پرش به محتوا

اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد!

اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد!
دراین روز به یاد ماندنی کارگران در کشور امریکا در اعتراض به بیعدالتی هایی که در حق آنان شده بود به خیابانها آمده وخواهان کمتر شدن ساعات کار، افزایش دست مزدها ودیگر خواسته های خودشدند که در نهایت به شماری از خواسته های خود رسیدند والبته برای رسیدن به همین خواسته های حداقلی هزینه های زیادی پرداخت کردند.
همه ما به خوبی میدانیم که مبازه با بیعدالتی وهمچنین دنیای نابرابر سرمایه داری هزینه خاص خودش را هم به همراه دارد. میخواهم به شما رفقای گرامیام بگویم که من خود به عنوان نماینده ی کارگران نیشکر هفت تپه به همراه دیگر همکارانم در سندیکای نیشکر با داشتن سوابق کار بیش از بیست سال از کار بیکار وهمچنین به زندان محکوم شدیمومحکومیت ما فقط به دلیل اعتراض به نابرابری هایحاکم بر جامعه کارگریمان بود.
من به عنوانیک کارگر ویک رفیق لازم می دانم که مواردی را به دوستان فعال کارگری گوشزد کنم. به همه شمایی که مدعی برداشته شدن بیعدالتی های که به همه مردم زحمت کش وبه خصوص طبقه کارگر روا داشته میشودهستید و شما را به اتحاد عمل رفیقانه دعوت میکنم. هم طبقه ایهای من شما می بایستی که با صحبت وبحث وبا آگاه کردن دیگر کارگران در محیط های کار آنان را به بی عدالتی هایی که بر همه ما می رود آگاه سازیدو با تقویت کار جمعی این واقعیت را به دیگرهمکارانمان نشان دهیم. چرا که در نبود یک حرکت متحدانه وعدم فشار طبقاتی سرمایه داران نه تنها حقی به ما نمیدهند بلکه ستم های جدیتری بر ما اعمال میکنند. در آخر امید دارم که دوستان فعال کارگری در نهادهای مختلف حداقل به یک اتحاد عمل دردادن بیانیه های مشترکبرسند.
به امید روزی که اول ماه مه را در سراسر جهان جشن بگیریم.
علی نجاتی عضو هیعت مدیره سندیکای كارگران کشت وصنعت هفت تپه
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: