به هر کس به اندازه ی نیازش!

به هر کس به اندازه ی نیازش!
 
به زبان عبری خوانند عزرائیلیان :

« کای بی‌سر و پای فلسطینیان !

اشتهای آتشخواری تان را
کور نکنید ،
اگر،

ما «بشر دوستان » بی‌« ب » ی اول

با بمب و موشک و گلوله‌ای که
می باریم بر سرتان ،
نگران آنیم ،همه شب ، همه روز
که چشم و دلتان ،
ندود ،
هنوز؟!»

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)