Month: سپتامبر 2014

جنگ کوبانی

توضیح درباره ترجمه :   در روزهای اخیر شهر کوبانی در شمال سوریه مورد حمله ددمنشانه مرتجعین داعش قرار گرفته. یگانهای مدافع خلق که تهاجمات قبلی داعش را دفع کرده بودند تاکنون در مقابل این حمله جنایتکارانه که با پشتیبانی ضمنی حکومتهای امپریالیست و مرتجع منطقه صورت گرفته مقاومت کرده اند. گروه داعش با به غنیمت گرفتن سلاحهایی که امپریالیستها به دیکتاتورهای دست نشانده شان اهداء کرده بودند و غارت پولهایی که مزدوران بزدل آنها به هنگام فرار بجا گذاشتند، قدرت گرفته و تهدید جدیدی برای مردم منطقه است. قدرت پوشالی مرتجعین رنگارنگ شیعه، کرد، بعثی و … که هر کدام به یک جناح بندی امپریالیستی وابسته اند فرو ریخته و معلوم شده که آنها فقط عرضه سرکوب مردم بی دفاع را دارند. این جنایتکاران ابایی از این ندارند که گروهی وحشی همچون داعش را پایه گذاری و مسلح کنند تا از آن برای فشار آوردن بر رقبای خود استفاده نمایند. در این میان چیزی که برایشان ارزش ندارد زندگی مردم رنجبری است که قربانی این رقابتها می شوند. کسانی که اشتباهات کوچک گروههای مبارز …

بررسی یک دهه جمع بندی آقای آیت ازکمیته پیگیری

برای برون رفت از شرایط بواقع جهنمی موجود برای کارگران و زحمتکشان، همفکری فشرده فعالان کارگری و کارگران آگاه و نقد و بررسی دیدگاهها بسیار ضروری است. در گام اول دیدگاه «جمعی از کارگران تهران» مورد بررسی قرار گرفت .اینک به نقد و بررسی دیدگاه یکی دیگر از فعالان کارگری آقای آیت نیافر از کمینته پیگیری می پردازم که تحلیل خود را تجربه یک دهه فعالان کارگری می نامد.. برای آنکه نقدهای مختلف بصورت یک زنجیره بهم مرتبط شود در انتهای این بررسی، مقاله قبل هم ضمیمه می شود .می دانیم شیوه اصولی نقد، بیان خلاصه دیدگاه نگارنده در مورد موضوع مورد بررسی و سپس بیان نقاط قوت و ضعف مبانی نظری، پیشفرض ها، نحوه استدلال و ذکر دلائل، هماهنگی درونی ساختار تبیین و نحوه نتیجه گیری ها و ارتباط آن با ماهیت استدلال هاو موضوعات است. این نحوه کار در مقاله قبلی اجرا شد، اما چون این کمترین نتوانست درکی اساسی و کلی از نظر این فعال کارگری بدست آورد، بر خلاف رویه اصولی نقد، به بررسی جمله به جمله می پردازم شاید خوانندگان …

«اتحاديه اروپا از دولت اسلامى نفت ميخرد»

«اتحاديه اروپا از دولت اسلامى نفت ميخرد» مترجم: پيام پرتوى نويسنده: پاتريک پاٸولوف   ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ سفير اتحاديه اروپا در عراق اتحاديه اروپا در آوريل ۲۰۱۳ اجازه صدور نفت از مناطق تحت تصرف شورشيان در سوريه را صادر نمود· امروز اين داعش است که از طريق صادرات پول پارو ميکند· آمار و پس زمينه داعش سلاح آمريکايى دارد تحقيقات جديد انجام شده توسط موسسه انگليسى٬ پژوهش تسليحات جنگى٬ نشان ميدهد که داعش با سلاحهاى ساخت آمريکا و تسليحاتى که عربستان سعودى براى ارتش آزاد سوريه ارسال نموده است٬ ميجنگد· در ميان دسته اخير راکتهاى ضد تانک ساخت يوگسلاوى وجود دارند که سعوديها سال گذشته به شورشيان سورى تحويل داده بودند· تحقيقات بر روى تسليحاتى قوام يافته است که نيروهاى کرد٬ در جنگ با داعش٬ در خلال يک دوره ده روزه در ژوٸيه بدست آوردند· تندروهاى داعشى از طريق فروش نفت سوريه و عراق پول فراوانى به جيب ميزنند· اين غارتيست که تعداد زيادى در آن شرکت دارند· بسيارى از کشورهاى اتحاديه اروپا در ميان آنهايى هستند که نفت ميخرند و به ترور کمک ميکنند· …

احکام قضائی سرمایه ابزاری برای مقابله با اعتراضات خودپوی کارگری

  مدتی است که هفته ای نمی گذرد که در آن خبر اعتصابات و اعتراضات کارگری در اقصا نقاط ایران که یکی از یکی پر دامنه دار تر و طولانی تر می شود به گوش نرسد. این اعتصابات و اعتراضات همه از دل مطالبات یکسانی بر می آیند که مطالبات سراسری طبقه کارگر ایران است و حکایت از تهاجم روز به روز گسترده تر سرمایه به سطح معیشت و زندگی کارگران برای برون رفت از بحران خود ساخته دارد. اعتراض به حقوق های معوقه، عدم امنیت شغلی، اخراج های گسترده، کم کردن از دستمزد ها به بهانه ها و تحت نام های مختلف اعم از حذف کارانه ها و پاداش ها، حداقل حقوق های بسیار پائین تر از خط فقر که زندگی مصیبت باری را به بخش گسترده ای از کارگران ایران تحمیل کرده است. عدم امنیت محیط کار در مشاغل سخت و پر خطر از این زمره اند. کارگران نورد لوله صفا، فولاد البرز، سنگ آهن بافق، پلی اکریل، چادرملو، کارگران کوره پز خانه ها، فولاد خوزستان، فولاد زاگرس و غیره و غیره دست …

نوامپریالیسم: امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی

احمد سيف منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي نگاهی به نقش کمیته‌ها و مجامع آشکار و نهان سرمایه‌سالاری جهانی  اگر امپریالیسم مرحله‌ی بالاتری از سرمایه‌داری صنعتی بود، نوامپریالیسم واپسین مرحله‌ی سرمایه‌داری مالی‌شده است که مختصات ویژه‌ای دارد. این مختصات کدام‌اند؟ پیش از ورود به بحث اصلی، باید به نکته‌هایی چند اشاره کنم. سرمایه‌داری مالی‌شده یکی از وجوه سه‌گانه‌ی سرمایه‌داری در 30 سال گذشته است. دو وجه دیگر نولیبرالیسم و جهانی‌کردن است. به یک تعبیر، جهانی‌کردن و نولیبرالیسم مکمل یکدیگرند. اگر در کشورهای سرمایه‌داری صنعتی به گل‌نشستگی الگوی کینزی دربرخورد به تورم توأم با رکود «stagflation»، زمینه‌ساز رشد تاچریسم/ ریگانیسم می‌شود، همین نگرش در پوشش اجماع واشنگتنی به کشورهای پیرامونی صادر می‌شود. خصوصی‌کردن، کنترل‌زدایی، تجارت آزاد، و تحرک سرمایه همه‌جایی می‌شود. جهانی‌کردن و اجرای هرچه کامل‌تر برنامه‌های نولیبرالی به «مدیران» بین‌المللی و جهانی نیاز دارد و این وظایف به سازمان‌های سه‌گانه‌ی برتون وودز ـ صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی واگذار می‌شود. البته این زنجیره‌ی مدیران فقط به سازمان‌های بین‌المللی شناخته شده و رسمی محدود نمی‌شود. به این نکته باز خواهم گشت. یکی …

سازگاری لیبرالیسم نو با بحران

از : میشل کابان برگردان : م . ت . برومند منتشر شده در نگرش خارج شدن از نو لیبرالیسم ایجاب می کند، که جامعه طرز کار بازار ها را سمت و سو دهد، نه این که بازارها طرز کار جامعه را تعیین کنند. چنین هدفی دست کم نیازمند عمل کردن در دو راستاست: از یک سو، باید برای نو سازی دولت اجتماعی از راه تقویت موجه بودن اش و تطبیق دادن آن با ویژگی های یک جامعه در حال تغییر، عمل کرد. از سوی دیگر، باید برای باز ستاندن فرمان روایی بر اقتصاد از راه یورش به هژمونی بازارهای مالی و تنظیم کردن بین المللی شدن اقتصادها عمل کرد. فهرست پیش گفتار الف – سیاست آزاد گذاری کم تر برای نجات دادن سیستم اقتصادی یک – دولت یاری گر دایمی در زمینه پولی و مالی دو – دولت یاری گر موقتی در زمینه بودجه سه – دولت کمینه تنظیم گر در زمینه مالی ب – لیبرالیسمِ بیشتر برای از گل و لای در آوردن سیستم اقتصادی یک – هدف کاهش بودجه های عمومی و …

نظامی شدن آموزش در اسرائیل

 Photo Reuters تحقیق بتوسط روزنامه نگار ومحقق فلسطینی : صالح نعامی     مترجم : احمد مزارعی ، 19 – 9 – 2014         رهبران جنبش صهیونیستی در اسرائیل از این مبدا حرکت میکنند که این دولت در بحران بقاء و یا موجودیت خود زندگی میکند که این بحران تا ابد با آنان همراه خواهد بود، بر اساس این اعتبار که آنها در قلب منطقه کشورهای عربی زندگی میکنند که آنها نه تسلیم میشوند و نه حاضر خواهند شد مشروعیت آنان را بپذیرند.     از این نظر رهبران جنبش صهیونیستی به این نتیجه گیری رسیده اند که دعوا مابین اعراب و اسرائیل ، دعوا بر سر وجود است ، نه حدود و یا موارد طبیعی، واز اینجا یک استراتژی انتخاب کردند که بتواند پاسخی به این مشکل باشد وآنهم قدرت است ، قدرت وتنها قدرتی که  بر توانائی مطلق نظامی استوار باشد ، موضوعی که باعث شد تا سیادت نظامی بر کل جامعه اسرائیل برقرار گردد، تا آن اندازه که اولین نخست وزیر کشور اسرائیل دیوید بن گوریون بگوید ،» اسرائیل …

دو سروده از مهران زنگنه

فالگیر مهران زنگنه (به، با، بدون، برای آزادی (۱))   بادپر-فالگیر-پرنده‌ ی دیوانه‌ ی کولی بر فراز دلم پرسید: کی به جهان پا نهاده‌ ای؟ گفتم: هنوز به جهان نیآمده ‌ام! پرسید: کی به دنیا خواهی آمد؟ گفتم: وقتی او را در‌ آغوش کشم.   آدرس نویسنده: mehran.z@gmx.net   تنهایی(3) و من تنها در ثقل برهوتی به وسعت هستی در خود نشسته در خویشتن             در ثقل نیستی سر برافراشته در برابر خویش كسی كه هیچكس نیست   آدرس نویسنده: mehran.z@gmx.net    

معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی

مجید امینی معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی / مجید امینی دیوید هاروی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان معاصر، در کتاب «معمای سرمایه» تیینی از بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای نظریه‌‌ی گردش سرمایه ارائه می‌کند. این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال 2010 ایزاک دویچر شد، حتی مورد تحسین اقتصاددانان جریان اصلی نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر 2010 نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است. هاروی در مقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد. آن‌چه می‌خوانید چکیده‌ای تفصیلی از «معمای سرمایه» از نگاه دیوید هاروی است. فصل …

زیست فضای شهری مهاجران افغانستانی

حسین میرزائی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ درنگی در انسان شناسی فضای زندگی مهاجران افغانستانی در شهرک قائم قم فضا قالب مکانی هر تجلی مادی است . از همه اشیا و موجودات گرفته تا انسان بسته به چگونگی حضورشان فضا را شکل می دهند و در عین حال از آن تاثیر می پذیرند. انسان به عنوان موجودی هوشمند و فرهنگی رابطه ای متفاوت و پیچیده با فضا دارد. انسان شناسی به مثابه علم مطالعه انسان در رابطه با فرهنگ ، به بررسی کیفیت این تبادل می پردازد. از دیر باز انسان شناسان به فضا علاقه نشان می دادند و این را می توان در توصیف های مردم نگارانه پیش گامان این رشته مشاهده کرد. توجه به فرهنگ مادی جوامع و چگونگی سازماندهی فضا در کنار دیگر اجزا این فرهنگ ، به عنوان یک پس زمینه و نه موضوع مطالعه همواره وجود داشته است . تبدیل شهرنشینی به شکل غالب زیست انسانهای امروز همراه با پیچیدگیها وبحرانهای خاص خود ،و اهمیت فضاهای شهری در حیات شهر ، لزوم مطالعاتی از این دست را آشکار …

آری یا نه، در ١۹ سپتامبر هنوز سیتی و اتحادیۀ اروپایی حکم می‌رانند

مشکلات حادی که مردم اسکاتلند با آن روبرو هستند اساساً ماهیت ملی ندارند. استثمار، ستم و بی‌عدالتی شالوده طبقاتی دارند. «کارت ناسیونالیستی» از کیسه بیرون آورده می‌شود تا عامدانه توجه را از این منحرف سازند که اسکاتلند چه رأی آری بدهد چه رأی نه، حملات طبقه حاکم ادامه خواهد یافت. این یک مبارزه رهایی‌بخش نیست… این یک دام است. استیصال و سرخوردگی کارگران اسکاتلند از سرعت رویهم‌رفته آهسته ساختمان مقاومت در برابر حملات طبقاتی علیه ما، در میان بسیاری در جنبش در انگلستان و ولز نیز منعکس است. اما این استیصال و سرخوردگی نباید به پذیرش نومیدانه «پاسخ‌های آسان» شبیه توهماتی که ناسیونالیست‌ها ارایه می‌کنند منجر شود- پاسخ‌های آسانی که در واقع دامی است که سرمایه‌داری را تقویت و طبقه ما را در سرتاسر اسکاتلند، ولز، و انگلستان تضعیف خواهد کرد تارنگاشت عدالت منبع: مورنینگ استار ١٣ سپتامبر ٢٠١۴ نویسنده: بیل گرین‌شیلدز، صدر حزب کمونیست بریتانیا آری یا نه، در ١۹ سپتامبر هنوز سیتی و اتحادیۀ اروپایی حکم می‌رانند بیل گرین‌شیلدز هشدار می‌دهد که وعده استقلال دروغین دامی است که وحدت طبقه کارگر را تضعیف …

«کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!

هنوز چند هفته از آزادی 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق به قید وثیقه های سنگین سپری نشده، که 4 کارگر پتروشیمی رازی (منطقه آزاد ماهشهر)، از سوی دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام به شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. بازداشت ها و بگیر و ببندهای کارگری در طول مبارزه و اعتراضات کارگران از سال گذشته شتاب فزاینده ای یافته است. همدستی و همکاری همه جانبۀ کارفرمایان ِ «شاکی» با سیستم قضائی و نهادهای امنیتی حاکم به ضد کارگرانی که شدت استثمار وحشیانه و ولع سیری ناپذیر سرمایه داران، در پناه بی حقوقی مطلق حاکم، نسخۀ مرگ تدریجی شان را پیچیده، به روشنی سیاست سرکوب دائمی کارگران را برملا می سازد. اعتراضات کارگران پلی اکریل و بازداشت 3 کارگر این واحد تولیدی، بازداشت 28 کارگر معدن چادرملو، زندانی کردن 9 کارگر اعتصابی معدن بافق و ورود یگان ویژه به شهر، بازداشت 8 کارگر و محکومیت 4 کارگر پتروشیمی رازی و … بیانگر اعتراض کارگران به شرایط وخیمی است که بر آنان تحمیل گردیده است. دادگاه با توجه به ادعای کارفرمای شاکی مبنی …

خسارات فراوان براى کيف

نويسنده: ماريو سوسا مترجم: پيام پرتوى ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ جمعه ۵ سپتامبر٬ پروشنکو–ى کودتاچى بالاخره در مورد برقرارى آتش بس تصميم و آن در «جمهوريهاى» لوگانسک و دنتسک مورد استقبال شورشيان قرار گرفت· اما چه عواملى سبب اتخاذ اين تصميم شد؟ تصميم پروشنکو چرخشى کاملا مشهود بود· او چهار ماه پيش همراه با بدست گيرى پست رياست جمهورى نابودى شورشيان را در «عرض يک هفته» وعده و فرمان جنگى تمام عيار را اعلام نموده بود· براى آنهايى که به اکاذيب رسانه هاى خبرى در مورد جنگ در شرق اوکراين ماهها اعتماد نموده اند قطعا عجيب به نظر خواهد آمد· و عجيب و غريب و گيج کننده تر بايد اظهارات باراک اوباما در اين مورد باشد· در جلسه ناتو در ولز٬ که پروشنکو نيز در آن حضور داشت٬ اين اوباما بود که با آتش بس و مذاکرات صلح با لوگانسک و دونتسک مخالفت نمود· آن تصميم پروشنکو را تغيير نداد و تحت تاٽير وعده ميلياردى جلسه ناتو براى ادامه جنگ نيز قرار نگرفت· اين چرخش به چه سبب روى داد؟ کسى که بيرون از رسانه هاى …

زنان بی‌سرپناه، نگاهی به وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار

نگاهی به وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار شهر تهران زنان بی‌سرپناه   بابک نگهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مسکن یکی از نیازهای ضروری انسان‌ است. مسکن علاوه بر دارایی اقتصادی، عاملی برای امنیت، آرامش، ثبات و رفاه خانوار و جامعه تلقی می‌شود و شوک‌ها و تکانه‌های پیش‌بینی نشده جامعه بر زندگی فردی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. به گفته جامعه‌شناسان «مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می‌آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می‌شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که فقدان مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از‌هم‌گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و عاملی بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی، فرهنگی و روانی محسوب می‌شود. نداشتن مسکن همچنین باعث پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی دیگری از قبیل خیابان‌خوابی، زاغه‌نشینی و معضلات حادتری مانند تکدیگری می‌شود. بر این اساس یکی از سیاست‌های مهم دولت‌ها و برنامه‌ریزان، فراهم کردن و تسهیل زمینه‌های دسترسی خانوارها به مسکن و خدمات آن است که …

آشغال‌های دوست‌داشتنی

  فاطمه جمال‌پور 300هزار تن پسماند خشک در طول روز، در این مکان بازیافت می‌شود. زمین 15هکتاری اوقافی در جنوب‌غرب تهران در یافت‌آباد. تقی‌آباد؛ 250 کارگاه و غرفه غیرمجاز تفکیک و بازیافت زباله را در خود جا داده و روزانه 600 کامیون زباله می‌آورند و هزارو500کارگزار زباله و کارگرانشان در اینجا مشغول کارند. اگر مرکز مالی تهران، آن ساختمان نبش پل حافظ است و بورس‌بازها و واسطه‌ها و کارگزارهایش از پشت دیوارهای شیشه‌ای تالار بورس، سرمایه و اوراق بهادار معامله می‌کنند؛ کارگزارهای زباله در حلبی‌ها و کانکس‌هایی که بوی زباله به جدار آنها چسبیده، در انتظار رسیدن آشغال‌ها هستند. کارگزارها، مدیران کارگاه‌ها هستند که زباله‌ها را از واسطه‌ها می‌خرند و بازیافت می‌کنند و می‌فروشند به کارخانه‌ها، هرکدام شش، هفت کارگر دارند. برخی هم فقط صاحب کارگاه تفکیک هستند. از سطح شهر زباله جمع و تفکیک می‌کنند و به کارگزارها می‌فروشند و دیگران هم تنها کارگرند و بیشتر از اتباع افغان. از خیابان اصلی تا بورس زباله تقی‌آباد دو کیلومتر جاده خاکی است. تل زباله‌ها در کنار جاده خاکی و راه‌آهن اهواز- تهران از رسیدن به …

داعش، پیش‌شرط‌ها و انترناسیونالیسم !؟

عباس فرد شش نکته به‌جای مقدمه: (1) در هیجدهم ماه گذشته (اوت 2014) دو فایل صوتی توسط بهمن شفیق به‌شکل سخن‌رانی در سایت امید منتشر شد که عنوان آن «سرنوشت خاورمیانه در جهان متلاطم: بحثی دربارۀ چشم اندازهای یک خاورمیانه سوسیالیستی» است. سخن‌ران طی صحبت‌های خود سه بار پیشینه‌ی بحث را به‌گذشته‌ای ارجاع می‌دهد که ناگزیر شامل من نیز می‌شود. چراکه من در حدود 10 سال با سایت امید همکاری می‌کردم؛ و برای مدتی نسبتاً طولانی با ‌همراهی بهمن شفیق تنها همکاران این سایت بودیم. بنابراین، شنونده‌ی مفروض به‌طور طبیعی می‌تواند چنین نتیجه بگیرد که اگر من با همه‌ی بحث موافق نباشم، لااقل با بخشی از آن موافقم[1]. نتیجه این‌که اگر من نه تنها فرد، لااقل می‌بایست دومین نفری می‌بودم که در جریان مقوله‌ی «چشم اندازهای یک خاورمیانه سوسیالیستی» قرار می‌گرفتم. اما حقیقت علی‌رغم بعضی شباهت‌های ناچیز با تصویری که بهمن شفیق می‌پردازد، از اساس به‌گونه‌ی دیگری است. با این سخن‌رانی دریافتم که آن‌چه بین من و بهمن شفیق در رابطه با خاورمیانه سوسیالیستی مشترک بوده، فقط عنوان آن است.  گرچه پس از برشمردن چند نکته‌ی …

بررسی ترانه سرایی در ادبیات فارسی

  بررسی ترانه سرایی در ادبیات فارسی محمد امین محمدپور 1. مقدمه ترانه، اصطلاحی عام بوده است که بر انواع قالب‌های شعری ملحون یا همراه موسیقی به ویژه فهلویات، دو بیتی، رباعی و بیت، اطلاق می‌شده است. در این پژوهش نشان داده می‌شود که ترانه چیست؟ و ترانه سرایی چه پرداختی دارد؟ و چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی، یک اثر را « ترانه » می‌سازد؟ از این رو در پاسخ به این پرسش‌ها، در این جستار، ترانه و ترانه سرایی و ویژگی‌های آن بررسی می‌شود و مراحلی چند را از سر خواهد گذراند. بر مبنای بررسی و تحلیل فرم و زبان و محتوا، نخست به تعریف ترانه و سیر آن در گذشته و امروز می‌پردازیم و سپس به وزن، زبان و درون مایه خواهیم پرداخت و شعر و ترانه ی امروز، ساختار و وزن آن، بررسی می‌شود. در پرتو تالیفات چند نویسنده، تحقیقات پژوهش گرایانه ای درباره ی ترانه‌سرایی، منتشر شده است؛ از جمله « پژوهشی در تصاویر و مضامین ترانه و ترانه سرایی معاصر فارسی »1 که به بازتاب مضامين اجتماعي و سياسي در سروده‌ها …

آمریکا و جنگ های جهانی: امپراتوری یا خون آشامی

نوشته: جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در اشتراک مقدمه علیرغم ارتش رو به رشد منتقدان مداخلات نظامی آمریکا٬ که ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی و مدافعان «رهبری جهانی» آنها را نیز رد میکند٬ واشنگتن متعهد به «ساخت امپراتوری» است. اما این تصور که آمریکا با درگیر شدن در جنگها برای استثمار و غارت بازار کشورها٬ منابع و نیروی کار٬ در حال ساختن یک امپراتوری است با واقعیات دو دهه گذشته ضدیت دارد. جنگهای آمریکا٬ ازجمله حملات نظامی٬ بمباران٬ اشغال ها٬ تحریمها٬ کودتاهای نظامی و عملیات مخفیانه منجر به گسترش بازارها٬ کنترل بیشتر و بهره برداری از منابع یا توانایی در استثمار کار ارزان نشده است. در عوض جنگهای آمریکا به نابودی شرکتهای سرمایه داری٬ کاهش دسترسی به مواد خام٬ کشته شدن٬ زخمی یا آواره شدن کارگران تولیدی در سراسر جهان٬ و دسترسی محدود به بازارها و سایت های سرمایه گذاری پرسود از طریق تحریم ها منجر گشته است. به عبارت دیگر٬ جنگها و مداخلات نظامی جهانی آمریکا دقیقا جهت عکس تمام آن چیزهایی عمل کرده است که امپراتوریهای پیشین دنبال کرده اند: واشنگتن بجای …

نان گران میشود، به بهانه سوبسید نان مردم را آجر میکنند

دولت نئولیبرال تدبیر نان مردم را خواهد برید   قیمت جدید نان در راه است   دولت سالانه 13‌هزار‌میلیاردو420‌میلیون‌تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیم به نان و آرد اختصاص می‌دهد شرق، مرضیه محمودی بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اکنون نوبت افزایش قیمت نان رسیده است یا به اصطلاح معاون اجرایی رییس‌جمهور، قرار است به‌زودی قیمت آرد و نان اصلاح شود. اما به گفته علی قنبری، رییس جدید شرکت بازرگانی دولتی هنوز قیمت نهایی نان مشخص نشده و کارگروه‌هایی در حال بررسی این موضوع هستند که قیمت نان و آرد به چه میزان افزایش یابد که «هم مردم از این اصلاح قیمتی متضرر نشوند و هم نانواها.»  اما آنچه در این میان مغفول مانده هدف اصلی آزادسازی قیمت‌هاست و افزایش هزینه‌های دولت؛ چون دولت سالانه 13‌هزار‌میلیاردو420‌میلیون‌ تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیم به نان و آرد اختصاص می‌دهد؛ یعنی معادل چهار‌میلیاردو330‌میلیون‌دلار. قرار بود دولت یارانه غیرمستقیم نان و آرد را حذف کند و آن را به‌طور مستقیم به مردم بپردازد اما آمارها نشان می‌دهد هم خانوارها از محل افزایش قیمت نان هزینه بیشتری داده‌اند و هم دولت. …

بریتانیا در مخمصه اسکاتلند

روزنامه شرق اردشیر زارعی‌قنواتی هوای جزیره این روزها توفانی است و موج‌های سرکش دریا می‌تواند هر قایقی را به صخره کوبیده یا هر ساحل‌نشینی را با خطر یک سونامی روبه‌رو کند. در این دریای توفانی، کشتی 300ساله سلطنتی «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر» پس از فروپاشی امپراتوری آنگلاساکسون و پایان دوران استعمار، امروز بیش از هر زمانی در معرض آسیب یا به گل‌نشستن است. با نزدیک‌شدن به موعد برگزاری همه‌پرسی «استقلال اسکاتلند» در روز 18سپتامبر، حامیان و مخالفان با تشکیل کمپین «آری» و «نه» زلزله به راه انداخته‌اند که رهبران سه حزب عمده بریتانیا با تمام اختلافات خود، به‌دلیل شکاف در ستون‌های این خانه از ترس زیر آوارماندن، سرآسیمه با ترک کاخ «وست مینستر» رهسپار شهر «ادینبورگ» پایتخت اسکاتلند شده‌اند. ترانزیت سیاسی «دیوید کامرون، نیک کلک و اد میلیبند» رهبران احزاب ائتلافی محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات و حزب اپوزیسیون کارگر با حضور در اسکاتلند برای تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان پس از آنکه آخرین نظرسنجی‌ها نشان از رقابت شانه‌به‌شانه آرای استقلال‌طلبان و وحدت‌گرایان داد، گویای صدای زنگ خطری است که هم‌اکنون بیخ گوش بریتانیای متحد به صدا درآمده است. …

درهایی که به روی سرطان باز می‌شوند

شیرین مهاجری قبلاً نامش هراس انگیزتر از حالا بود. شاید چون آن قدیم و ندیم کمتر دچارش میشدند و اسمش هم کمتر برده میشد.  نه اینکه حالا نامش ترس را به جان آدم نیندازد اما گفتنش عادیتر شده و هر کداممان آدمهای بیشتری را نسبت به قبل میشناسیم که درگیر این بیماری شدهاند، درگیر سرطان.  آنقدر زیاد که به گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران بالاترین روند رشد سرطان را در دنیا دارد، سالانه حدود 90هزار مبتلا به سرطان در کشور داریم، 33هزار نفر در سال بهخاطر سرطان میمیرند و… آنطور هم که دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید، این آمارهای تخمینی با واقعیت فاصله دارد و افزایش بروز سرطان در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است، طوری که در 20سال آینده باید منتظر افزایش 80 درصدی رشد سرطان در کشورهای در حال توسعه باشیم: «ایران هم جزو همین کشورهاست و باید برنامهریزیهای لازم برای مقابله با این وضعیت صورت گیرد اما متأسفانه سرطان در کشورهای در حال توسعه معمولاً …

شعر و شاعر میان عشق و انقلاب .

شعر و شاعر میان عشق و انقلاب . شباهت هلدرلین با نیچه و کلایست . نصرت شاد   منقدین لیبرال غرب مدعی هستند که موضوع تمام ادبیات جهان ، عشق و یا مرگ است . پایان غم انگیز زندگی تراژدیک هلدرلین ، شاعر آلمانی ، فرهنگدوستان را بیاد زندگی نیچه و خودکشی کلایست ، نمایشنامه نویس دیگر آلمانی می اندازد . نیچه نیز جنون گرفت و کلایست خودکشی کرد . هلدرلین که بین سالهای 1843- 1770 زندگی نمود ، از سال 1806 در وضعیت جنون بسر برد ، یعنی نیمی از عمر خود را در پرستاری خانواده یک نجار ، که هوادار آثارش بود ، گذراند . میتوان گفت که زندگی سرگردان هلدرلین میان عشق و انقلاب و جنون گذشت . وی در جوانی معلم خانگی اشرافزادگان بود . او در آنجا عاشق مادر یکی از شاگردانش شد . به روایتی بیماری روانی او معلول مرگ نابهنگام آن زن اشرافی جوان بود ، گرچه وی یکبار به هلدرلین توصیه کرده بود که میان عشق به معشوق و عشق به انسانیت ، دومی را انتخاب کند …

دروغ بزرگ ائتلا ف ضد داعش

  Photo AF   نوشته د کتر موفق محادین ، رئیس اتحادیه نویسنگان اردن ترجمه : احمد مزارعی، 15 – سپتامبر 2014   چه کسی باور میکند که آمریکا وپایتخت های ناتو ،ازجمله پایتخت عثمانیها در مبارزه با داعش ، این فرانکشتا ین مسخ ومتجاوز، جدیت دارند ؟ همینان داعش را تاسیس کرده ، تربیت و حمایتش کردند،سپس مهمترین نقاط مرزی ترکیه – سوریه را دراختیارش قرار داده وهمه گونه تسهیلات را برای اشغال چاههای نفت موصل در اختیارشان قرار دادند، این تسهیلات چه از طریق دستور به افسران عراقی که با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا وترکیه کار میکردند ، ویا بوسیله نقل و انتقال هزاران داعشی ، بوسیله هواپیماهای نظامی آمریکا ، انجام گرفت.   چندی پیش هیلا ری کلینتون آشکارا اعلا م داشت که داعش را ما به وجود آوردیم ومسئول دیگر آمریکائی نیز در پنتاگون صحبت از زندانیان جاسوس در زندان «بوکا» (زندانی در عراق در دوره اشغال) نموده ، جائی که بغدادی از آنجا بیرون آمد ، همچنانکه سید قطب قبل از این از زیر عبای واشنگتن بیرون آمده و تبدیل به …

نگاهی به مستند «این چند روز…» به کارگردانی باووی ساجد

منيژه غزنويان منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ «شاید شما ندانید خوزستان کجاست، اما هر کجا که هست مردمش ثروتمند خواهند شد.» دقیقا 106 سال از تاریخ این اظهارنظر می‌گذرد، اظهارنظری که ما نمی‌دانیم چه کسی، در کجا، برای چه کسانی و از چه طریقی منتشرش کرده اما علتش را مستند حبیب باووی ساجد با عنوان  «این چند روز» به ما می‌گوید: «کشف و حفر اولین چاه نفت مدرن خاورمیانه در خرداد ماه 1287»این مستند با تصاویر سیاه و سفیدی از این نوید پر شور و حال شروع می‌شود، صدای گوینده غیرایرانی، با صحنه‌هایی از کار شدید کارگران، مطبوعاتی شدن سریع این خبر و نیز روزمرگی‌های ایرانی‌ها (و شاید خوزستانی‌ها)ی آن زمان همراهی می‌شود: مردانی که با چهارپا در حال تجارت (ظاهرا خرما) هستند، زنانی که بارهایی را بر روی سر در طول کوچه حمل می‌کنند، زنی که نخ می‌ریسد و کودکانی که از فاصله‌ای دور و ظاهرا در حاشیه شهر دیده می‌شوند. هر چند درباره بافت (context) این گفتار چیزی نمی‌فهمیم اما مطمئنا گوینده آن امروز دیگر زنده نیست و حال، کارگردان به …

گفتگو با مشاور صدراعظم اسبق آلمان، جنگ سوم جهانی مقدماتش فراهم می شود؟

FOTO: Lothar Berns پایگاه اینترنتی کشکورس   ترجمه رضا نافعی  منتشر شده در آينده ما آنچه را می خوانید مصاحبه ایست که یک خبرنگار ایرانی بنام «شاه رکنی» با «ویلی ویمر» مشاور هلموت کهُل صدر اعظم اسبق آلمان انجام داده و در پایگاه اینترنتی «کشکورس» منتشر شده است.   ویلی ویمر: در روابطی که کشورهای همسایه با یکدیگر دارند نباید جائی برای تحریم وجود داشته باشد. تحریم راهی است بسوی جنگ. هدف دیگری که در تحریم دنبال می شود و نتیجه اش فرعی بنظر می رسد از میدان بدر کردن رقبای مزاحم است تا پس از تغییر دادن یک رژیم بازار کشور تسخیر شده دربست در اختیار کشور فاتح قرار گیرد. از زمانی که رودزیای جنوبی، که امروز زیمبابوه خوانده می شود، تحریم شد، تا امروز این شیوه اساس کار بوده است. آمریکا کشور سلطنتی ژاپن را تحریم کرد تا امکان نفس کشیدن را از ژاپن سلب کند و آن را، در دوران صلح، به تسلیم بی قید وشرط وا دارد. ژاپن منابع مواد خام نداشت و وقتی آمریکا فروش نفت را به ژاپن ممنوع کرد، …

عوامل شکست آمریکا در سوریه…..

عوامل شکست آمریکا در سوریه….. بشار اسد» اسرائیل» را محو خواهد کرد نوشته : محمود عبد اللطیف ، سایت اتحادیه نویسندگان اردن مترجم : احمد مزارعی، 14 سپتامبر 2014 بر این امر اتفاق نظر کنیم که تصمیم آمریکا مبنی بر ورود به جنگ در درجه اول با هدفی اقتصادی انجام میگیرد، بر این اساس که هر جنگی که کاخ سفید برای آن برنامه ریزی میکند ، همه احتمالات آتی آن از طرف متخصصان اقتصادی جنگی درآمریکا بر رسی و ارائه میشود وآنگاه به حیطه عمل در میآید، وتاریخ نیز در این زمینه رای قطعی خود را دارد.   منطق ساده حکم میکند که آمریکا برای اقدام به این جنگ خود به عوامل و احتمالات نظامی آن بیندیشد، آنچه را که اکنون آمریکا به آن فکر میکند جنگ بر علیه داعش است ، صرف نظر از آنچه که رای دولت سوریه  در این زمینه چیست،آمریکا اکنون میکوشد تا چگونگی تشکیل ائتلاف را بررسی کرده وبتواند از طریق سازمان ملل برای این جنگ محمل قانونی وجمعی بدست آورد ، وبنظر میرسد که آمریکا اینبار بسیار جدی تر …

جنگی با هدف سوریه

بری گری . منبع: ورلد سوسیالیست   هر روز بیش‌ازپیش آشکار می‌شود که هدف اصلی از جنگ اخیر دولت «باراک اوباما»، رییس‌جمهوری آمریکا براندازی رژیم سوری هوادار روسیه و به‌کارگماردن دولتی دست‌نشانده در آن کشور است. کارزار به راه افتاده از سوی آمریکا در مقابله با گروه تروریستی داعش در واقع سرپوشی بر تصمیم آن کشور برای آغاز جنگ علیه دمشق و همزمان تحکیم کنترل آمریکا بر عراق است. داعش، این مخلوق مداخلات امپریالیستی ایالات‌متحده در عراق، لیبی و سوریه دستاویزی تازه برای تعرضات آمریکا در خاورمیانه فراهم آورده است. اظهارات «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کنار گذاشتن سوریه و برخی از کشورها از مذاکرات دیپلماتیک روز دوشنبه در پاریس، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که ائتلاف سازماندهی‌شده از سوی واشنگتن، رژیم سوری «بشار اسد»، رییس‌جمهوری سوریه و متحدان آن را هدف قرار می‌دهد. نقش مرکزی عربستان‌سعودی در این ائتلاف نیز از اهداف حقیقی پنهان در پشت مبارزات برنامه‌ریزی‌شده علیه داعش حکایت دارد. سعودی‌ها از بزرگ‌ترین حامیان داعش بوده‌اند که با همکاری شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سلاح و منابع مالی آنان …

تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات

علي اصغر زاده در پي جداسازي در اتوبوس و مترو و دانشگاه و ادارات شهر داري و ورزش و غيره و گسترش جدا سازي هاي جنسيتي در همه زمينه ها، اين بار شاهد شكل گيري نيروي انتظامي ويژه زنان در مقابله با اغتشاشات خياباني زنان هستيم . در خبر ها آمده است كه يگان و يژه زنان براي مقابله با اغتشاشات خياباني زنان دوره هاي مخصوص را مي گذراند . پس زنان زحمت كش و رنجديده خوشحال باشند كه ديگر در خيابان از مردان سركوبگر سيلي نخواهند خورد. ديگر يك باتون بدست سبيل دار با باتون بجانشان نمي افتد. مرد در سركوب زنان نامحرم است و از نظر شرع اين بر خورد جسمي و فيزيكي اشكال دارد .. واقعا كه چقدر به فكر برابري زن و مرد هستند. يا بهتر بگويم به فكر از ميان برداشتن فاصله زنان و مردان. زنان بايد منتظر بمانند تا در خيابان از دست زنان تا توان دارند كتك بخورند و نگران محرم ونامحرم نباشند . نظام سرمايه داري در همه جاي دنيا نقشه مقابله در برا براعتراضات مردم را …

درباره مبارزات کارگران معدن بافق

ماه منظر دیناروند اخبار موفقیت و پیروزی کارگران معدن سنگ آهن بافق که اکثرا از طریق سایت های دولتی منتشر می شد، حاکی از این بود که 5000 کارگر معدنکار که بخش کوچکی از حلقه 80،000 نفری معدنکاران در جنبش کارگری می باشند بعد از 13 روز ایستادگی، بخشی از مطالباتشان را به حاکمیت سرمایه تحمیل کردند. بر طبق شنیده ها و گفته ها، در این مدت وزیر کار، نیروهای امنیتی، وزیر کشور، هر کدام به شیوه و سبک خود در منحرف کردن مبارزات خودپوی کارگران در برابر صاحبان سرمایه و حاکمیت نظام تولید ارزش اضافه دست به کار شدند. دولت در ابتدا عامل دستگیری کارگران را شکایت مدیر معدن اعلام کرده بود، اما پس از آنکه تحت فشار ایستادگی متحدانه کارگران و خانواده های کارگری که حمایت یکپارچه سایر کارگران بیکار و شاغل منطقه و دانشجویان و دانش آموزان را نیز به دنبال داشت، شاکیان خصوصی ناچار به پس گرفتن شکایت خود شدند. قوه قضائیه برگ دیگری را رو کرد و پیگیر وجه عمومی جرم شد. در این میان معاون وزیر کشور و معاون …

وقتی که مست عشقی…

وقتی که مست عشقی سازت هزار آواست . تلخ ات به دل گوارا شامت چو صبح زیبا ست. وقتی که مست عشقی هر سنگ ریزه ات ،کوه؛ هر شبنم ات چو دریا ست. وقتی که مست عشقی در تو امیدِ فردا در تو شکوهِ دنیاست! جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

خوفناک‌ترین گروه پیکارجو سومالی در خلاء تکامل نیافت

تارنگاشت عدالت منبع: تله‌سور ۷ سپتامبر ٢٠١۴ الشباب یکی از بدنام‌ترین سازمان‌های پیکارجوی آفریقا است. گروه به ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر، از جمله حمله به امدادگران و تحمیل سخت‌گیرانه‌ترین قوانین مذهبی در مناطق تحت کنترل خود متهم شده است. با این وصف، الشباب در خلاء تکامل نیافته است، بلکه محصول دهه‌ها سرکوب مردم سومالی است. از زمانی‌که قدرت‌های استعماری اروپایی از سومالی خارج شدند، کشور میدان تاخت‌و‌تاز منافع بین‌المللی و تحت سلطه جنگ‌افروزان بوده ‌است. از زمان «رفیق سعید»، سوسیالیستی که بعداً سگ دست‌آموز ایالات متحده شد، تا جنگ‌سالارانی که در دهه ١۹۹٠ سومالی را تکه‌تکه کردند، سومالی‌های عادی در کشور خود از حقوق‌شان محروم بوده‌اند. الشباب نتیجه ناگزیر ترکیبی از نواستعمار و دهه‌ها حکمرانی بد بود. اما برای شناختن الشباب، ما نخست باید بستری را بشناسیم که یکی از خوفناک‌ترین سازمان‌ها در آفریقا را بوجود آورد. افشاندن بذرهای درگیری در طی دوره استعماری، اکثریت قاطع سومالی‌ها از ماشین دولتی تحمیل شده توسط استعمارگران اروپایی حذف شده بودند. زمانی‌که جمهوری سومالی مستقل رسماً در سال ١۹۶٠ متولد شد، ترکیب شکننده‌ای از بوروکراسی استعماری و …

رئیس‌جمهور جنگ‌افروز

تارنگاشت عدالت دنیای جوان وزیرامورخارجه روسیه سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در مورد گسترش برنامه‌ریزی‌شده حملات هوائی آمریکا به سوریه هشدار داد. او گفت شواهدی وجود دارد که حملات نظامی تنها مناطق زیر کنترل داعش را زیر آتش حمله نخواهد گرفت، بلکه نیروهای سوریه را نیز هدف قرار خواهد داد. چنین روندی باعث تشدید عظیم درگیری‌ها در خاور میانه و شمال افریقا خواهد شد. کلیه رسانه‌های بزرگ ایالات متحده از روز دوشنبه گذشته به اتفاق براین عقیده بودند که باراک اوباما در سخنرانی تلویزیونی خود در مورد مبارزه با داعش، سوریه را نیز مطرح خواهد کرد. شواهد لازم قبلاً در خلال سخنان رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای و همین‌طور به دنبال اظهارات نمایندگان کنگر ه که روز سه‌شنبه از نقشه‌های اواباما مطلع شده بودند، مشهود بود. از کلیه اظهارات رسمی این‌طور برمی‌آید که آمریکا حملات هوائی خود علیه اهداف مختلف در سوریه را در مشورت و هماهنگی با دولت سوریه انجام نخواهد داد. علاوه برآن ایالات متحده حملات هوائی خود علیه سرزمین سوریه را موازی با کمک‌های مالی، نظامی و تعلیمی برخی از محافل شورشی که ریاکارانه …

دو تعریف و دو نگاه از زندانیان سیاسی در یادمان جان‏باخته‏گان دهه‏ی شصت

  شباهنگ راد دو نگرشُ و دو دیدگاه در حول و حوش هویت حقیقی و طبقاتی زندانیان سیاسی، در درونِ جنبش‏های اعتراضی و نیروهای سیاسی ایران موجود است. در آغاز، تاکید به نکته‏ای بی‏فایده نیست که بافتِ زندانیان سیاسی، این‏روزها و تحت حاکمیت نظام‏های امپریالیستی و از جمله در زیر سلطه‏ی رژیم وابسته‏ی جمهوری اسلامی تغییر یافته است. به گمانی تفاوت بسیار عظیمی‏ست مابین زندانیان کنونی با زندانیان سیاسی دهه‏ی شصت. یک‏دستی و یا به عبارتی – و من‏حیث‏المجموع -، خالصی زندانیان سیاسی، یعنی زندانیان کمونیست و انقلابی دهه‏ی شصت قابل رویت بود؛ زندانیانی که رفتار و اعمال‏شان در خدمت به منافع‏ی دردمندان و مخالف جدی قوانین نظام وابسته و از جمله رژیم جمهوری اسلامی بودند، و امّا و امروزه شاهدیم که به دلیل کشاکش شدید، در درونِ طبقه‏ی بالائی‏ها – و آن‏هم بر سر سهم‏بری هر چه بیش‏تر و کسب اهرم‏های دولتی -، تعدادی از مدافعین سیستم سرمایه‏داری، اسیر حکومت‏مداران حاکم بر ایران‏اند. در حقیقت یکی در پی زیر و رو نمودن نظام سراسر جعل و سرکوب بود و سر و جان خود را …

«داعش» جاده صاف کن امریکا در سوریه شده!

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما باراک اوباما برای جنگ با سوریه نقشه می کشد. نشانه ها از مدت ها پیش آشکار بود. از چند روز پیش هم پس از مصاحبه های رئیس جمهور آمریکا و اطلاعاتی که در اختیار اعضای موثر کنگره نهاد و حالاهم با سخنانی که خطاب به مردم امریکا بیان کرده ، حدسیات تبدیل به یقین شده اند. ولی این سخنان که مقدمات، حواشی و صحنه سازی های آن بدقت فراهم شده و در پر بیننده ترین ساعت اخبار تلویزیونی پخش شد، حاوی مطلب تازه ای نبود. محتوای اطلاعاتی که پرزیدنت داد بسیار کمتر از آن بود که همه از آن خبر دارند. بخش عمده سخنان او عبارت بودند از توصیف های خود پسندانه از «جنگ علیه ترور» که داستان کامیابی هائی غول آسا است و نیز ستایش از رهبری جهان از سوی آمریکا که برای جهانیان اجتناب ناپذیر است. آنچه او در مورد سوریه گفت تنها این بود که پرزیدنت از حمله به باصطلاح داعش (IS ) در سوریه نیز «لحظه ای تردید» بخود راه نخواهد …

مداخله ایالات متحده بشردوستانه نیست و از مردم عراق حفاظت نخواهد کرد

  سامی رمضانی برگردان: بابک پاکزاد باز دوباره شاهدیم که ایالات متحده از فجایع انسانی جهت اجرای اهداف امپریالیستی استفاده می کند و بنزین بر آتش می ریزد. مشمئزکننده است که می بینیم اوباما و رسانه های غربی ، پس از اشغال تحت رهبری آمریکا و نابودی کامل عراق بمثابه یک جامعه و کشتن یک میلیون تن از مردمانش ، هم اکنون، برای مردم عراق اشک تمساح می ریزند. بسیار زشت و کریه است که هم اکنون نظراتی مطرح است مبنی بر این که ایالات متحده با تروریسم مبارزه خواهد کرد و از مردم عراق محافظت می کند ، آن هم هنگامی که ظهور تروریسم نتیجه مستقیم تهاجم تحت رهبری آمریکا به این کشور بوده است. کمک بشردوستانه فوری و اضطراری به جوامع ایزدی، مسیحی، شیعه و تمام قربانیان خلافت اسلامی ضروری است. اما این مهم باید از طریق سازمان های بشردوست واقعی و سازمان ملل ( نظیر غزه) صورت گیرد. شکست خلافت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی از اهمیت بسیار برخوردار است اما این که مخالف مداخله ایالات متحده باشیم به همان درجه …

معیار رادیکال بودن چیست؟

احمد پوري به نظرمن مارکس به بهترین نحومعیار رادیکال بودن را روشن کرده است. مارکس می گوید: «رادیکال بودن یعنی دست به ریشه مسائل بردن»! کسی که ریشه مشکلات را نشناخته است چگونه می تواند در جهت حل مشکلات حرکت کند؟ تا چه رسد به اینکه برای همیشه بشیوه ای رادیکال و بنیادی آن مشکل را حل کند؟ کسانیکه این توانایی را ندارند کمبود شناخت و قدرت آنالیزشان را در توهین و شعارهای پر زرق و برق پنهان می کنند. با لجن مال کردن دیگران نمی توان به قله های دانش و علم رسید! دکتری که بربالای بستر بیمار فریاد می زند مرگ بر میکروب، زنده باد سلامتی! رادیکال بودن خود را به نمایش نمی گذارد! او دقیقا به این علت که عرضه و توانایی درک ریشه بیماری و کشف دارو درمان لازم را ندارد به پوپولیسم مبتذل پناه می برد تا بی لیاقتی خود را در میدانی که مدعی تخصص است، پنهان کند! در بین خیلی از افرادی که خودشان را رادیکال می پندارند در حقیقت مسابقه درجهت دست بردن به ریشه مسائل نیست، …

کشاورزی سرمایه داری و بنیان های اقتصاد جهانی اروپایی در قرن 16

مروری بر کتاب والر اشتاین؛ نظام جهانی مدرن: کشاورزی سرمایه داری و بنیان های اقتصاد جهانی اروپایی در قرن 16 ملیحه درگاهی منتشر شده درانسان شناسي و فرهنگ از نقطه نظر والر اشتاین نظام جهانی یک نظام اجتماعی است که دارای محدوده ها، ساختارها، گروههای عضو و قواعد مشروع است. این نظام از ویژگی های ارگانیسمی برخوردار است که طی حیاتش در برخی جنبه ها تغییر می کند و در برخی دیگر ثابت باقی می ماند… زندگی در این ارگانیسم تا حد زیادی کامل است و پویش های توسعه ای آن تا درجه ی زیادی درونی هستند. به علاوه در دیدگاه والراشتاین نظام جهانی یک «نظام اقتصادی» است که به جای مرکز سیاسی از طریق بازاری یکپارچگی می یابد که در آن دو یا تعداد بیشتری منطقه با توجه به ضروریت هایی همچون غذا، سوخت و محافظت، به یکدیگر وابسته هستند. در این نظام اقتصادی دو خط مشی سیاسی یا بیشتر برای تسلط یافتن، بدون ظهور یک مرکز واحد همیشگی، با یکدیگر رقابت می کنند. والر اشتاین در کتاب خود چارچوب نظری را برای فهم …

به مناسبت يازده سپتامبر:کودتای شیلی، سالوادور آلنده، پینوشه و استادیوم سانتیاگو

محمد امین محمدپور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹٧۰ شیلی، سالوادور آلنده با تفاوت کمی نسبت به رقبایش، جلو افتاد. به دلیل اینکه آلنده اکثریت مطلقی به دست نیاورد، طبق قانون اساسی شیلی، برای انتخاب شدنش نیاز به یک رای اضافی از مجلس ملی شیلی داشت، این رای باعث منصوب شدن آلنده به پست رئیس جمهوری شد. نظامیان شیلی و همچنین ایالات متحده آمریکا، به رئیس جمهور شدن آلنده اعتراض داشتند. به همین دلیل آمریکا فشار اقتصادی و دیپلماتیک زیادی روی دولت شیلی آورد. کودتایی که قرار بود اوایل سال ۱۹٧۲ در شیلی به وقوع بپیوندد با سفر کاسترو به شیلی از دستور کار خارج شد. فیدل در سفرهایش به دور تا دور شیلی و سخنرانی هایش نکات مهمی را متذکر شد که از آن جمله آمادگی برای تقابل خشن و غیردموکراتیک راستگرایان بود: » در شیلی روندی کاملا بی همتا در جریان است که طی آن انقلابیون می کوشند از راه های صلح آمیز جامعه را متحول کنند. اما مسئله این جاست که براساس اصول مسلم تاریخی، مقاومت و ابراز خشونت استثمارگران در این جا …

درد را چاره کنیم

  «درد » این است امروز، فاصله‌ها چندان گویا نیست، بین خوبی و بدی؛ دربزنگاه سخت دوران که به خواب غفلت بود ، گرفتار ، جهان با هزاران نیرنگ «خوب»‌ها را کشتند؛ آنچه که ماند ز «خوبی» کم ، کم به بدی آلودند، و سر انجام شد آن که امروز « خوب »‌ها کم رنگند «بد»‌ها اما بدتر از بد، و بدل گشته بدی، به یکی غده ی بد خیم که گویی نپذیرد درمان. آن کشاکش که جهان را می برد رو به زایندگی و نو زایی این چنین شد که از رفتن ماند. این « دو قطبی » امروز، نیست دیگر کارا ، مگر آن که خوبی سر بر آرد از نو و بگیرد در دست بار دیگر سکان. جعفرمرزوقی ( برزین آذرمهر)  

رکود تورمی و ناموزونی مزمن در مسکن

خسرو صادقي بروجني خوراک، پوشاک، مسکن از نیازهای اولیه انسان است. این جمله ای است که در دوران دبستان معلم‌های ما مدام به ما یاد می دادند و در دوره‌های بالاتر و دانشگاه یاد گرفتیم که اندیشمندی به نام مازلو، هرم معروفی دارد که در آن نیازهای اساسی انسان را در قاعده آن قرار داده و معتقد است پس از ارضا و تامین نیازهای اساسی، انسان به فکر تامین نیازهای ثانویه خود اعم از هنر ورزی و تفکر و اندیشه های متعالی می‌افتد. در جوامع امروز، برخورداری از مسکن مناسب جزو حقوق اجتماعی شهروندان محسوب می‌شود. این حق از اوایل قرن بیستم میلادی وارد قوانین کشورهای صنعتی و در سال ۱۹۴۸ وارد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. در دهه‌ی ۱۹۹۰، برخورداری از مسکن مناسب نه تنها به عنوان یک حق عام شهروندی، بلکه به عنوان «حق شهر»، یا حق ساکنان هر شهر برای مدیریت شهری آن، به تدریج به قوانین کشورهای پیشرفته (اروپا) و پیشرو (برزیل) راه یافت. هر چه می‌گذرد، جایگاه قانونی حق برخورداری از مسکن مناسب استحکام بیشتری می‌یابد و سطوح مختلف مدیریت …

باز هم پیرامون رسانه های گروهی فرمانبر

  يونس پارسا بناب درآمد – امروز در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایه ( بازار آزاد نئولیبرالی ) قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی در سطح جهان در دست » انحصارات پنجگانه » ( منابع طبیعی ، تکنولوژی ، امور مالی ، ارتباطات و اطلاعات و تسلیحات کشتار دسته جمعی ) در کشورهای مسلط مرکز ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) قبضه گشته است . – انحصارات پنجگانه در پیشبرد اهدافشان ( تامین تداوم کامل بر زمام امور اقتصادی ، مدیریت سیاسی – نظامی و امنیتی – جاسوسی جهانی گرائی سرمایه ) بویژه در دو دهه گذشته از پایان دوره جنگ سرد به این سو ، موفق شدند که نهادهای اطلاع رسانی گروهی جاری را نیز مثل نهادها ، مخازن فکری و اندیشکده های متعلق به مکاتیب متعدد مسلکی – عقیدتی بویژه دینی – مذهبی در بست در اختیار منویات اولیگارشی های حاکمه سه سره نظام جهانی و دولت های کمپرادور در کشورهای پیرامونی ، قرار دهند . – در این نوشتار بعد از نگاهی اجمالی به چگونگی تحویل و تحول در …

قاچاق بمثابه سلاح جنگ اقتصادی

قاچاق بمثابه سلاح جنگ اقتصادی نیل نیکاندروف (Nil Nikandrov) نویسنده، مقاله نویس و دارنده درجه روزنامه نگار بین المللی مترجم: ا. م. شیری ۱۹ شهریور- سنبله ۱۳۹۳ کمبود خواربار، قطع آب و برق، اخلال در حمل و نقل عمومی و دیگر مشکلات اجتماعی به نارضایتی ونزوئلائیها از کار مقامات دولتی دامن می زند. حتی بسیاری از اعضای حزب حاکم، حزب متحد سوسیالیستی ونزوئلا به ضعف رهبری در واکنش بموقع به دشواریها، مقابله با ستون پنجم در نهادهای دولتی، مجازات مقامات فاسد اعتراض می کنند. مخالفان از همه اینها همراه با تشدید اثرات منفی جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ونزوئلا سوءاستفاده می کنند. در این جنگ گسترده، قاچاق نقش ویژه ای بازی می کند. در طول سالهای برقراری حاکمیت بولیواری در ونزوئلا مبارزه توأم با موفقیتهای متناوب با قاچاق ادامه دارد. هوگو چاوز بارها تصریح کرد که حذف خصمانه خواربار، کالاهای مصرفی، الکترونیکی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی از بازار، خسارات عظیمی به اقتصاد کشور وارد می آورد. او بارها تأکید می کرد، که دشمنان سیاسی او و مدیران آمریکائی آنها از کارشکنی اقتصادی سازماندهی شده بواسطه مافیای …

«دنیایی به بزرگی عراق»

  در بیروت باران می بارد و سنگ فرش های آنکارا خیس است کودکی بر خیابان های گرسنه ی فلوجه لبخندی فراموش شده را می فروشد مردی در کوچه های خاکی کابل به خاطره های کهنه اش عشق می ورزد و ضربان قلبش را در سکوت دیوارها نهان می کند.   در بیروت باران می بارد در بیروت باران می بارد و منبرهای نینوا سنگسار دختری را جشن می گیرند و زنی از پنجره های زخمی بغداد به حاکمیت مردان مقدس می نگرد و گونه هایش را با خون باکرگی اش سرخ می کنند و مژه هایش را سر می برند و واژه هایش را سر می برند و گیسوانش را ممنوع.   در بیروت باران می بارد در بیروت باران می بارد آب جنازه ام را می گیرد و دست هایم هنوز پیداست شاید تارمویی از مرگ تو نیز بگذرد.   آه عشق من بوی عراق گرفته ام بوی اعدام «الحریه»* بوی «انتفاضه»* گرفته ام و زره پوشی از روی کودکان غزه ام می گذرد.   آه آه عشق من دست هایم دیگر توان …

زن، به مثابه «دیگری»

  زهره روحی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ «جنس دوم»، سیمون دوبوار؛ ترجمه قاسم صنعوی در بین تبعیض‌های رایج، تبعیض جنسیتی سابقه‌ی تاریخی بیشتری دارد. و شاید به همین دلیل است که عموم نگرش‌های ارتجاعی (با هر نام و نشانی که دارند) آگاه یا ناآگاه، تلاش کرده‌اند این تبعیض را امری طبیعی و یا الهی قلمداد کنند؛ به طوری که طی قرنها، این باور ضد بشری چنان در تار و پود فرهنگهای مختلف رسوخ کرده است که به سادگی نمی‌توان آنرا زدود؛ حتا در هزاره‌ی سوم، با وجود اعتراض‌های افشاءگرانه‌ی قرن گذشته، هنوز نگرش‌های مردسالار (کم و زیاد) سلطه‌ی فرهنگی عمیقی در جوامع مختلف دارند. در همین جا لازم است این نکته را تذکر دهیم که معمولاً تصور شایع از نگرش «مردسالار»، تا حد زیادی مشکل‌دار است. زیرا غالباً اینگونه تصور می‌شود که این نگرش فقط خاص مردان است؛ غافل از آنکه بسیاری از زنان نیز نگاهی مرد سالار به خود و دیگر زنان دارند. به بیانی صریحتر، عمیقا تحت تأثیر فرهنگ مسلط بر جامعه‌ هستند. باری، متن حاضر برای پرداختن به تبعیض‌ …

امپراتوری و الگوی شکنجه

  منبع: اومانیته تارنگاشت عدالت ۴ اوت ٢٠١۴ رییس‌جمهور باراک اوباما پذیرفت که کشور او به شکنجه متوسل شده است. پذیرش قبل از گزارش محرمانه سنا درباره تکنیک‌های بازجویی «سیا» صورت گرفت. با گذشت زمان چهره واقعی امپراتوری توتالیتر آشکار می‌شود. به‌اصطلاح جنگ‌ها پیشگیرانه، اشغال غیرقانونی کشورهای مستقل، بی‌توجهی کامل به حقوق بین‌الملل، دستگیری‌های غیرقانونی، و حبس‌های خشونت‌بار در پایگاه فرامرزی گوانتانامو… در ١ اوت، باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده، در پی رسوایی‌ها در زندان ابوغریب و گوانتانامو، استفاده از شکنجه را تأیید کرد. او طی یک کنفرانس مطبوعاتی اذعان نمود که پس از ١١‌سپتامبر ٢٠٠١ «ما خیلی کارهای درست انجام دادیم، اما جماعتی را هم شکنجه کردیم.» براساس افشاگری آوریل واشنگتن پست، پس از انتظار زیاد، گزارش محرمانه سنا درباره تکنیک‌های بازجویی «سیا» بین ٢٠٠٢ و ٢٠٠۶، در زمان جورج دبلیو بوش، پرده را از روی تکنیک‌های شدید بازجویی از اشخاص مظنون به‌ داشتن رابطه با القاعده کنار خواهد زد اتهامات علیه «سیا»: شکنجه هم جسمی است و هم روانی در گزارش ۶٫٣٠٠‌ صفحه‌ای تهیه شده توسط کمیته اطلاعاتی سنا، «سیا» به غلوکردن درباره …

برآمد شبه‌نظامیان اسلام‌گرا از لیبی تا دولت اسلامی

گفت‌وگوی امی گودمن با ویجای پراشاد ترجمه سهیل آصفی منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي امی گودمن: ویجای، به «دموکراسی ناو» خوش آمدید، در لیبی چه می‌گذرد؟ ویجای پراشاد: بله، امروز در قاهره، وزیرانی از شمال افریقا با یکدیگر دیدار می‌کنند، چراکه بحران لیبی بسیار وخیم‌تر شده است. لیبی مرزی بسیار طولانی با مصر دارد و مرزی طولانی با الجزایر؛ با تونس هم مرز دارد؛ این‌ها سه کشوری هستند که از سرریزشدن خشونت عمیقاً نگران‌اند. خب، این خشونت چیست؟ می‌دانید، مسأله این است که خشونت همین دیروز آغاز نشده که یک نشست فوری را در پی داشته باشد. این خشونت از سال 2011 جریان داشته است. نحوه‌ای که جنگ علیه قذافی دنبال شد متفاوت بود؛ می‌دانید، ابتدا باید توضیحی در مورد لیبی بدهم، تا بتوان ماهیت جنگ را فهمید. لیبی مانند اندونزی است، با این تفاوت که مابین شهرهای جزیره‌ای کوچک آن، بیابان قرار گرفته است. حومه‌های شهر بسیار اندک هستند؛ این‌ها شهرهایی به شکل مجمع‌الجزایرند. در نتیجه، وقتی قذافی در سال 2011 متوجه مقاومت در برابر قدرت خود شد، مجمع الجزایر بنغازی، اجدابیا، این …