قدرت گیری فاشيست ها در یونان

قدرت گیری راست افراطی در یونان
محمود فاضلی

برخلاف پیشینه رشد پدیده راست افراطی یا تندرو(نئونازي ها يا فاشيستها – مجله هفته) در اروپا در 1945میلادی حضور این پدیده عمر چندانی در یونان ندارد. جنبش نئونازی «طلوع طلایی» که در سه دهه اخیر صرفا در چارچوب یک نام و گروه کوچک و عمدتا در پایتخت فعالیت داشت، در سال ٢0١٢، هنگام رأی گیری انتخابات پارلمانی و در میان ناباوری ۷‌ درصد آرای عمومی را به خود اختصاص داد. گروهی که چهارصد و بیست و شش هزار رأی دهنده را به سوی خود کشاند و با اولین حضورش در انتخابات سراسری، 18کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داد. هرچند بسیاری تصور می‌کردند جریان راست افراطی سرانجام از حزب لائوس (مردم) خود را به این کشور تحمیل خواهد کرد اما به دلیل شرکت حزب لائوس در دولت ائتلافی سال 2012، محبوبیت این حزب کاهش یافت و جریان جدید و البته بسیار افراطی‌تر در کشور شکل گرفت.از درون همین گروه‌های راست یونان، گروه راست جدیدی به عنوان یک گروه افراطی که خشونت را چاشنی فعالیت‌های اجتماعی خود می‌کرد، مطرح گردید. این گروه که در سال‌های گذشته در ورزشگاه‌ها با شعارهای تند ناسیونالیستی و در حمایت از ملی گرایی به‌دنبال طرفداران جدیدی بود، آرام آرام با طرح شعارهای نژادپرستانه و در مخالفت با ورود مهاجرین خارجی به این کشور، جایگاه جدیدی در میان جوانان و قشر وسیعی از ناراضیان به‌دست آورد. با آغاز بحران اقتصادی این کشور از 6 سال گذشته و طرح ریاضت اقتصادی و مبارزه با فساد حاکمان، محبوبیت شخصیت‌های سیاسی و حزبی این کشور سیر صعودی یافت. شاه بیت برنامه حزب طلوع طلایی تاکید بر خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفت و موضوعاتی همچون، نژادپرستی، هویت، مهاجرت و مقابله با زوال فرهنگی به ادبیات این گروه افزوده شد.این گروه به شکل غیرقابل باوری به کلی زیر پای رقیبان خود را در یونان جارو کرد و همین امر با نگرانی‌هایی از سوی سایر احزاب به‌ویژه احزاب راستگرا روبه‌رو بود. ارزش‌های این راستگرایان جدید در یونان به‌کلی با ارزش‌های احزاب رقیب تفاوت داشت. باورهای قوم مدارانه و تاکید بر هویت ملی دوباره یونان و ضدیت تمام عیار با مهاجرین خارجی که تا پیش از این یونان به تعامل با سایر ملل شناخته می‌شد، هم اینک جای خود را به ضدیت با لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و به تمایز میان اتباع ملی و مهاجران داد. راستگرایان رادیکال یونان چهره تازه‌ای از دشمن ترسیم کردند. این حزب توانست با طرح چنین شعارهایی آرای راستگرایان رادیکال و البته «عوامزده» و «ضد نظام» را از آن خود کند.این حزب با انتقاد شدید از توافقنامه مالی دولت با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به تروئیکا (بسته کمک مالی به یونان)، ارائه دیدگاه‌های افراطی ملی‌گرایی، تبلیغات فراوان علیه مهاجران و تبلیغات علیه حضور و نفوذ قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا درمراکز تصمیم‌گیری در یونان، توانست با بهره‌گیری از نارضایتی توده مردم از بحران مالی این کشور تعداد ۱۶ کرسی پارلمان این کشور را به خود اختصاص دهد. افزایش محبوبیت این حزب تندرو نئونازی در میان مردم طی مدت یک‌سال گذشته بی‌سابقه برآورد می‌شود و ظرف چهار سال از زمان تاسیس خود توانست نزد افکار عمومی شهروندان یونان به حزب سوم بزرگ این کشور تبدیل گردد. این امر باعث نگرانی احزاب سیاسی سنتی وابسته به نظام سرمایه‌داری و احزاب چپ سیاسی این کشور گردید. به‌دنبال قتل یک هنرمند ضد فاشیست یونان توسط یکی از اعضای حزب طلوع طلایی در 18 ماه سپتامبر گذشته در نزدیکی آتن، روند سرکوب این حزب به جرم شرکت در اقدامات جنایتکارانه از سوی مقامات قضایی آغاز شد. دستگیری تعدادی از اعضای این حزب بویژه چند تن از نمایندگان پارلمانی این حزب و لغو مصونیت شش نفر از نمایندگان، این حزب را در مقابل فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار داد. دستگیر‌شدگان همگی، مشکوک به تحرکات جنایتکارانه بودند. حاکمیت تلاش داشت تا مانع از حضور قوی نمایندگان این حزب افراطی در انتخابات شهرداری‌ها و پارلمان اروپا گردد. این گروه مدعی است وقتی مردم یونان به این حزب رای داده‌اند، ما را نباید دستگیر کنند. همه کسانی که به ما دروغ می‌گویند و اموال ما را به یغما می‌برند، نیز باید دستگیر شوند. طبق قوانین یونان تنها زمانی یک نماینده پارلمان نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند که جرمش ثابت شده باشد.هرچند در ابتدا با پیگرد قانونی که علیه این تشکیلات نئونازی آغاز شد حضور این حزب در انتخابات شهرداری‌ها و اتحادیه اروپا متزلزل شد، اما در نهایت دادگاه عالی یونان به حزب نئونازی «طلوع طلایی» اجازه داد تا در انتخابات اتحادیه اروپا 25 مه شرکت کنند. هیچ یک از نمایندگان حزب یاد شده در پارلمان یونان در لیست کاندیداهای این حزب در انتخابات اتحادیه اروپا قرار نگرفتند.با شمارش آرای انتخابات شهرداری‌ها و فرمانداری آتن، آقای کاسیدیاریس نماینده طلوع طلایی 16‌درصد آرا را به خود اختصاص داد که با تعجب محافل سیاسی یونان روبه‌رو بود. وی معتقد است این حزب برنده واقعی انتخابات شهرداری‌ آتن است چرا که از دیدگاه وی، به‌رغم افزایش فشارها، تهدیدات این حزب از سوی نهادهای داخلی و در نهایت دستگیری‌های پی درپی اعضای عالی رتبه این گروه، نتیجه انتخابات شهرداری‌ها پیروزی بزرگ ملی برای همه قشرهای طرفدار حزب است.

آرمان