پرش به محتوا

 دورويى اوباما

vchvdsgf8776ff5

نويسنده: پاتريک پاٸولوف

مترجم: پيام پرتوى

۱۷ سپتامبر ۲۹۱۴

اوباما براى لحظه اى داعش را شيطانى تشريح مينمايد که بايد با آن مبارزه نمود و لحظه اى ديگر سر اسلحه خود را نه تنها متوجه داعش بلکه متوجه قويترين مخالف آن ميکند·

چهارشنبه هفته گذشته باراک اوباما به بهانه تهديد از جانب دولت اسلامى در عراق و سوريه با مردم صحبت کرد·آمريکا بايد دخالت کند و صحبت بر سر امنيت آمريکاست٬ او مدعى شد·

اما دقيقا همانند جرج دبليو بوش که در سال ۲۰۰۱ برعليه تروريسم جنگى براه نداخت مساٸل سياسى بزرگ ديگرى در پشت اين اقدام وجود دارد·

دليلى براى ترديد در مورد نگرانى اوباما از تشکيل دولت اسلامى که در بخشهايى از سوريه و عراق در حال ايجاد شدن است وجود ندارد· افراط گرايان اسلامى که سالها براى اعمال سياست تقرقه بنداز و حکومت کن قابل بهرده بردارى بودند در حال حاضر چنان نيرومند شده اند که منافع آمريکا را در خاورميانه مورد تهديد قرار ميدهند·

با اينحال آشکار است که صاحبان قدرت در واشنگتن داعش را مسٸله اصلى محسوب نميکنند· بر عليه سوريه و دولت آن نيز اعلام جنگ شد·

اولا پرزيدنت آمريکا گفت٬ در صورت لزوم٬ اين حق را بخودش ميدهد که سوريه را بمباران کند· قدرتمندترين کشور جهان اجازه نميدهد که مواردى مانند حاکميت ملى يا قوانين بين المللى مانعى بر سر راه تصميماتش ايجاد نمايند·

دوما٬ باراک اوباما گفت که آمريکا بر ميزان کمکهاى نظامى خود به مخالفان سورى افزوده است· او کنگره را به تصويب هر چه سريعتر بسته کمکى ۵۰۰ ميليون دلارى به شورشيان ترعيب نمود· در همکارى با کشور زادگاه افراط گرايان سنى٬ عربستان سعودى٬ يک گروه «ميانه رو» شورشى جديد آموزش و تسليح خواهد شد٬ گروهى که هم بر عليه دولت اسلامى و هم ارتش دولت سوريه بجنگد·

البته مخالفانه مورد حمايت خارجى – ه سوريه از شادى سر از پا نميشناسند· پس از تسليم نيروهاى نظاميشان در مقابل ارتش سوريه و انجام اقدامات مشترک با دولت اسلامى به اين رهبران انتخاب شده غربى فرصت جديدى داده ميشود·

روشن است که باراک اوباما بايد از منافعى حمايت نمايد که از ترور دولت اسلامى مهمتر است·

اميد به سرنگونى دولت بشار اسد همچنان باقى است· بهمين دليل بايد با ارتش سوريه مبارزه شود٬ عليرغم اينکه اين ارتش سرسختترين مخالف دولت اسلامى است·

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: