ویدیو

سربازان ناتو در اكرائين با انيفورم ارتش اكرائين عليه اقليت روس تبار ميجنگند

سربازان ناتو در اكرائين با انيفورم ارتش اكرائين عليه اقليت روس تبار ميجنگند
در ويديويي كه تارنماي صداي روسيه به آن اشاره كرده است و در يوتوپ منتشر شده سربازاني با لباس نظامي ارتش اكرائين نشان داده ميشوند كه به زبان ايتاليائي با هم صحبت ميكنند!
اين امر كه سربازان مذكور ايتاليائي / اكرائيني باشند بسيار بعيد بنظر ميرسد، اما اينكه سربازان ناتو در لباس ارتش اكرائين مشغول جنگي برعليه مردم اكرائينند بسيار ممكن و محتمل است.
فراموش نكنيم دخالت مستقيم كارشناسان اسرائيلي در حوادث مايدان و شركت نيروهاي مزدور خارجي و بلك واتر در اين درگيري ها را كه منجر به كودتا در اين كشور شد.
  

۱ دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.