سياسی

با داعش چه کار میتوان کرد

gtffc566ddداریوش وثوقی

بالاخره روز موعود فرا رسید آقای اوبا ما برنده جایزه نوبل جنگ در سوریه را هم شروع کرد. واین اکنون آغاز کار خواهد بود. از همان آغاز مشخص شد که بمباران سوریه بسیار سنگین تر از آن خواهد بود که اوباما در هشتم اوت در عراق شروع کرد.

از همان ابتدای بمباران ها بیست ودو هدف در سوریه مورد حمله قرا رگرفته است. بعلاوه بر علیه هر کدام از این اهداف بسیارسنگین وقوی تر از عراق حمله شده است. از جمله در روز سه شنبه چهل وهفت موشک کروز شلیک شده است که در عراق بکار گرفته نشد . بمباران بخشی از خاک سوریه بدون هماهنگی با دولت سوریه توسط امریکا و متحدین کشورهای حوزه خلیج فارس شروع گردید . کشورهای اروپایی در این اعتلاف حضور بسیار کمرنگی دارند . علت آنها مخالفت با حمله بسوریه است . زیرا عملا به بهانه مبارزه با داعش امریکا همان نیروهایی را که در کشورهای عربی برای سر نگو نی بشا ر اسد تعلیم داده را برای حمله بخاک سوریه آماده نموده اند . در این میان موضع آقای روحانی و روسیه در همین راستا اعتراض به امریکا است

برای درک این موضوع و علت حمله امریکا بسوریه لازم است پیش زمینه های این حملات مورد بر رسی قرار گیرد

ها فینگتون پست(١) در مقاله ای بقلم رایان گرین و سا م ا ستااین در ١٧ سپتامبر تحت عنوان » سیا در محافل خصوصی در مورد استراتژی جدید برای سوریه بدبین و مشکوک است » مینویسد

در نشست اخیر پشت درهای بسته در کنگره امریکا راجع به استراتژی امریکا در جنگ علیه داعش یکی از مامورین بلند پایه سیا در مورد نظر خود برای حضار ر در جلسه تردیدی باقی نگذاشت . برخورد این مامور با نظریا ت دیگر ماموران سیا که ها فینگتن پست با آنها صحبت کرده تطابق دارد که انهم مخلوطی است از شک و تردید به برنامه جدید اوباما و تا مخالفت کامل نسبت به مسلح کردن گروهای باصطلاح معتدل شورشیان سوریه است.

مخا لفت آنها از چند چیز سر چشمه میگیرد . اول آنکه اکنون مدتهاست که سازمان سیا بدستور کاخ سفید مخفیانه این شورشیان را هم آموزش و هم مسلح کرده است . اما در یافته که این شورشیان بی نظم و در عین حال پس از مدتی بگروهای اسلامی گرایش پیدا میکنند و اسلحه هایی که بانها داده میشود نهایتا بدست گروهای افراطی میافتد . و از طرف دیگر میان این گروهها جنگ بر سر نفوذ و برتری فرقه ای میباشد. . یکی ازاعضای حزب دموکرات کنگره بخبرنگا ر ها فینگتون پست میگوید

خارج از مسائل طبقه بندی بالا آنچه مامورین سیا میگویند این است که چنین کو ششهایی با شکست مواجه خواهد شد. آنها بطور مشخص میگویند که نظریه سیا این است که آموزش و مسلح کردن گروهای طرفدار غرب زمانی که هم علیه سوریه و هم علیه داعش و جبهه النصره بجنگند غیر ممکن است .

در تایید این مو ضوع تجربه در جنگ اخیر و با اذ عا ن مقامات آمریکایی و روزنامه های غربی بخوبی نشان داده شد انهایی که توانستند بطور موثر با داعش بجنگند نیروهای سپاه قدس برهبری قاسم سلیمانی, نیروهای عراق و حزب اله بودند . داعش در این جنگ حتی تا سامره هم پیشروی کرده بود و قصد تسخیران شهر را داشت که با مقاو مت جبهه فوق روبرو گشت .

