ونزوئلا: با فاشیسم باید در خیابان جنگید!

 
تارنگاشت عدالت
منبع: تریبیون مردمی (نشریه حزب کمونیست ونزوئلا)
١٠ مارس ٢٠١۴

سازمان‌های سیاسی و اجتماعی که روند انقلابی ونزوئلا را ارتقاء می‌دهند، باید با گروه‌های فاشیستی نبرد کنند و مانع از آن شوند که آن‌ها مراکز خیابانی و مردم خیابان‌ها را گروگان بگیرند.

کارلوس آکیونو عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست ونزوئلا ضمن تأکید بر این گفت راست افراطی ونزوئلا با حمایت امپریالیسم ایالات متحده، می‌خواهد وضعیت ساختگی بی‌قانونی را بوجود آورد.

حزب کمونیست ونزوئلا گفت اقدامات شورش و خشونت ارتجاعی به چند منطقه تحت کنترل شهرداران راست‌گرا محدود است، و  رسانه‌های خصوصی سعی دارند آن را گسترده نشان دهند.

آکیونو گفت «ما موافقیم که دولت مکانیسم‌هایی برای گفت‌وگو با بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که از روند انقلابی حمایت نمی‌کنند ایجاد کند، به این شرط که این بخش‌ها در ارتباط با هسته فاشیستی نباشند.»

از این نقطه نظر، حزب کمونیست ونزوئلا تلاش برای دلجویی از بخش‌های راست افراطی یا بورژوازی تجاری وارد کننده را رد می‌کند، زیرا آن‌ها هستند که با تأمین مالی، اقدامات جنایت‌کارانه‌ای را که موجب مرگ نزدیک به ٢٠ شهروند ونزوئلا شده است تشویق می‌کنند.

آکیونو تأکید کرد که حزب کمونیست ونزوئلا هر گونه تلاش برای بدنام کردن اجتماعات مردمی و برابر قراردادن آن‌ها با شبه‌نظامیان راست‌گرایی که وارد کشور شده‌اند را رد می‌کند.

آکیونو گفت «در ونزوئلا نیروهای شبه‌نظامی وجود دارند که در ایالت تاخیرا فعال شده‌اند و آماده‌اند در شهرهای دیگر فعال شوند، اما راست هوادار امپریالیسم بود که آن‌ها را با حمایت فعال یوریبه از کلمبیا به ونزوئلا آورد.»

 
برای حزب کمونیست ونزوئلا، نقش سازمان‌های اجتماعی، مردمی و انقلابی این نیست که در شرایطی که گروه‌های فاشیستی سعی دارند شهرها را به آتش بکشند در خانه بمانند، بلکه آن‌ها باید بطور منسجم برای منزوی کردن و درهم شکستن این گروه‌های آشوبگر نبرد کنند.

آکیونو خاطر نشان شد که در ۵ مارس، بزرگداشت ۸٣-سومین سالگرد تأسیس حزب کمونبست ونزوئلا با این باور برگزار شد که حزب تاریخی قهرمانانه و آینده‌ای روشن دارد. کنفرانس ملی سیاسی-ایدئولوژیک کار خود را شروع کرد و تا اوت امسال، تا برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی حزب کمونیست ونزوئلا به مناسبت صدمین سالگرد تولد پدرو اورتگا دیاز، ادامه خواهد یافت.

کمونیست‌ها برای گردآوردن نیروها در جهت تغییر توازن کنونی نیروها، برای تضمین دفاع از روند انقلابی ونزوئلا و ژرفش آن،  پرچم تشکیل یک بلوک مستحکم، مردمی انقلابی را برافراشته‌اند.