تاریخی

سخنرانی پیروزی…دکتر شلح : جنگ غزه ، زمینه ساز جنگ بزرگ آینده است ، جنگ علیه اسرائیل با ابزارها و اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد

سخنرانی پیروزی…دکتر شلح : جنگ غزه ، زمینه ساز جنگ بزرگ آینده است ، جنگ علیه اسرائیل با ابزارها و اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد(1)

سایت اینترنتی » فلسطین الیوم» بیروت، 26 آگست 2014

مترجم : احمد مزارعی

 

دکتر رمضان شلح رئیس هیئت امنای «حرکت جهاد اسلامی در فلسطین» تاکید کرد که این جنگ اسرائیل بر ما تحمیل کرد ، اما مقاومت را غافلگیر نساخت » مقاومت با تمام امکانات و ابزارهای خود جنگ را با دشمن صهیونیستی آغاز نکرد، اما بطور نسبی خود را آماده ملا قات با دشمن ساخت، و علیرغم این توانست دشمن را با تمام توانا ئیهایش دچار بهت وناباوری کند».

 

دکتر شلح که در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت سخن میگفت، روشن ساخت که به هیچ شکلی از اشکال امکان ندارد بر استراتژی مذاکرات با اسرائیل امید بست :» جائی برای امید بستن بر مذاکرات وجود ندارد ، نتایج دل بستن به مذاکرات را باید در انبوه خانه های خراب شده مردم غزه جستجو کرد، مسیرقرار داد اسلو بوسیله هواپیماهای بمب افکن اسرائیل بمباران شد، همه گزینه های مذاکره به زیر خانه های خراب شده دفن شد» .

 

دکتر شلح چنین ادامه داد » جنگ فعلی آخرین جنگ ما نیست وحتی جنگ اصلی و بزرگ ما نیز نبود بلکه این جنگ زمینه ساز جنگ بزرگ واصلی ما یعنی» ام المعارک » خواهد بود ، ما همه را دعوت به گزینه مقاومت میکنیم ، مقاومتی که ملت خون خود را به آن تقدیم میکند جا دارد که مقاومت نیز با قدر دانی به آن ملت لبیک بگوید »

 

دکتر شلح افزود ، آنچه که مقاومت فلسطین در غزه انجام داد و دست آوردهای گرانبهائی که بدست آورد ، باید فورن وبدون فوت وقت، به منطقه غرب رود اردن اشغالی صادر نمود.

اگر کسی حتی لحظه ای در پیروزی مقاومت شک دارد ، نگاهی بیفکند که ذشمن ما چه میگوید، نگاهی به بیانات و تبلیغات دشمن بیندازید که دلایل آشکاری است بر پیروزی مقاومت و اینکه بر اساس آمارهای منتشره شده در اسرائیل، محبوبیت نا تنیاهو بسیارسقوط کرده است .

 

دکتر شلح افزود» دشمن آمد تا ما را بیازماید ، ما میگوئیم ای دشمن بیخبر تونمیتوانستی بفهمی که دین و عقیده ما ، شهامت وکرامت ملت فلسطین ، در چه جایگاهی قرار داشته و برای تو قابل درک نیست»

در اینجا دکتر شلح روی سخن خود را بطرف اسرائیلیها متوجه نمود وچنین گفت » شما باید خجالت بکشید ، در دولتی زندگی میکنید که هوا پیما هایش را برای کشتن کودکان و زنان بکار میگیرد ، ننگ بر شما»

 

دکتر شلح در این قسمت از سخنانش به دستاوردهای مقاومت پرداخته و گفت » به تمام نیروهای مقاومت میگویم ، شما معجزه آفریدید و جهانیان را دهشتزده کرده و دشمن را دچار هذیان گوئی نمودید ، مقاومت به همه جهانیان گفت که فلسطین غیر قابل فراموشی است و جنایتی که در حق آن شد غیر قابل بخشش است».

وی سپس چنین ادامه داد:» ما به عنوان مقاومت فلسطین تصمیم گرفتیم که جنگ خودرا فقط بر علیه اسرائیل  ادامه دهیم وما نیازمند وحدت هستیم ، امروز کسانی مشخص در منطقه هستند و به مقاومت کمک میکنند ونزد همگان معروفند.

ازابتدای جنگ ما اعلام داشتیم که بسوی پیروزی حرکت میکنیم و شرکای ما در بیروت همراه با رهبری مقاومت لبنان به ما یاری رسانیدند ، ما درجنگ با دشمنی پیروز شدیم که یکی از قدرتمند ترین ارتشهای جهان را داشت ، در برابر ملتی بی دفاع که سالیان درازی بود در زیر وحشیانه ترین محاصره بسر میبرد.

دکتر شلح در این بخش از سخنان خود از همه آنهائی که به مقاومت ملت فلسطین کمک کردند ، بویژه ملتهای آمریکای لاتین تشکر نمود.

 

وی به این موضوع نیز اشاره کرد که جنگ بر علیه حماس در عین حال جنگی بود بر علیه  حرکت جهاد اسلامی ، الفتح ، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و تمام نیروهای مقاوم فلسطینی که  در جنگ شرکت داشتند.

 

 

دکتر شلح در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که استراتژی مقاومت در این مرحله تثبیت دستاوردهائی است که در این مرحله از جنگ، به چنگ آورده ایم ، مقاومت اسرائیلیها را مجبور کرد تا شهرکهای اطراف غزه را ترک کنند ،اما در مورد برقراری آرامش  باید بگویم که هنوز مسائلی مورد بحث وجود دارد که ما به یک اتفاق قطعی نرسیده ایم ، ما در عین حال در منطقه  نیروهائی داریم که به ما کمک میکنند.

 

دکتر شلح در مورد گذرگاه رفح چنین اظهار داشت » ما موضوع گذرگاه رفح را به عنوان امانتی به مصر واگزار کرده ایم تا بر اساس موقعیت ونقششان در آن منطقه تصمیم بگیرند ، آنها بما گفتند که گذرگاه رفح مربوط به مصر و فلسطین است » وی اضافه نمود » ما ، مانغی نمی بینیم که حکومت ابو مازن کنترل گذرگاه رفح را به عهده بگیرد . اما باید بگویم اینهم از بد شانسی موقعیت فلسطینیها میباشد که بزرگترین پیروزیهای تاریخ مبارزاتی خود را در زمانی بدست میآورند که منطقه خاور میانه ، در بد ترین مرحله گذار خود بسر میبرد، امروز فلسطین بمثابه قطب نما میباشد و جبهه واقعی را در برابر همگان قرار میدهد تا همه در صفی واحد بر علیه این دشمن  مشترک متحد شوند».

 

توضیحات مترجم :

 

(1) پیروزی بسیارعظیم نیروهای مقاومت در غزه بر علیه اسرائیل ، این پایگاه استعمارگران ، بمثابه پیروزی برای همه ستمکشان خاور میانه به حساب میآید ،این پیروزی بر همه آنها و بر زحمتکشان ایران گوارا بود ، آن لکو موتیوی که در غزه توانست قطار این جنگ عظیم نابرابررا ، در برابر ماشین غول آسای یک ارتش قدرتمند ، که از پشتیبانی جهان امپریالیستی برخوردار بود ،زوزه کشان وبدون وقفه ، به جلو بکشاند ،به قول غازی صورانی عضو کمیته سیاسی  جبهه خلق،» ستمهای انباشته شده یکصد ساله «، جنایت نظام سرمایه داری در سرزمین فلسطین بود ، که مردم غزه را در اوج کشتارها و لت وپار شدن های فرزندان عزیزشان ، بر نیروهای مقاومت نهیب میزدند:که مقاومت کنید، مقاومت ، مقاومت تا دم مرگ ، زیرا ستمکشان غزه مرگ وگرسنگی، محاصره و تحقیر را ،زندان وشکنجه، وضع حمل وفوت مادر ونوزاد را بر سر گذرگاهها،  هر روز در زند گی خود تجربه کرده بودند ، دیگر کاسه صبرشان لبریز شده بود، مرگ برایشان در راه آزادی بمثابه حلوای شیرینی شده بود که ازخوردنش لذت میبردند.

اسرائیل این آخرین پایگاه دوره استعمار با حاکمیت صهیونیستی بر آن ، هیچ امیدی برای باقی ماندن در خاور میانه ندارد ، دیرو زود دارد اما سوخت وسوز ندارد ، غرب رود اردن نیز دیر یا زود پا جای پای غزه خواهد گذاشت ، امریکا در دو جنگ 2003 عراق و 2006 لبنان وبا داشتن بیش از 500 هزار سرباز در منطقه، شکستهای جانانه ای خورد ، این شکستها استراتژیک بودند، و دست به دامن داعش شدنش ، نشاندهنده اوج افلاس و ورشکستگی سیاسی ، اخلاقی و نظامی است وگرهی از کارش نخواهد گشود، ملتهای خاورمیانه بدون هیچ شکی ، این شب تاریک را به صبح روشن تبدیل خواهند کرد.