نیو یو رک تایمز در مقاله مفصلی بقلم سیلان یاگینسو(٢) در ١٦ سپتامبر تحت عنوان اینکه «داعش در ترکیه نیرو برای تشکیلاتش استخدام میکند » نوشت. این مقاله در ارتباط با عضو گیری داعش در ترکیه موجب عصبانیت آوردغان در ترکیه شده و بر علیه نیویورک تایمز ا علا م جرم کرد. خبرنگار ترکی الاصل نیو یورک تایمز مینویسد : داعش در ترکیه شمار زیادی از جوانان را استخدام میکند. دلیل اینکه شمار زیادی جذب داعش می شوند فقر است وپیوستن برای جوا نان به داعش کشش

ز یادی دارد . یکی از آنها بعنوان مستعا ر «کن«که بتازگی از شهر رقا برگشته میگوید که داعش بسیار بی رحم است و تفسیر آنها از قران فقط و فقط منافع خودشان است . خداوند هیچگاه دستور کشتار مسلمان بدست مسلمان دیگر را نمیدهد او میگو ید داعش موقعی کسی ر ا در صفوف خود جای میدهد که نفر دیگری را زنده بگور کند . با اینهمه او میگوید وقتی ماهی ۱۵۰ دلار حقوق بگیری و همه چیزت مجانی است و حتی دکانداران از ترس تو مجانی بتو غذا بدهند چاره ما چه خواهد بود؟

آیا بمبارانهای امریکا بر سر این مردم معضل اجتمایی آنان را میتواند پاسخگو باشد ؟ معضل اجتماعی این انسانها فقر است

مقاله ادامه میدهد : استخدام و یار گیری داعش در محله حاجی با یرام توجه روزنامه نگران را جلب کرده است . انهم بعد از ان بود که نو جوان چهارده ساله ای بعنوان یوسف که در رقا زخمی شده بود به شهرک خود در نزدیکی آنکارا باز گشت . پدر یوسف میگوید : دولت ترکیه کوچکترین بر رسی در مورد استخدام این نو جوان نکرد و مردم از بی توجهی دولت زبان بشکایت گشودند

ا رون آستا ین عضو مو سسه خدمات متحده سلطنتی در لندن میگوید «شکی وجود ندارد که مراکز استخدام که در آنکارا و دیگر شهر های ترکیه برای عضو گیری داعش وجود دارد . آیا دولت ترکیه به این مسائل نظری ندارد؟ . بنظر میرسد نفرت دولت ترکیه از بشا ر اسد و دید با گذشت آنها نسبت باسلام افراطی به سیاستهای تنگ نظرانه ای منتهی شده که عواقب وخیمی برای ترکیه دارد

در دو روز گذشته تمام اعضای سفارت ترکیه در موصل توسط داعش آزاد شدند . بهانه ترکیه در ارتباط با عدم شرکت در جنگ وجود این افراد اسیر بود . آیا ترکیه در این اعتلاف فعالانه شرکت خواهد کرد ؟ آیا ترکیه مرزهای خود را برای عبور داعش خواهد بست ؟ آیا استخدام افراد نوجوان در ترکیه توسط داعش باتمام خواهد رسید . آیا ترکیه خریدار نفتهای ارزان از داعش نخواهد بود ؟

مقاله دیگر ی از نیویورک تایمز(٣) بقلم بن هابرد از شهر ریحانلی که در مرز بین سوریه و ترکیه گزارش میدهد که

«در اداره پنهانی در نزدیک مرز سوریه مامورین امنیتی امریکا زمینه چیزی را میسازند فراهم میاورند که امیدوارند به نیروی موثری از شورشیان سوری بعنوان نیروئی زمینی در نبرد بین الملی نیروهای افراطی داعش تبدیل گردد .این برنامه زیر نظر سازما ن سیا انجام میگیرد .

در این اداره یعنی مرکز فرماندهی نظامی به هزاران شورشی با صلاحیت شده (یعنی قبول شده از امتحان سیاتا کید از نویسنده مقاله } حقوق و اسلحه داده میشود تا دل و جرات جنگیدن پیدا کنند . در حالیکه کنگره امریکا بودجه شورشیان را در چهارشنبه و پنج شنبه در سنا تصویب کرد اما این گروه جمعی عاجز و درمانده اند . و قادر نیستند که در مقابل جنگجوهای داعشی بجنگند . اینان که کمبود سلحه دارند قرار است هم جلوی دا عش و هم جلوی ارتش سوریه بجنگند . آنها همچنان اذعا ن دارند که با نیروهای افراطی جبهه النصره همسنگر بودهاند این نیروها گرچه آرزوی رسیدن کمک بیشتری از نیروهای بین المللی هستند و هدف اولیه انان برانداختن دولت سوریه است.

لازم بیاد آوری است که اکثر این نیروها در گذشته با دا عش پیمان اتش بس بسته اند ریاض الاسد از رهبران ارتش آزاد سوریه ا علا م کرده که علیه دا عش نخواهد جنگید . یکی از گروهها بنام گروه هزم با رهبری حمزه الشمالی پس از دریافت پول و اسلحه از فرماندهان عملیات نظامی میگوید درست همانگونه که اولویت جامعه بین الملی دا عش است الویت ما علیه دولت بشا ر اسد است . در عربستان رسماا علا م شده که این نیروها در پایگاههای نظامی امریکا در آنکشور آموزش می بینند . این عملیات زیر نظر پنتاگون صورت می پذیرد . بنابراین ما شاهد تعلیم هزاران نفر از جانب سیا در ترکیه و نیروهای دیگر د ر شمال در مرز سوریه و ترکیه و جنوب سوریه در مرز اردن هستیم . به این جمع نیروهایی که از طریق وزارت دفاع امریکا پنتاگون در پایگاهای امریکا در عربستان هم باید اضافه کرد

آموزش این گروها مستقیما توسط دولت امریکا انجام میشود. باعث تعجب اینجا است از نظر دولت امریکا اینگونه مداخلات ازنظر قوانین بین المللی اشکالی ندارد . ولی در اوکراین اگر روسیه بمردم شرق اوکراین کمک کند این تجاوز!!! است . مقایسه عملکرد روسیه و امریکا در رابطه با برخورد بدومساله اوکراین و داعش اموزندنی است

درصبح روز یکشنبه ٢٠ سپتامبر بوقت اوکراین در شهر مینسک قول نامه ای از طرف دولت اوکراین لئونید کوچما (رئیس جمهور سابق اوکراین ) و دو نفر ازرهبران دو شهر دومنسک و لوکا نسک و سفر روسیه در اوکراین بامضا رسید . . بر طبق این قولنامه ٩ ماده ای, نیروهای متخاصم از جایگاه فعلی باید دهها کیلو متر عقب نشینی کنند , اسرا مبادله میشود , جنگ کاملا خاتمه پیدا میکند . در واقع مفاد این قولنامه آتش بس را تحکیم میکنند . این پیروزی درنتیجه شکست سنگینی بود که نیروهای شبه نازی ونیو فاشیستها در چند هفته اخیر متحمل شدند و آنها را مجبور بکشا ندن بپای بمیز مذاکره نمود . حال این سیاست را با سیاست امریکا مقایسه کنید

چرا ایران در این اعتلاف شرکت نکرد ؟

ا ینکه دولت جمهوری اسلامی به این اعتلاف دعوت یا خود شرکت نکرد تاثیری در این امر نمیگذارد که از ابتدا دولت ایران با شرکت در این اعتلاف مخالف بود. در ارتباط با کنفرانس پاریس برای مبارزه با داعش ، آقای روحانی این کنفرانس و اهداف آنرا مضحک و آقای ظریف آنرا اعتلاف توبه نامید . آقای روحانی اضافه کرد که این آقایان صداقتی در اینمورد ندارند . چه گونه است که کسانی (نخوان امریکا ) که اسلحه و کلیه ادوات جنگی در اختیار داعش نها دند و ا نرا بوجود آوردند و امروز مدعی مبارزه باداعش هستند . نگاه کنید به ترکیب این اعتلاف و کشورها شرکت کننده در ان . آیا به این کشورها و در راس ان امریکا میشود اعتماد کرد ؟

در این رابطه مقاله مایکل گوردن و تو ما
البرینگ
(٤) در نیو یورک تایمز ۱۶ سپتامبر هم خواندنی است .

