالها به تاخیر افتاد ودو سه سال پیش آنان بیگناه شناخته شدند عکس العمل اردوغان این بود که :»آزادی آنها حتما خیریتی داشته است «ولی علت اصلی کشتار، علوی بودن نویسندگان بود ، اردوغان برای آرامش ظاهری خانواده مقتولان قول میدهد که بجای مکان کشتار که در اثر آتش سوزی تخریب شده بود یک کتابخانه بسازد ، اما اکنون آنجا تبدیل به رستوران شاورما فروشی شده است ،شاورما فروشی را عمدا انتخاب کرده اند. دولتهای ترکیه همیشه مخالف علویان بوده اند ، جنبشهای اجتماعی همچون، اسحاقیه(منسوب به جنبش دهقانی به رهبری بابا اسحق) مولویه ، دانشمندیه وبکداشیه در دوره عثمانیها همگی علوی بوده ، در ضمن رقص سماع نیز مخصوص طایفه بکداشیه بوده که کرد بوده اند اما اکنون بنام ترکها معروف شده است .

اخیرا فیلمی در ترکیه به کارگردانی کاظم غندوخان با نام » دختران گمشده شهر در سیم« بطور مستند تهیه شده که واقعه قتل عام نزد یک به هفتاد هزار نفر علوی ،سریانی وارمنی در منطقه «درسیم» که امروز نامش را برای پاک کردن آثار جنایت به» تونجلی» تبدیل کرده اند ، شرح میدهد. کارگردان تا کنون موفق شده 150 نفر از دخترانی که از
آنسالها آواره شده و به اسارت این آن درآمده اند کشف وقرار است تاریخ مستند زندگی آنها را بصورت کتابی انتشار دهد. یکی از اینان که ارمنی واکنون72 سال دارد ،در زمان بمباران وقتل عام مردم شهر9 ساله بوده و بتوسط یکی از سربازان ترک اسیر میشود ، وی در دوره اسارت مسلمان شده ودوره بسیار زجردهنده ای از سر میگذراند ،چند بار شوهر کرده وطلاق میگیرد درسال 2010 سرنوشت خودرا برای دخترش بازگو میکند ، نام حقیقی وی آصلیهان بوده ،سپس با کمک دخترش وگروه فیلم سازان مستند استانبول ،شجره نامه وی را کشف وبسیاری از اعضای خانواده وقومان وخویشانش را در شهرهای ترکیه و کشورهای همسایه پیدا میکنند و بیکدیگر می پیوندند ،البته داستان بسیار طولانی است و بتوسط نویسنده ترک اسلام اوزکان در روزنامه ایلاف چاپ شده است ،همانطور که ذکر شد فیلم آنان هم موجود است .

هرانت دنیک ،نویسنده وروزنامه نگار ارمنی ترکیه چرا بقتل رسید؟

پس از فاجعه نسل کشی ارمنیها تعدادی از رهبران «حزب ترکهای جوان» که در میانشان مصطفی کمال (آتا ترک بعدی) نیز دیده میشد بظاهر محاکمه کردند ، در خلال دادگاه ، مصطفی کمال اینچنین شهادت داد :» شهروندان ما جنایاتی مرتکب شد ند که عقل نمی پذیرد ،همه شکل استبداد که حتی فکرش راهم نمیتوان کرد انجام دادند، به کشتار جمعی دست زدند، روی بچه های شیرخوار زنده نفت ریخته و آتششان زدند،به زنان ودختران ،جلوی کسانشان ، تجاوز کرده در حالیکه دست وپایشان را بسته بودند،همه املاک منقول و غیر منقول ارمنیها را تصاحب کرده وسپس آنها را بسوی بیابانهای عراق و سوریه فرارشان دادند، آنها مردمی بودند بینوا که در حقشان بدترین شقاوتها اعمال شد، بشکل وحشیانه ای به آنها اهانت شد وذلیل شدند، ملت ما ارمنیها رادر شرایطی تحمل نا پذیر قرار داده که هیچ ملتی در طول تاریخشان اینچنین نشده است»

در دوره نسل کشی ، بسیاری از صاحب منصبان ترک کودکان ارمنی را به عنوان پسر ویا دختر خوانده تصاحب میکرده وآنها را با شیوه وتفکر پان ترکیستی واسلامی تربیت میکردند ، شخص آتا تورک دختری ارمنی را به فرزندی میگیرد و پس از مسلمان شدن نام «صبیحه غوکشن» برایش انتخاب میکند ، اکنون ترکیه دو فرودگاه بزرک دارد ، یکی بنام «آتاترک» و دیگری بنام دختر خوانده آتاترک» صبیحه غوکشن».

چرا نام دومین بزرگترین فرودگاه ترکیه را «صبیحه غوکشن»نهاده اند ؟

هنگامی که رهبران دولت ترکیه تصمیم به قتل عام علویان ،ارمنیها و آسوریهای منطقه درسیم میگیرند غیر از سربازان پیاده نظام از بمباران با هواپیما نیز استفاده میکنند ، دختر خوانده ارمنی الاصل آتا ترک در نزد پدر خلبانی آموخته بوده ،لذا پدر مفتخرانه صبیحه را برای کشتار اهالی درسیم به میدانهای نبرد میفرستد و احتمالا گزارشاتی اغراق آمیز ویا حقیقی در مورد جنگاوری صبیحه ارسال میشود که همگان «انگشت تعجب بدندان میگیرند» لذا برای «قدر دانی از کشتارهای وحشیانه» ایشان دومین فرودگاه بزرگ کشوربنام وی ثبت میگردد.

هرانت دنیک، نویسنده ارمنی ترکیه که در سال 2007 در دفتر کارش بقتل رسید ،باین علت بود که با نوشتن مقاله ای بطور مستند توضیح داد ، که دختر خوانده آتاترک ، مسلمان و ترک نبوده بلکه دختری ارمنی الاصل بوده که در جریان نسل کشی ارمنیها از طرف آتا ترک به دختر خواندگی گرفته شده بوده است.

بدون هیچ شکی این افشاگری ضربه دردناکی به همه کسا نی بوده که این شخص جنایتکار و فاسد را «پدر ملت ترک» وهمچنین بنیانگزار «،سکولاریسم» در ترکیه میدانسته اند، لذا تصمیم به قتل وی گرفته وشخصی را میفرستند ودرنهایت خونسردی با شلیک چند گلوله به حیات پر بارش پایان میدهند .

 

احمد مزارعی نهم مارچ 2014