ناکامی اسراییل- سعودی در شکستن محاصره غوطه بوسيله ى پیر خلف

آخرین کوشش نومیدانه در شکستن محاصره غوطه شرقی، که در شرق دمشق از هفت ماه به این سو در محاصره اردوی عرب سوریه قرار دارد، از الف تا ی یک عملیات سازمان دهی شده توسط سعودی ها، آمریکایی ها و اسراییلی ها میباشد.

حمله بتاریخ 22 نوامبر، توسط هزاران شبه نظامی سوری و خارجی، که عمدتا از اردن داخل این کشور شده بودند، به راه انداخته شد. هدف آنها تصرف دوباره منطقه ستراتیژیک عطیبه بود، که در 30 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت قرار دارد و مرکز عمومی فرماندهی مخالفین مسلح ولایت (آستان) دمشق در آنجا قرار داشت.

از قول منابع مختلف اطلاعاتی، برنامه این حمله از جانب یک مرجع عملیاتی مشترک سعودی-آمریکایی-اسراییلی که در اردن مستقر است و شبه نظامیان اجیر در آنجا توسط آموزگاران سی آی ای و حمایت مالی دالر های نفتی سعودی آموزش دیده اند، آماده گردید بود. سپس قطار آنها به کمک عکس های ماهواره یی از راه های دشت و صحرا داخل سوریه گردیده بود. با نزدیکی این قطار در اطراف غوطه شرقی، اسراییلی ها یک عملیات گسترده پخش پرازیت های مخابراتی را بر ضد واحد های اردوی عرب سوریه که از منطقه حراست مینمایند، به راه انداختند. به این ترتیب واحد های اردو با مرکز فرماندهی خویش بی ارتباط شدند و ارتباط میان خود شان هم خیلی مختل گردیده بود. درست در این هنگام بود که مزدوران مسلح، در حالیکه مخالفین در محاصره از داخل تلاش میکردند تا برای خویش راه خروجی باز نمایند، به حمله آغاز کردند.

در کل، در حدود 5000 مرد مسلح بالای مواضع اردوی عرب سوریه تهاجم نموده و سعی ورزیدند تا محاصره غوطه شرقی را بشکنند. با وجود کثرت تعداد، موجودیت اسلحه ثقیل از جانب عاملین سعودی، تمویل کننده، آنها و حمایت لوژیستیکی (تدارکاتی) اسراییل، مخالفین با بهای بیشتر از 300 کشته که دو سوم آنها شهروندان سوریه نه میباشند، تنها موفق به تصرف چند موضع تفتیش عبوری (چک پاینت) اردو در پنج یا شش قریه گردیدند.

پس از برقراری ثبات در خط مقدم جبهه، اردوی سوریه و نیروهای دفاع ملی، برای تصرف دوباره نواحی از دست رفته و جلوگیری از استحکام مواضع مخالفین در محلات که آنها در آن نفوذ کرده بودند، به حمله متقابل پرداختند. با وجود دو حمله که مخالفین در شروع هفته انجام دادند، آنها نتوانستند شرایط را به نفع خویش انکشاف دهند. کارشناسان تمام بخش ها، شکست این « حمله اسراییلی- سعودی » را که به هدف نظامی اشغال دوباره عطیبه بود، تصدیق نموده اند. در سطح سیاسی، این حمله کوشش نومیدانه یی سعودی ها بود برای بهتر ساختن موقف نامساعد عاملان و همدستان شان که گویا از مخالفین دولت سوریه در کنفرانس ژنیو 2 ، مورخ 22 جنوری 2014، نماینده گی مینمایند.

به قول منابع آگاه، ایالات متحده برای سعودی ها دو ماه وقت داده اند تا آنها برای چندمین بار سعی ورزند تا توازن قوا را در ساحه به نفع خویش تغییر دهند. سعودی ها با دیوانگی خاصی، دیگر دخالت مستقیم خویش در جنگ بر ضد سوریه را پنهان نه میکنند. منابع موثق اطلاع میدهند که تعداد افراطی های سعودی که در رده های مخالفین میجنگند، به هزار ها میرسد. بسیاری از آنها افراد القاعده اند که در عربستان سعودی زندانی بوده اند و با شرط آنکه آنها در نبردهای سوریه به منظور « استقرار خلافت اسلامی » اعزام میشوند، آزاد ساخته شدند. همین منابع اظهار میدارند که تعداد کشته شده های سعودی در رده های مخالفین به 300 تن میرسد، در حالیکه ده های دیگر به دست اردوی عرب سوریه اسیر شده اند.

در این دو هفته اخیر، تعداد بیشماری از سعودی ها همچنان در ناحیه قلمون، یعنی منطقه مرزی لبنان، جای که اردوی عرب سوریه شهرهای قره و دیار عطیه و قسمت زیاد شهر نابک را تصرف نموده است، در جنگ ها به قتل رسیده اند. در میان کشته شده گان سعودی، کسی بنام مطلق المطلق، فرزند یک افسر گارد محافظ شاهی سعودی نیز قرار دارد.

شبكه ولتر
ترجمه توسط
 
منبع