مبارزه برای بازگشایی خیابان شهدا در شهر هبرون/ فلسطین

مبارزه برای بازگشایی خیابان شهدا در شهر هبرون/ فلسطین
نویسنده: استیون کاتسینیریس
برگردان: آمادور نویدی
تارنماي اشتراك
هبرون(الخلیل)٬ شهری فلسطینی واقع در بخش جنوبی کرانه باختری فلطسین اشغال شده توسط اسرائیل است. خیابان شهدا قبلا شاهراه اصلی هبرون٬ شلوغ و مرکز تجاری اصلی شهر قدیم هبرون بود. امروز٬ این خیابان اصلی یک مکان خالی و متروک از خانه ها و مغازه های توقیف شده است.
بیست سال پیش در ۲۵ فوریه سال ۱۹۹۴ ٬ باروخ گلدشتاین٬ یک مستعمره نشین صهیونیست از منطقه کریات اربا(Kiryat Arba)٬ در زمان نماز صبح در مسجد ابراهیم هبرون٬ ۲۹ نفر فلسطینی را به ضرب گلوله به قتل رساند و بیش از ۱۲۵ نفر غیرنظامی دیگر فلسطینی را مجروح ساخت.
به دنبال این قتلعام بیرحمانه مقامات اشغالگر اسرائیلی با گام گذاشتن در کمپین برای مجازات قربانیان با بستن خیابان شهدا بر روی فلسطینی ها و اعمال افزایش محدودیت ها در تجارت٬ آزادی عبادت و رفت و آمد در مرکز شهر هبرون واکنش نشان دادند. نیروهای اشغالگر اسرائیلی خیابان شهدا را پس از قتلعام در سال ۱۹۹۴به روی وسایل نقلیه فلسطینی ها بست و سپس بعدا٬ در سال ۲۰۰۰ مانع پیاده روی ساکنان فلسطینی و دیگر عابرین در آنجا شد.
اسرائیل گفت:«این به منظور تأمین امنیت برای آنموقع ۶۰۰ مستعمره نشین اسرائیلی بود که بخشی از مرکز شهر هبرون را اشغال کرده بودند». فعالیتهای سرکوبگرانه اشغال و مستعمره نشینان آن در شهر هبرون٬ زندگی ۲۰۰۰۰۰ فلسطینی را به کابوس تبدیل کرده است و باعث تبعید و اخراج هزاران نفر فلسطینی شده که به زور از خانه های خود رانده شده اند. بنابر قوانین بین المللی شهرک های یهودی نشین توسط جامعه جهانی غیرقانونی درنظر گرفته شده است٬ اما اسرائیل آنرا به رسمیت نمی شناسد و بی اعتنا است.
اسرائیل همچنین بر ساکنان فلسطینی خیابان شهدا و مرکز یک رژیم تخلیه اجباری٬ منع رفت و آمد(نوعی حکومت نظامی- م) بستن بازار و خیابان٬ پست های بازرسی نظامی٬ موانع جاده ای و اعمال قوانین نظامی بر مردم٬ از جمله پست های توقف تصادفی مکرر و تفتیش٬ بازداشت بدون تفهیم اتهام و نداشتن حفاظت شایع از خشونت مستعمره نشینان تحمیل نموده است.
بیش از ۵۰۰ فروشگاه فلسطینی به دستور نظامی بسته شده است و بیش از ۱۰۰۰ مغازه دار مجبور شدند که فروشگاه های خود را بخاطر تحمیل بیرحمانه ایست های بازرسی نظامی و بستن اجباری ببندند. در نتیجه این فشارهای شدید ۱۵۰۰۰ فلسطینی مجبور به فرار از خانه های خود در مرکز شهر شدند٬ که آن را به شهر ارواح واقعی تبدیل ساخته است. بنابراین امروز٬ خیابان شهدا٬ که زمانی یک شهر پر جنب و جوش٬ مرکز پر رونق شهر باستانی هبرون بود مرده است٬ مغازه ها و اکثر خانه ها رها شده اند.
وضعیت در هبرون کاملا غیرعادلانه است؛ این شهری با حدود ۲۰۰۰۰۰ ساکن فلسطینی است٬ که از دسترسی به خیابان اصلی٬ بجز بخش کوچکی٬ محروم و ممنوع شده اند. این در حالی است که ۸۰۰ شهرک نشین غیرقانونی اسرائیلی٬ حفاظت شده توسط سربازان اشغالگر٬ بطور انحصاری اجازه دسترسی کامل و لذت بردن از آزادی رفت و آمد در خیابان بسته شده به روی فلسطینیان را دارند. و این مستعمره نشینان اسرائیلی٬ با حمایت کامل ارتش اسرائیل٬ بطور سیستماتیکی زندگی را برای فلسطینی ها در خیابان شهدا و بقیه شهر هبرون بیشتر غیرقابل تحمل کرده اند.
اکثر فلسطینیان که زمانی آنجا زندگی میکردند با اکراه و بی میلی مغازه ها و خانه های خود را ترک کرده اند. در سال ۲۰۰۱ ٬ ارتش اسرائیل تمام ورودی ها را به روی ساکنان منازل در امتداد خیابان شهدا بست و فلسطینی ها در استفاده از درب های ورودی خانه های خود منع شدند. فلسطینی های باقیمانده که در این منطقه زندگی میکنند باید برای ورود و خروج با بالارفتن بر سقف خانه یا از طریق درب پشت٬ داخل منزل خود شوند. آن ساکنان فلسطینی که باقیمانده اند بطور دائم از اذیت و آزار و حملات مستعمره نشینان اسرائیلی رنج میبرند. و سربازان اسرائیلی که از خیابانها محافظت میکنند اغلب این رفتار خشونت آمیز مستعمره نشینان را نادیده میگیرند و برای حفاظت فلسطینیان از خشونت مستعمره نشینان مداخله نمیکنند.
اسرائیل میگوید:« هزاران خانواده فلسطینی و مغازه دار را از قلب شهر برای دلایل امنیتی بیرون کرده است»٬ اما سرکوب٬ شرایط زندگی غیرقابل تحمل و افزایش غیرقانونی مستعمره سازی با خشونت مهاجران اسرائیلی در منطقه در واقع باعث افزایش تنش و خطر جنگ است.
خیابان شهدا نماد مقاومت فلسطینی ها تحت اشغال وحشیانه اسرائیل است. جایی که قبلا خیابانی شلوغ برای خرید بود اکنون به جاده ارواح با موانع عظیم بتنی و سربازان جوان بشدت مسلح در ایست های بازرسی متعدد تبدیل شده است. فلسطینی هایی که نیاز به گذر برای رفتن به کار یا منزل خود دارند برای ساعت ها بدون هیچ دلیلی نگه داشته میشوند و مورد اذیت و آزار و تحقیر قرار میگیرند.
امسال در اعتصاب سالیانه فوریه برای باز کردن خیابان شهدا در هبرون پنج فلسطینی دستگیر شدند که سه نفر بعدا آزاد شدند ولی دونفر در زندان محبوس نگه داشته شدند. بیش از سیزده نفر توسط نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. تظاهرات در مسجد علی باکا(Ali-Bakka) از در ورودی شرقی به خیابان شهدا شروع شد. برطبق گفته جوانان علیه مستعمره سازی(شهرک سازی)٬ بیش از ۲۰۰۰ نفر از همه احزاب سیاسی فلسطینی٬ با بسیاری دیگر از سازمانهای اسرائیلی و بین المللی در راهپیمایی تظاهرات امسال شرکت کرده بودند. در این تظاهرات فعالان مقاومت مردمی٬ شرکت کنندگان از سراسر کشور٬ فرماندار هبرون٬ کمال حمید٬ عضو شورای قانونگذاری٬ مصطفی برقوتی و نمایندگان احزاب ملی و اسلامی شهر هبرون حضور داشتند.
هنگامیکه تظاهرکنندگان به در ورودی خیابان شهدا رسیدند نیروهای اسرائیلی به معترضان مسالمت جو حمله بردند. سربازان اسرائیلی در ایست های بازرسی ارتش نارنجک های بیحس کننده٬ گلوله های لاستیکی و گاز اشک آور بطرف تظاهر کنندگان شلیک کردند. معترضان دیگر نیز توسط سربازان و پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. برخی از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ پاسخ دادند. یک فیلمبردار اسرائیلی از گروه حقوق بشر بی تی سیلیم (BT’selem) با گلوله لاستیکی از ناحیه سر مجروح شد و یک روزنامه نگار از پال میدیا(Palmedia) با گلوله فولادی با پوشش پلاستیکی نیز از ناحیه سر مجروح شد.
