سياسی

يك سبد دردسر, نارضايتي از كيفيت كالاها و توزيع نامناسب

330643_307يك سبد دردسر
نارضايتي از كيفيت كالاها و توزيع نامناسب

شرق: برنج هندي و مرغ يخي برزيلي گويا به ذايقه اقشار مشمول دريافت «سبد کالا» خوش نيامده است. تعداد زيادي از در صف ايستادگان طرح کالاي رايگان اعلام کرده اند که برنج و مرغ اين سبد را به افراد مستحقي که خود مي شناسند هديه خواهند کرد. در گفت وگو با مراجعه کنندگان به چند فروشگاه زنجيره اي بود که متوجه شديم تعداد قابل توجهي از دريافت کنندگان کالاچندان هم به اين سبد نياز نداشته اند چراکه به اذعان خودشان برنج مصرفي شان ايراني است و مرغ برزيلي نمي خورند. اين افراد تصميم دارند اقلام بي کيفيت سبد را به افراد مستحقي که مي شناسند هديه دهند. برخي مي گفتند مرغ عرضه شده را از روي ناچاري گرفتيم البته روي بسته بندي ها نوشته اي دال بر وارداتي بودن مرغ ها وجود نداشت اما در بين صفوف انتظار، شايعه برزيلي بودن مرغ هاي سبد کالابه يقين متقاضيان تبديل شده بود. به غير از مرغ برخي هم از روغن و پنيري که با مارک هاي ناشناخته دريافت کرده بودند گلايه داشتند. در فروشگاه هاي شهروند، سپه و اتکا هر برندي که زيادتر از همه موجود بود به متقاضيان داده مي شد اغلب هم برندهايي ناشناخته بوده که نتوانسته در فروشگاه مشتري براي خود پيدا کند. منصور، بازنشسته شرکت مخابرات است که ماهانه يک ميليون و 200 هزارتومان درآمد دارد و از عملکرد توزيع کنندگان راضي است اما برنج هندي را بي کيفيت مي داند و معتقد است اگر به جاي اين همه شلوغي و دردسر براي تهيه اين اقلام خوراکي، پول آن را به مردم بدهند بهتر است. مرتضي، 45ساله و سرپرست يک خانواده سه نفره نيم ساعت در صف ايستاده است تا سبد خود را دريافت کند. خانواده او که از برنج ايراني استفاده مي کنند از کيفيت برنج هندي ناراضي هستند و در گفت وگو با خبرنگار «شرق» مي گويند يا آن را با برنج ايراني مخلوط مي کنند يا آن را به ديگران مي دهند. روز نخست تخصيص سبد کالانشان داد که دولت تدبير و اميد اولين طرح حمايت از اقشار ضعيف را بدون در نظرگرفتن شعار خود تخصيص داد. عدم اطلاع رساني شفاف، کاهش تعداد مشمولان از 17ميليون نفر به چهار ونيم ميليون نفر، عدم انتخاب صحيح افراد و آشفتگي ها در روز نخست تخصيص سبد کالااميدها را از دولت اميد کمرنگ کرد.

پيامک دوپهلو و سرگرداني مراجعه کنندگان
درحالي ديروز به عنوان نخستين روز تخصيص سبد کالاانتخاب شد که هنوز تکليف برخي از مشمولين براي دريافت کالامشخص نشده است. تعداد زيادي از افراد با دريافت اين پيامک که «سبد کالابه شما تخصيص داده شده است اما شماره کارت شما براي تحويل سبد کالابه سامانه اعلام نشده است» براي گرفتن آنچه مستحق دريافت آن شناخته شده اند سرگردان ماندند. همين مساله هم باعث شد اين افراد پس از مراجعه به فروشگاه ها و انتظاري طولاني در صفوف تعريف شده؛ بدون هيچ کالايي دست خالي به منزل بازگردند. همه اينها در شرايطي است که دولت پس از بلندشدن صداي اعتراض مردم و نمايندگان آنها روز گذشته تصميم گرفت مجددا مشمولين سبد کالارا بازنگري کرده و از احتمال تخصيص اين اقلام به تمام بازنشستگان و کارگران تامين اجتماعي خبر دهد.

تجمع مقابل وزارت صنعت
انتخاب ناقص اقشار ذي نفع موجبات اعتراض را تا آنجا فراهم کرد که به گزارش «فارس» گروهي از سرپرستان خانوار از صبح ديروز مقابل معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت تجمع کردند تا نارضايتي خود را از قرارنداشتن نام خود در فهرست دريافت کنندگان سبدکالااعلام کنند.فاطمه، زن 45ساله اي که همسرش کارگر «کارواش» شرکت واحد است مي گويد شوهرش ماهانه 600هزارتومان حقوق مي گيرد اما امروز وقتي براي دريافت سبدکالامراجعه کرده متوجه شده است که چون حقوق شوهرش بيشتر از 500هزارتومان است نمي تواند سبد دريافت کند. فاطمه به گزارشگر «شرق» مي گويد صداي ما را به گوش مسوولان برسانيد که چرا اين تبعيض را بين کارمندان و کارگران مي گذارند؟

25 نفر را برگشت داديم
در گفت وگو با يک متصدي توزيع «فيش» براي دريافت سبد مشخص شد در چهارساعتي که او مسوول توزيع «فيش» بوده است، حدود 25نفر از سرپرستان خانواده از جمله بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با حقوق بيشتر از 500هزارتومان نمي توانستند اين سبد را دريافت کنند. مريم، 37ساله و حدود يک ساعت در صف ايستاده است تا سبدکالايي دريافت کند. او مي گويد ارزشش را ندارد که اين همه وقتش را تلف کند و اين مقدار مواد غذايي فقط دو هفته تامين خوراک زندگي خانواده اش را مي کند. مرد ميانسالي که با فرزند خردسالش براي دريافت سبد کالايي آمده است اين شکل ارايه مواد خوراکي را توهين به مردم مي داند و معتقد است دولت بايد به جاي اينطور برنامه ها به فکر ايجاد اشتغال و درآمدزايي بيشتر براي مردم باشد.

دفترچه هاي از رده خارج
در کنار همه اين مشکلات، اطلاع رساني غيرشفاف هم مزيد بر مشکلات ديگر طرح سبد کالاشد و عده اي که با دفترچه هاي بانکي خود مراجعه کرده بودند هم بدون دريافت کالابازگشتند چراکه تخصيص سبد فقط با کارت بانکي امکان پذير است و آن دسته از افرادي که حساب يارانه هايشان کارت الکترونيک ندارد؛ از فهرست دريافت کالاخط مي خورند. اما آنهايي که کارت ملي و کارت بانکي سرپرست خانوار را در دست داشتند ولو اينکه خود سرپرست خانوار نبودند توانستند اين سبد را دريافت کنند. برخلاف آنچه رييس جمهور درباره حفظ شان مردم مي گفت و بر آن تاکيد داشت ديروز برخورد برخي متصديان دور از اين شعار بود. درحالي که مراجعه کنندگان ساعاتي طولاني مقابل در انبار فروشگاه، در دماي منفي پنج درجه زير بارش برف ايستاده بودند و در نهايت با برخورد ناشايست متصديان مواجه مي شدند. بر همين اساس نحوه توزيع سبد کالاپرتذکرترين رفتار دولت بود که روز گذشته در جلسه علني نوبت دوم مجلس قرائت شد. به هرحال؛ «سبد کالا» راهکاري از سوي دولت بود تا از فشار تورم بر سفره مردم بکاهد؛ هدف شايسته اي که به نظر مي رسد در مرحله اجرا با نواقصي مانند شناسايي ناقص مشمولان دريافت سبد و کيفيت کالاهاي عرضه شده و نامناسب بودن راهکار توزيع، انتقادهايي در پي آورده است. برطرف کردن اين کاستي ها مي تواند بر تاثيرگذاري راهکارهايي اينچنيني بيفزايد. هرچند حتي در بهترين حالت فرضي توزيع هم نبايد از منتقداني غافل شد که با اهداف سياسي در جمع انتقادکنندگان جا خوش کرده اند.

از اعتراض نمايندگان تا استعفاي مسوولان سبد کالا
عبدالرضا عزيزي رييس کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه براي مشکلات مشمولان سبد کالابه رييس جمهور نامه مي نويسيم، گفت: اخباري که از سراسر ايران به ما مي رسد اخبار خوبي نيست و کارگر روستايي که به نان شب خود محتاج است نمي تواند ثبت نام کند و مشمول سبد کالانيست.
سيدمحمد بياتيان نماينده مردم بيجار در مجلس با اشاره به اعتراض هاي گسترده مردمي به نحوه توزيع سبدکالادر کشور، تصريح کرد: دامنه اعتراضات به نحوه توزيع سبد کالابه درون دولت هم کشيده شده است و شنيده ها از تهديد برخي وزراي مرتبط با بحث سبد کالابه استعفا حکايت دارد.
سيدسعيد زمانيان عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کشور حدود سه ميليون کارگر فصلي و بيکار داريم که با وجود وضعيت بد اقتصادي به آنها سبد تعلق نگرفته است، بنابراين دولت بايد براي رفع مشکل اين اقشار آسيب پذير گام بردارد.
عليرضا محجوب رييس فراکسيون کارگري مجلس تاکيد کرد: فراکسيون کارگري علاوه بر اينکه تذکر شفاهي خود را به مسوولان اعلام کرده، به صورت کتبي اين موضوع را يادآور شده است. سبد کالاتنها به کارگران شناسنامه دار تعلق مي گيرد، اين در حالي است که بسياري از کارگران ما در شهرستان ها و روستاها به صورت آزاد مشغول هستند و شناسنامه خاصي هم ندارند و اغلب از وضعيت مالي بدتري نسبت به کارگران شناسنامه دار برخوردارند. به دولت پيشنهاد داديم که اين ميزان سقف براي حقوق يک ميليون تومان باشد و تمام کارگراني که زير يک ميليون تومان حقوق دريافت مي کنند مشمول سبد کالاشوند اما متاسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.
کمال عليپور نماينده مردم قائمشهر در مجلس از تقديم طرح تحقيق و تفحص از نحوه خريد سبد کالابه هيات رييسه مجلس خبر داد و با بيان اينکه پيگير علت توزيع برنج هاي خارجي در سبد کالاهستيم، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت حتما بايد در اين زمينه توضيحات کاملي ارايه کند، چراکه هيچ دليل قانع کننده اي نيست که به چه علت از برنج ايراني در سبد کالااستفاده نشده است.
حسين طلانماينده مردم تهران در مجلس از شيوه عجيب دولت در نحوه توزيع سبد کالاانتقاد کرد و گفت: چگونه است که يک نماينده مجلس با حقوق بالاي ۵۰۰هزارتومان، سبد کالامي گيرد، اما آن روستايي که هيچ حقوقي ندارد، شامل اين طرح نيست. مسلم بيات مديرکل سازمان استاندارد تهران در مورد سلامت برنج هاي هندي عرضه شده در سبد کالا، گفت: ما نمي دانيم در سبد کالااز چه نوع برنجي استفاده شده ولي با توجه به اينکه دولت عرضه کننده سبد کالاست، اشکالي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.