آخرین ضربه

akharinzarbehکانون مدافعان حقوق کارگر

 

آخرین ضربه

جبار احمدی

 

 

آخرین ضربه

خانه‌های امیدمان را

بر سر‌مان فرو ریخت

وما بی‌هیچ تعجبی

از کنار آوارمان گذشتیم

جیغ‌مان انتهای سکوت را

به لرزه درآورد

و کرم‌ها هنوز

در حسرت مرگ‌مان

به زمین سر می‌کوبند

و فردا که سر از جمجمه‌ی تاریک‌مان

درآورند

دیگر

لبخند را

نخواهند چشید!