«جان کری اعلام داشت که با شرکت ایران در کنفرانس پارس مخالفت کرده است ولی تاکید کرد امریکا هموز حاضر است در کنار مذاکرات هستهای با ایران در مورد عراق و سوریه صحبت کند . اینکه ایران به این کنفرانس دعوت نشده بمعنای این نیست که ما مخالف ایده تبادل نظر با آنها هستیم . تا دریابیم که آیا به جمع ما میپیوندند ؟ و اگر بما بپیوندند با چه شریطی و امکان تغیری در نظراتشان هست ؟

در حقیقت آقای کری میخواهد که ایران هم از جنس عربستان و ترکیه گردد و شرط سرنگونی دولت اسد را بپذیرد

ما یکل گوردن ادامه میدهد

در تهران اما لحن دیگری است . ایران پیشنهاد پیوستن بین اعتلاف را رد کرده است از جمله خامنه ای گفته است که یکی از تفریحات او در بیمارستان گوش کرد ن بحرفهای مقامات امریکا در مورد جنگ با داعش بوده است.

آقای کری اذعان کرد که قبلا دولت امریکا توسط ویلیا م برنزکوشش کرده که ایران را بمذ اکرا ت پشت پرده در مورد عراق و سایر مسائل منطقه !!! بخوان حزب اله و سوریه ) بکشا ند . اما این کوششها بی نتیجه مانده است . وقتی که مسائل داعش در تابستان امسآل در سطح جهان مطرح شد تحلیل گران نظر دادند که وشنگتن و تهران شا ید بتوانند اختلا فا ت را حل کنند و همین تصور در واقعه بعد از ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد ولی بدلیل چند ی این شکاف ترمیم نشد د .

آقای ما یکل گوردن از دلایل سخن نمیگوید از جانب کسانیکه وقایع ا یرا ن و جهان را دنبال میکنند این دلا یل کاملا روشن است . امریکا هدفش تسلط بلا منازع بر ایران و قبول رهبری اسرائیل در منطقه که به هیچوجه دیگر با گروه خونی مردم ایران همخوانی ندارد . دلیل اصلی, سیاست امریکا در مورد تغیر رژیم ایران است . آقای خاتمی در پی سیاست تنش زدایی بعد از واقعه ١١ سپتامبر سعی کرد که روابط ایران و امریکا بهبود بخشد . . ما میدانیم در دوران آقای خاتمی ایران بزرگ ترین کمک و پشتیبانی استراتژیک را در ارتباط با حملات امریکا بافقانستان و عراق نمود . گرچه این حملات مورد غضب و خشم مردم دنیا و نیروهای هوا دا ر صلح شدومردم جهان با تظاهرات ملیونی خود خشم و نگرانی خود را از این تجاوز نشان دادند . در درستی سیاست ایران در اینمورد شک و تردید بسیار است. ولی بلا فاصله امریکا ایران را در» محور شرارت» قرار داد و بعد از انهم تحریمهایی بمردم ایران تحمیل کرد که در تاریخ بی سابقه بود . امروز خطر داعش یک خطر جهانی است و جهان بطور یکپارچه باید با ان روبرو است بنابراین نقش سازمان ملل در این زمینه حیاتی است ایران باید از سازمان ملل در خواست کند که در این عمل فعالانه شرکت کند و رهبری جریان را بعهده گیرد.اگر این برنامه کشش پیدا کند بنفع ایران نخواهد بود زیرا که جریانات جنگ طلب و افراطی و اسرائیل خوا هان ادامه جنگ تا سر نگونی دولت سوریه و در انتها ایران هستند . باید در این زمینه بسیار هوشیار بود هدف از این برنامه باید فقط مبارزه با داعش باشد و دول ایران و سوریه با ید نقش فعا لی در این میان داشته باشند . ما در این لحظه تاریخی شا هد دوران خطیری در سرنوشت مردم ایران هستیم . تجربه عراق و لیبی در جلوی ماست . گرچه ما در ایران هرروزه شا هد عملیات تروریستی که در این کشورها هر روزه صدها نفر را بخاک و خون میکشد نیستیم ولی قرار نیست که این شرایط ادا مه پیدا نکند . جریانات جنگ طلب خارجی هدفی جز کلنگی کردن ایران ندارند . چگونه میشود جلوی این کار را گرفت

