تقاضانامۀ گزینش «شورشی معتدل سوریه»

منبع: نیویورکر
٢۷ ژوئن ٢٠١۴
تارنگاشت عدالت
کاخ سفید پس از آن‌که در روز پنج‌شنبه اعلام کرد ۵٠٠ میلیون دلار برای کمک به «تعلیم و تجهیز عناصری از اپوزیسیون مسلح معتدل سوریه که روند گزینش را با موفقیت طی کرده‌اند» از کنگره تقاضا خواهد کرد، امروز تقاضانامۀ «شورشی معتدل سوریه» زیر را منتشر کرد.
به روند گزینش «شورشی معتدل سوریه» خوش آمدید. برای تعیین این‌که شما برای دریافت ۵٠٠ میلیون دلار سلاح‌های آمریکایی واجد شرایط هستید، لطفاً یک پاسخ را برای پرسش‌های زیر انتخاب کنید:
بعنوان یک شورشی سوریه، فکر می‌کنم بهترین عبارتی که مرا توصیف می‌کند این است:
الف) معتدل
ب) خیلی معتدل
ج) دیوانه‌وار معتدل
د) غیره
من یک شورشی سوریه شدم چون به… اعتقاد دارم:
الف) حقیقت
ب) عدالت
ج) سبک آمریکایی
د) ایجاد خلافت اسلامی
اگر ایالات متحده یک سلاح اتوماتیک بسیار کشنده به من بدهد، من:
الف) آن‌را فقط دقیقاً برای کشتن افرادی که ایالات متحده می‌خواهد من بکشم بکار خواهم برد
ب) سعی خواهم کرد اشخاص مورد نظر را بکشم، با این هشدار که من هرگز قبلاً از سلاح اتوماتیک استفاده نکرده‌ام
ج) من آن‌ها را فقط پس از طی روند دقیق گزینش خواهم کشت
د) من می‌گذارم سلاح فوراً به دست افراد ناباب بیافتد
من قبلاً از … سلاح دریافت کرده‌ام:
الف) القاعده
ب) طالبان
ج) کره شمالی
د) من از هیچ‌کدام آن‌ها سلاح دریافت نکردم چون آن‌ها در پایان روند گزینش معتقد بودند من خیلی زیاد معتدل هستم
داعش به اعتقاد من:
الف) یک خطر حیاتی برای عراق است
ب) یک خطر حیاتی برای سوریه است
ج) یک خطر حیاتی برای عراق و سوریه است
د) کسانی هستند که سلاح آمریکایی مرا پس از آن‌که من آن‌را روی زمین انداختم و فرار کردم برخواهند داشت
جمله زیر را کامل کنید: «سلاح‌های آمریکایی…»
الف) همیشه چیز خوبی است برای این‌که الله بختکی به هر نقطه داغ بین‌المللی اضافه شود
ب) دقیقاً چیزی است که این جنگ داخلی شعله‌ور طی سه سال گذشته کم داشته است
ج) بهترین است اگر با اعتدال بکار گرفته شود
د) بازفروش اینترنتی آن‌ها خیلی آسان است
تشکر از شما بخاطر تکمیل تقاضانامۀ «شورشی معتدل سوریه». ما تقاضانامه شما را طی یک تا دو روز کاری آینده بررسی خواهیم کرد. لطفاً آدرس فعلی را که مایلید سلاح‌های شما به آن‌ فرستاده شود قید نمایید. اگر کسی برای امضای رسید آن‌ها نباشد ما آن‌ها را در بیرون در وردی قرار خواهیم داد.