تحریک‌ بی‌سابقه

مصادف با جنایت هواپیمای مالزیایی، بنجامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل، رهبر دولت اتمی، به ارتش خود دستور تجاوز به نوار غزه را صادر کرد، جایی که طی چند روز گذشته، صدها فلسطینی، بسیاری از آن‌ها کودک، کشته شده‌اند. رییس‌جمهور ایالات متحده از این اقدام حمایت کرد، عمل نفرت‌انگیز را بمثابه دفاع مشروع توصیف نمود. من از استزاتژی نطامی فلسطین مطلع نیستم، اما می‌دانم که یک رزمنده آماده مردن، مادام‌که تفنگ خود را دارد، همان‌طور که مدافعان استالینگراد نشان دادند، می‌تواند حتا از ویرانه‌های یک ساختمان دفاع کند. من فقط مایلم همبستگی خود را با مردم قهرمانی که از آخرین باریکه باقی‌مانده از چیزی که برای هزاران سال میهن آن‌ها بود دفاع می‌کنند، ابراز کنم.

تارنگاشت عدالت

منبع: گرانما

صبح امروز گزارشات پر از اخبار بی‌سابقه در این‌ باره بود که یک هواپیمای مسافربری مالزیایی در ارتفاع ١٠١٠٠ متری بر فراز قلمرو اوکرائین، در مسیری که تحت کنترل دولت جنگ‌طلب سلطان شکلات- پترو پوروشنکو- قرار دارد، مورد اصابت قرار گرفت.

کوبا، که همیشه در همبستگی با مردم اوکرائین بوده است، و در روزهای دشوار تراژدی چرنوبل به کودکان بسیاری که با اشعه مضر آلوده شده بودند مراقبت درمانی داد، و همیشه مایل به ادامه آن بوده است، نمی‌تواند عمل دولت ضدروسیه، ضد اوکرائین و هوادار امپریالیستی را محکوم نکند.

در عین‌حال، مصادف با جنایت هواپیمای مالزیایی، بنجامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل، رهبر دولت اتمی، به ارتش خود دستور تجاوز به نوار غزه را صادر کرد، جایی که طی چند روز گذشته، صدها فلسطینی، بسیاری از آن‌ها کودک، کشته شده‌اند. رییس‌جمهور ایالات متحده از این اقدام حمایت کرد، عمل نفرت‌انگیز را بمثابه دفاع مشروع توصیف نمود.

اوباما نه از داوود در برابر جالوت، بلکه از جالوت در برابر داوود حمایت می‌کند.* ‌آن‌طور که معلوم است، مردان و زنان جوان از مردم اسراییل، که برای کار مولد خوب آماده‌اند، در معرض یک مرگ بدون افتخار، بدون سرافرازی قرار می‌گیرند. من از استزاتژی نطامی فلسطین مطلع نیستم، اما می‌دانم که یک رزمنده آماده مردن، مادام‌که تفنگ خود را دارد، همان‌طور که مدافعان استالینگراد نشان دادند، می‌تواند حتا از ویرانه‌های یک ساختمان دفاع کند.

من فقط مایلم همبستگی خود را با مردم قهرمانی که از آخرین باریکه باقی‌مانده از چیزی که برای هزاران سال میهن آن‌ها بود دفاع می‌کنند، ابراز کنم.

فیدل کاستروز روز

١۷ ژوئیه ٢٠١۴

١١ و ١۴ دقیقه بعد از ظهر

———————————

* «عدالت»: جالوت حاکمی زورگو و ستم‌گر بود که مردم را از سرزمین خودشان بیرون کرده بود. تعداد کمی از مردم به فرماندهی طالوت، به جنگ این زورگو رفتند. جالوت مردی قوی هیکل و نیرومند بود و کسی نمی‌توانست در برابر او مقاومت کند. در این هنگام داوود که نوجوانی بیش‌تر نبود به میدان مبارزه آمد. سنگی را در فلاخَن گذاشت و پیشانی این غول بی شاخ و دُم را نشانه گرفت، و او را هلاک کرد.