در زمینه سیاست خارجی باید از سازمان ملل کمک گرفت و در مورد داخل دولت ایران باید با گشا یش فضای سیاسی مردم را در این تصمیمگیری تاریخی شرکت داد . آقای بشا ر اسد موقعی توانست جلوی دخالت خارجی و آدمخوران داعشی را بگیرد که علیرغم سیا ستهای دیکتاتوری سابق با تغیر سیاست خود توانست با تشکیل ارتشی وفا دار وبا آوردن مردم درصحنه هر گونه تجاوز و تهدید خارجی را جواب دهد .

ویجای پراشاد، استاد علوم بین‌المللی در کالج ترینیتی و صاحب کرسی ادوارد سعید در دانشگاه امریکایی بیروت (٥)در مصاحبه ای با ایمی گودمن در مورد مقایسه ارتش سوریه و لیبی میگوید

در سوریه، ارتش از روحیه‌ی بسیار بالایی برخوردار است. این همیشه برای من جالب بوده است. من حیرت می‌کردم که چه‌طور ترک‌ها و بقیه گمان می‌کردند که رژیم سوریه مانند لیبی در حال سقوط است. این کشورها ساختارهای نظامی کاملاً متفاوتی دارند و روحیه‌ها خیلی فرق می‌کنند.

دولت آمریکا و متحدینش باید بدانند اگر به دامن چنین جنگی در غلتند ، پاسخ سوریه بسیار قدرتمندانه ومو ثر خواهد بود ، امریکا میداند که طبیعت نیروهای مسلح سوریه چگونه بوده واینکه سوریه دارای آنچنان دفاع ضد موشکی هوائی میباشد که هر گونه حمله هوائی آمریکا را آنچنان پاسخ خواهد داد که حیثیت نظامی آمریکا را بر باد خواهد داد .در زمینه تحولات داخلی بشا ر اسد بعد از اذ عا ن باشتباها ت فاحش خود در سال ٢٠١١ در ارتباط با سرکوب مخالفین خود علنا از خود انتقاد کرد . اودولت و قنون اساسی
ا تغیر داد . زندانیان سیاسی را آزاد کرد . بهمین علت بود که در شرایط جنگی توانست انتخابات بر گزار کند و در این انتخابات ٨٠ در صد مردم شرکت و چه در داخل و چه در شهرهای لبنان بصندوقها هجوم بردند . آقای روحانی در سفرش بنیویورک گفت : در سوریه و عراق در یکسال گذشته یک انتخابات انجام شده و همه باید بانتخاب و نظر مردم احترام بگذاریم و این درست راهی است که خود آقایان باید بپیما یند . .
1-http://www.huffingtonpost.com/2014/09/17/huffpost-hill_n_5838690.html١-

 

2-http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-a-steady-source-of-isis-recruits.html?_r=0

 

3-http://www.nytimes.com/2014/09/19/world/middleeast/us-and-allies-turn-to-rebels-with-a-cause-fighting-isis.html

4- http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/middleeast/iraqi-leader-asks-world-powers-to-pursue-isis-in-syria.html?_r=0

 

5-http://pecritique.com/2014/09/09/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-