تماس تلفني دو رييس جمهور اوباما، كرزاي را تهديد كرد

تماس تلفني دو رييس جمهور
اوباما، كرزاي را تهديد كرد

 
باراك اوباما، رييس جمهور ايالات متحده و حامد كرزاي رييس جمهور افغانستان روزهاي پر تنشي را با يكديگر پشت سر مي گذارند. از طرفي ايالات متحده به دولت افغانستان فشار مي آورد كه توافقنامه امنيتي با اين كشور را امضا كند و از سويي ديگر كرزاي از اين موضوع سر باز مي زند. اما بالاخره پس از آنكه چندي پيش حامد كرزاي اعلام كرد كه هفت ماه است كه با اوباما هيچ گفت وگويي نداشته است، باراك اوباما با او تماس گرفت. اما مكالمه يي نه چندان دوستان ميان اين دو رييس جمهور برقرار شده است. در بيانيه يي كه كاخ سفيد در خصوص اين تماس عنوان داشته است، باراك اوباما، رييس جمهوري امريكا در تماس تلفني با حامد كرزاي، همتاي افغان خود هشدار داد كه ايالات متحده ممكن است تا پايان سال جاري ميلادي تمامي نيروهاي خود را از افغانستان خارج كند. كاخ سفيد دليل اين هشدار را امتناع رييس جمهوري افغانستان از امضاي پيمان امنيتي ميان اين كشور با ايالات متحده امريكا عنوان كرده است. بر اساس اين پيمان، امكان حضور محدود نيروهاي امريكايي پس از سال 2014 در افغانستان فراهم خواهد شد. نيروهاي ناتو با مقام هاي افغان توافق كرده اند، كه تمامي نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان تا پايان سال جاري ميلادي به حضور خود در اين كشور پايان دهند. حال اوباما در تماس تلفني با كرزاي اعلام كرده، وزارت دفاع ايالات متحده در حال بررسي طرحي براي خروج كامل از افغانستان تا پايان سال جاري ميلادي است. پيش از اين مقرر شده بود كه 10 هزار سرباز امريكايي پس از سال 2014 ميلادي به ماموريت خود در افغانستان ادامه دهند.

    
    سرنوشت در دستان رياست جمهوري
    با وجود اينكه لحن اوباما با كرزاي با لحني تند سخن گفته است اما او كماكان راه را براي امضاي پيمان امنيتي دوجانبه با افغانستان توسط رييس جمهور بعدي اين كشور نيز بازگذاشته است. كاخ سفيد اعلام كرده است چنانچه پيمان امنيتي دو جانبه ميان واشنگتن و كابل به امضا رسد، نيروهاي محدود ايالات متحده با هدف آموزش و مشورت به نيروهاي افغان و جست وجوي هسته هاي وابسته به القاعده به حضور خود در اين كشور ادامه خواهند داد. كاخ سفيد مي گويد، هر چه زمان امضاي پيمان امنيتي به تعويق بيفتد، برنامه ريزي براي اهداف اعلام شده در زمينه ادامه حضور نيروهاي امريكايي دشوار تر خواهد شد. انتخابات رياست جمهوري در افغانستان قرار است پنج آوريل (16فروردين) برگزار شود. پيش تر لويه جرگه يي كه براي بررسي موافقتنامه دو جانبه امنيتي ميان امريكا و افغانستان تشكيل شده بود موافقت خود را با پيمان امنيتي اعلام كرده و از رييس جمهور افغانستان خواسته بود آن را امضا كند.
    
    چرا كرزاي امضا نمي كند؟
    پيمان امنيتي امريكا و افغانستان با انتقاداتي نيز روبه رو است. از جمله در اين پيمان آمده است، سربازان امريكايي در صورت تخلف در افغانستان تنها در مقابل دادگاه هاي ايالات متحده پاسخگو خواهند بود. در گذشته نيز تصويب پيمان امنيتي مشابهي ميان امريكا و عراق به دليل طرح مواردي از اين دست با شكست روبه رو شد. از همين رو نيز امريكا نيروهاي خود را به طور كامل از عراق خارج كرد.
    
    شرط كرزاي براي امضا
    حامد كرزاي، شرايطي را مطرح كرده و گفته تا اين شرايط از سوي امريكا برآورده نشود، اين موافقتنامه را امضا نخواهد كرد. پايان دادن به عمليات شبانه و كمك امريكا به آغاز جدي و عملي گفت وگوهاي صلح بين دولت افغانستان و شورشيان مسلح مخالف دولت از جمله اين پيش شرط هاست. اما از طرفي ديگر انتخابات رياست جمهوري در اين كشور نزديك است و ايالات متحده اصلاتمايل ندارد كه توافقنامه امنيتي عاملي شود براي تبليغات رياست جمهوري در اين كشور. از سويي ديگر حامد كرزاي چندان تمايلي براي امضا ندارد و نمي خواهد كه اين توافقنامه به نام او ثبت شود.
    
    تحليل ها
    برخي تحليل ها نشان از اين موضوع دارند كه افغانستان اگر توافقنامه امنيتي را امضا نكند شرايطي به مانند عراق پيدا مي كند عراقي كه مي توان گفت درگير تروريست است و هر روز صحنه انفجار هاي انتحاري و تروريستي است. برخي ديگر معتقدند اگر با عدم امضاي اين توافقنامه باعث سقوط دولت درافغانستان مي شود و دوباره بايد شاهد دولت طالباني در اين كشور باشي، اين بدين معني است كه كماكان نيروهاي امنيتي آمادگي لازم براي رويارويي با مخالفان طالباني را ندارند.
    
    
اعتماد