سه قطعه

سه قطعه

(۱)
وقتی نگار را ، دل بی‌قرار نیست
در پیچه‌های زلفش عطربهار نیست

 

داری چه انتظار ی از معجزِ بهار؟

 

عیسی دمی که دیده بر دار انتحار؟!
(۲)
دریای زجر جزر دیده
ـ باور ندارم ـ

 

با این همه موج نهفته در تن وجان ،
گردانده باشد رو
                      ز توفان!
(۳)
این شام قیرفام نیارد بسی دوام!

 

دربطن این عجوزه ، سحر نطفه بسته است!

 

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)