اعتراض امسال نیز نشانه بیستمین سالگرد قتلعام مسجد ابراهیمی در هبرون بود. اعتراض بوسیله جوانان علیه مستعمره سازی٬ کمیته دفاع هبرون٬ در هماهنگی با احزاب سیاسی ملی فلسطین و کمپین فلسطینهای ضد دیوار آپارتاید سازماندهی شده بود. آنها از فعالان و سازمانها برای شرکت در تظاهرات و اتحاد برای بازکردن خیابان شهدا بروی فلسطینی ها و پایان دادن به اشغال اسرائیل دعوت کرده بودند.
کمپین بازگشایی خیابان شهدا(OSC)٬ یک ابتکار فلسطینی٬ با هدف سازماندهی همبستگی یک روز جهانی با ساکنان فلسطینی شهر هبرون است. این کمپین در سال ۲۰۱۰ در شهر هبرون آغاز شد و اقدامات همبستگی جهانی در شهرهای متعددی در سراسر جهان صورت گرفته است.
کمپین بازگشایی خیابان شهدا٬ اکنون در پنجمین سال خود٬ به ابتکار جوانان علیه مستعمره سازی٬ با پشتیبانی از طرف بسیاری دیگر گروه های فلسطینی٬ اسرائیلی و بین المللی٬ به منظور جلب توجه به وضعیت اسفناک ساکنان فلسطینی شهر هبرون بود. کمپین بطور گسترده امیدوار به افزایش آگاهی درباره اشغال فلسطین از جانب اسرائیل است. همانگونه که سازماندگان میگویند:« ما بر خیابان شهدا بعنوان نماد مسئله مستعمره سازی٬ سیاست جدایی در هبرون/ال خلیل و تمام کرانه باختری٬ عدم آزادی رفت و آمد و اشغال بطور کل تمرکز داریم».
در تاریخ ۲۵ فوریه٬ بسیاری از گروه های مدنی٬ مذهبی و سیاسی و فعالین از فلسطین و اسرائیل و جاهای دیگر یک کمپین جهانی برای بازگشایی خیابان شهدا٬ برای حفاظت از حقوق مدنی همه مردم و برای پایان دادن به اشغال فلسطین توسط اسرائیل براه اندختند.
مردم غیور هبرون بصورت مسالمت آمیزی در برابر خشونت روزانه تحت اشغال اسرائیل زندگی میکنند. آنها از ما برای حمایت از حقوق عادلانه خود یاری می طلبند. بیائید به درخواست آنها پاسخ دهیم و برای دسترسی بحق آنها به مرکز شهر هبرون حمایت و کمک کنیم.
علیرغم وجود دادگاه و پذیرش اسرائیل که اقدامات آنها در خیابان شهدا غیرقانونی است٬ هنوز خیابان بروی فلسطینی ها به مدت ۱۴ سال است که بسته است.
لطفا با اقدام خود کمک به افشای تبعیض نژادی سرکوب کننده فلسطینیان در شهر هبرون کمک کنید و همبستگی خود را با ساکنان شهر هبرون و مقاومت مردم فلسطین ابراز دارید.
مردم فلسطین پیوسته رنج میبرند و برای مقاومت علیه اشغال ظالمانه اسرائیل٬ به حمایت و کمک ما نیاز دارند. خواهان بازگشایی خیابان شهدا به روی فلسطینی ها و پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین شویم.
برای شرکت در حمایت از کمپین و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس زیر تماس بگیرید:
کمپین بازگشایی خیابان شهدا
برای امضاء پتیشن خیابان شهدا در آرس زیر مراجعه کنید:
Sign the Shuhada Street petition at Avaaz:www.avaaz.org/en/open_shuhada_street_c/?fpla
برگرفته از گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا٬ ص ۷ ٬ شماره ۱۶۳۳ ٬ آوریل ۲۰۱۴