پرش به محتوا

خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »!

خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »!

سماجت ما در قبال خصومت فولادی ها

الف نه « انف »! به لکنت زبان یک آخوند وطنی، مدرس مکتب خانه های قدیم اشاره دارد که الف را « انف » تلفظ می کرد… اگر اشتباه نکنم، مدعی « فرانگر »! این قصه عامیانه را بکار برده تا نا توانی فیزیکی مدرس را علت بد آموزی، دلیل انحراف معرفتی اهالی قالب کند. گویا شعور اهالی

در مکتب خانه ها رقم میخورد، تابع لکنت زبان مدرس است. به علی گفت مادرش روزی…

حقیر تا همین چند روز پیش نمی دانستم که می شود با توسل به شگردی مکتبی و آخوندی و عامیانه از این دست، حزب توده ایران که هیچ، حتی بر چندین نسل از مبارزه اجتماعی طبقه کارگر در قبال مالکان و اربابان و سرمایه داران، در قبال بورژوآزی و امپریالیسم، بر دستاوردهای

تاریخی پرولتاریای صنعتی و کمونیسم مهر باطل زد. داشت عباسغلیخان یک پسری…

تا اینکه اخیرا با مانیفست بلند بالای یک فیلسوف نوخاسته و ناب اندیش و نامجوی وطنی، با سلسله مقالات جدید و غلط انداز آقای خدا مراد فولادی – مخترع و مدرس نوعی « مارکسیسم فرانگر »! در مجله هفته آشنا شدم.

در محضر حضرت، شاید از تبار « علمای جامع الشرایط »! در باره علت بد آموزی، دلیل انحراف معرفتی کمونیست ها، خودی و غیر خودی، چیزها شنیدم که نگو . در باره دو نوع « مارکسیسم »! مختلف و متقابل، یکی فرانگر و بالنده و دیگری فرو نظر و واپسگرا، درس ها گرفتم که نپرس.

آمدی جانم به قربانت…

متن کامل را به فورمات پی دی اف در اینجا دریافت کنید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: