Year: 2014

پیدایش حومه نشینان فقیر در آمریکا

نوشته: پویان فرد رفاقت کارگری مقدمه مترجم: شاید تصویر عمومی در افزایش فقر در جامعه سرمایه داری، فقر سراسری و همگانی جامعه باشد که خود را به شکل ملموس‌تری در خانواده های کارگری نشان می دهد. به این ترتیب که رکود اقتصادی در جامعه سرمایه داری گریبانگیر تمام جامعه است و خانواده های کارگری به واسطه موقعیت طبقاتی و اقتصادی خود این فقر را بیشتر لمس می کنند. اما این دروغی بیش نیست، چرا که ثروت های تولید شده و آن ثروت‌ هایی که بازهم تولید می شوند در دوره های رکود اقتصادی دود نمی شوند و به هوا نیز نمی روند. در واقع آن چه در دوران رکود و بحران در جامعه سرمایه داری شاهد آن هستیم، ایجاد فاصله بیش تر و شکاف عمیق تر طبقاتی است. یعنی خانواده های کارگری به واسطه جایگاه شان در تولید و اجبارشان به فروش نیروی کار ارزان تر  فقیرتر می شوند و ثروتمندان و صاحبان سرمایه نیز به واسطه خرید ارزان تر نیروی کار، ثروتمند بیش تری می اندوزند و سلطه بیش تری هم پیدا می کنند. و اگر …

اوباما: کاهش قیمت نفت بخشی از استراتژی علیه روسیه

منبع: تله سور ٢۹ دسامبر ۲۰۱۴  تارنگاشت عدالت رئیس جمهور ایالات متحده اذعان کرد که هدف سیاست خصمانه تضعیف اقتصاد روسیه است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با «رادیو همگانی ملی» که روز دوشنبه پخش شد،  اذعان کرد که تحریمها علیه روسیه و همچنین کاهش قیمت نفت برای تضعیف اقتصاد روسیه بوده است. اوباما در اشاره به تحریمهای ایالات متحده و اتحادیۀ اروپایی که پس از رأی کریمه برای الحاق به روسیه اعمال شد گفت «من آن زمان گفتم ما خواهان جنگ با روسیه نیستیم، اما میتوانیم مشترکاً با شرکای اروپایی خود  فشار (تحریمهای) مستمر اعمال کنیم.» اوباما همچنین اشاره کرد که هدف تحریمها «آسیب پذیر ساختن اقتصاد روسیه به میزانی بود که در صورت شوکهای قیمت نفت اقتصاد با دشواریهای عظیم روبرو شود.» اوباما گفت «بخشی از منطق ما در این روند این بود که تنها چیزی که آن اقتصاد را شناور نگه میداشت قیمت نفت بود.» رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفت که اقدامات متحدین غربی آن برای «وارد کردن فشار دایمی» بود. اوباما در ادامه گفت: «و امروز، من احساس …

چه گوارا می خندد… کوبا پیروز شده است

بمصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من»، هر کس از جایی که همیشه در آن بوده است درباره تجدید روابط دیپلوماتیک بین ایالات متحده و کوبا اظهار نظر میکند. در این میان برخی واکنشهای چپ نمایانه در جمهوری اسلامی ایران، جایی که «سازش قهرمانانه» در حال حاضر دکترین سیاست خارجی آنرا تشکیل میدهد از همه عجیب تر به نظر میرسد. رتبه دوم عجیب بودن، از آن واکنش فرصت طلبانی است که در عرض شانزده سال گذشته در کارزار جهانی برای آزادی پنج میهندوست کوبایی غایب بودند، یا حتا اخبار و گزارشهای آن کارزار جهانی را منتشر نکردند و امروز ناگهان جشن میگیرند و اعلامیه میدهند! … «در اینجا، انقلاب برای فروش نبود، و نتیجاً پیروز شد. در اینجا «بهار» توسط رزمندگان آزادی واقعی رهبری شد، و نتیجتاً شرافت ببار آورد. در اینجا، مردم برای نیم قرن ساکت ماندند، ایالات متحده را مجبور ساختند معذرت بخواهد و اشتباه بودن سیاست خود بپذیرد.» منبع: الاخبار جمعه ١۹ دسامبر ۲۰۱۴ نویسنده:سامی کلیب تارنگاشت عدالت   هاوانا- خورشید در پشت محلات قدیمی در هاوانا غروب میکند. عشاق …

حسن روحانی: انور سادات ایران ؟ 

نوشته مصطفی لباد (1)  مترجم : احمد مزارعی ،  30/12/2014   هدف این نوشته این نیست که سادات را خائن بداند ویا آقای روحانی را مورد تعرض قرار بدهد، بلکه هدف مقایسه دوتجربه مذاکرات ، مصر-آمریکا، وایران-آمریکا، ودراین میان روشن نمودن استر اتژی مشابه آمریکا در اینمورد، علیرغم فرق زیادی که میان دو تجربه سادات وروحانی ،وهمچنین وضعیت محلی ومنطقه ای که مذاکرات در آن انجام میگیرد، وجود دارد. (2) هردو رهبر ، یعنی روحانی وسادات، درا ین امر مشابهت دارند ، که مذاکراتشان با  آمریکائی میباشد که توانائی تغییر دادن شکل زندگی در دو کشور وهمه خاور میانه را دارد، از آنطرف هردو کشور علیرغم اختلاف در زمان ، اما هردو با استراتژی مذاکراتی مشابهی روبروهستند، که محتوای آن هرچه بیشتر طولانی کردن زمان مذاکرات وفراهم آوردن زمینه بیشتربرای این سیاست ، به منظور گرفتن امتیازات بیشتر تحت عنوان» کوشش در ابرازاثبات حسن نیت».این بدان معنا نیسست که مذاکرات روحانی با آمریکا پایانی همچون مذاکرات آمریکا با سادات دارد، بلکه مشابهت در استراتژی مذاکراتی ونور افکندن به دو تجربه میباشد.با همه این توضیحات  نویسنده این سطور باور …

رسوائی » آژانس امنیت ملی » آمریکا

         اوضاع رو به رشد جهان:                                  رسوائی » آژانس امنیت ملی » آمریکا یونس پارسا بناب  درآمد – افشاگری ها و برملا ساختن جاسوسی های فراگیر » آژانس امنیت ملی » ( A.S.N ) آمریکا توسط ویسل بلوورها ( جارچی ها = سوت کشان ) نه تنها منجر به اعتراضات و تظاهرات وسیع توده ای در سراسر جهان – از پاکستان ، افغانستان و… گرفته تا شهرهای اروپا و خود آمریکا ) علیه دولت اوباما گشته بلکه باعث شده که تعداد قابل توجهی از شرکا و متحدین و رقبای نوظهور راس نظام نیز علیه این جاسوسی ها زبان به شکایت گشوده و حتی اظهار انزجار و تنفر کنند . – آژانس امنیت ملی فقط یک نهاد پلیسی – جاسوسی در سطح ملی و کشوری نبوده و بلکه یک نهاد و پدیده گلوبال منبعث از حرکت جهانی سرمایه ( گلوبالیزاسیون ) در فاز فعلی سرمایه داری امپریالیستی ( » بازار آزاد » نئولیبرالی ) است . هدف این آژانس جاسوسی ، خبر چینی و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی شخصی – خصوصی و اجتماعی – …

برابری آموزشی و نظام آموزشی ایران

نسرین هزاره مقدم برای آموزش صحیح و کارآمد، دو سنجه اصلی مطرح می شود: کیفیت و برابری. محققان، حرکت در دو محور اصلی را مسیر حرکت صحیح برای اصلاح نظام آموزشی می دانند: quality education ( آموزش کیفی) و equality in education ( برابری آموزشی). آموزش کیفی رفع کمبودهاست و برابری از میان بردن تبعیض ها. این دو محور علاوه بر اینکه باید در سیاست گذاری های کار به دستان و سیاستگذاران لحاظ شود، در مطالبات فعالان و نهادهای مدنی نیز باید مد نظر گرفته شود. برابری آموزشی،هم در اهداف تعیین شده، نگاهها و برخوردها معنادار می شود و هم در روند عینی و عملی آموزش. این برابری در تعریف گسترده است: برابری در توزیع منابع و امکانات آموزشی: نابرابری ابتدا از عدم مساوات در توزیع منابع و امکانات آغاز می شود و این کاملا به ساختار ناعادلانه جوامع طبقاتی، ایدئولوژیک و یا طبقاتی/ ایدئولوژیک برمی گردد. این نابرابری در امکانات، یعنی سد کردن مسیر پیشرفت آموزشی گروه یا گروههایی با دلایل و قوانین نوشته یا نانوشته. گروهی به علت پایبندی به ایدئولوژی یا مرام …

مصاحبه با نماینده حزب کمونیست اسپانیا

عصرما مصاحبه با خوان د دیوس ویلانوئه‌وا مسئول روابط بین‌المللی حزب کمونیست اسپانیا تارنگاشت عدالت س: از بیرون بنگریم، این‌طور به نظر می‌رسد که کشور اسپانیا با بحران‌های متعددی روبروست: اقتصاد زمین‌گیر شده، بیکاری رشد می‌کند، منطقه‌گرائی می‌تواند به استقلال  بیانجامد، رژیم سلطنتی ماه‌ها است که به لرزه افتاده … آیا بحران‌های دیگری نیز وجود دارد؟ ج: کلیه‌بحران‌هائی که نامبردید که البته برخی از آنها را باید دقیق‌تر بررسی کرد، را می‌توان در چارچوب بحران رژیم تعریف کرد. «گذار» در اسپانیا (از دیکتاتوری فرانکو به سلطنت مشروطه خوان کارلوس) بر سه پایه استوار بود: •    سکوت در مورد سلطنت •    سکوت درمورد مدل کشوری دولت •    سکوت درمورد حافظه جمعی در رابطه با قربانیان رژیم فاشیستی در اوائل دهه ٩٠ این سکوت رفته رفته شکسته شد. امروز سلطنت از طریق نوعی گروگان‌گیری حاکمیت خلق، خود را نگاه داشته است. روند استقلال طلبی در ایالت کاتالونیا در جنب لزوم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت کلیه خلق‌ها، لزوم ایجاد یک جامعه فدرال را نیز نمایان می‌کند و در آخر: جنبش بزرگ و پلورالیستی برای احیای حافظه‌تاریخی …

دموکراسی

دنیای جوان یورگن لوید تارنگاشت عدالت از این نوع احکام که مثلاً مارکسیست‌ها رابطه دوگانه‌ای با دمکراسی دارند به کرات از زرادخانه آنتی‌کمونیست‌ها شنیده‌ایم، هرچند که در این مورد ویژه حق با آنهاست. در تزهای لنین که در سال ١٩١۶ در مورد «انقلاب سوسیالیستی و حق ملل درتعیین سرنوشت خویش» انتشار یافت، جمله بسیار جالب توجهی در مورد دمکراسی وجود دارد. او می‌گوید، « سوسیالیسم پیروزمند  باید دمکراسی کامل را تحقق بخشد». منظور از این «باید» یک خواست جبری نیست، که مثلاً اگر عملی شود، سوسیالیسم دمکراتیزه خواهدشد. «باید» لنین یک پیش شرط منطقی را مطرح می‌کند: یک سوسیالیسم پیروزمند  که «دمکراسی کامل راتحقق نبخشد» ممکن نیست. این یک شهادت کاملاً روشن است. ولی در عین حال لنین می‌نویسد: «سلطه سرمایه‌مالی  و یا سرمایه به طور کل را نمی‌توان با هیچ نوع تغییر و تحولی در بخش دمکراسی سیاسی، از بین برد.» این امر روی دل همه کسانی که می‌خواهند سرمایه‌داری را به «دمکراسی اقتصادی» متحول کنند، سنگینی می کند. این مسئله ناشی از یک برداشت اصولی در مارکسیسم است: سلطه طبقاتی بورژوازی  ناشی از …

شکنجه آمریکائی و استثناگرائی آمریکائی

شکنجه آمریکائی و استثناگرائی آمریکائی گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۵: ویلیام بلوم ترجمه: آمادور نویدی ارتش برزیل در سال ۱۹۶۴ ٬ در یک کودتای طراحی شده آمریکائی٬ دولت لیبرال( نه بیشتر تمایل به چپ) را سرنگون ساخت و برای ۲۱ سال آینده با مشت آهنین به حکومت ادامه داد. در سال ۱۹۷۹ رژیم نظامی با ایجاد لایحه عفو٬ ازتعقیب قانونی اعضای خود بدلیل شرکت در شکنجه و جنایات دیگر جلوگیری کرد. این عفو تا به امروز پابرجاست.۱ چنین مسائلی را در جائی که جهان سوم خوانده می شد بدین گونه اداره می کنند. بهرحال٬ در جهان اول٬ آنها به چنین لایحه های قانونی نیازی ندارند. در آمریکا٬ عفو شکنجه گران نظامی و پدرخوانده های سیاسی آنها بطور خودکار٬ بسادگی بدلیل آمریکائی بودن٬ تنها بدلیل عضویت در«باشگاه مردان خوب» تضمین شده است. بنابراین٬ با انتشار گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنا در مورد شکنجه سیا(آٓژنس اطلاعاتی آمریکا- سی آی ای)٬ ما افشاگرهای افسرده کننده بیشتری درباره سیاست خارجی آمریکا داریم. اما آیا آمریکائی ها و جهان هنوز به یادآوری دیگری نیاز دارد که آمریکا پیشرو حرفه ای …

لنین – بخش دوازدهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم بخش دهم بخش یازده ١٢- سرگيجه آور است در ٣ (١٦) ژوئن ١٩١٧ در پطروگراد اولين کنگره تماما روسى شوراها در جوى از هيجانات رو به رشد انقلابى با شرکت نمايندگان منتخب از ميان شوراى کارگران و سربازان سراسر کشور گشايش يافت· از ٧٧٧ نماينده صاحب حق راى و مدعى ارتباط با حزب٬ تنها ١۰٥ نفر بلشويک و بقيه به فراکسيونهايى تعلق داشتند که از نظر قدرت با منشويکها و انقلابيون سوسياليست همتراز بودند· منشويکها و انقلابيون سوسياليست با نظريه تشکيل دولت و غصب قدرت توسط شوراها مخالف بودند· در اين هنگام بود که آن واقعه شگفت انگيز رخ داد· سيرتلى٬ وزير منشويک پست و تلگراف در دولت کرنسکى در پشت کرسى خطابه ايستاد· «در روسيه بخاطر کسب قدرت مبارزه اى دردناک در جريان است» او گفت· «اما در حال حاضر براى پذيرش اين مسٸوليت حزبى سياسى وجود ندارد·» «بله٬ چنين حزبى وجود داره!» صدايى بسيار پرطنين شنيده شد· اين صدا٬ …

سازمان تامین اجتماعی بر علیه منافع اقتصادی کارگران

سازمان تامین اجتماعی بر علیه منافع اقتصادی کارگران تامین اجتماعی ، این سازمان که در مالکیت قانونی کارگران ایران است ، و می باید هدف های اقتصادی اش در جهت منافع کارگران باشد. در عمل این سازمان نشان داده است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند . تامین اجتماعی از هر قرارداد کار پیمانکاران و سرمایه داران ،یعنی از کل مبلغ قرارداد ،7.8 درصد بابت بیمه ی کارگران دریافت می کند . این بدین معناست که ، چه پیمانکار کارگران را بیمه کند ویا آنها را بیمه نکند ، تامین اجتماعی حق بیمه ی کارگران را دریافت کرده است . در قبال این دریافت ، تامین اجتماعی می باید با بازرسانش بر بیمه کردن کارگران و بررسی مبلغ بیمه پرداختی بوسیله ی کارفرمایان با حقوق واقعی کارگران ، نظارت کند در حالی که تامین اجتماعی در این زمینه هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد . این وضعیت در مورد کارگران و نیروی کار قرارداد موقت و پروژه ای ،که اکثریت بالایی را تشکیل می دهند ( قبل از دولت احمدی نژاد تنها در …

آخرین آواز کراسوتکا

نوشته: بابک پایور  منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم… با قلم‌رنگِ دلِ رویائی متهم بر گنه بینائی نقشی از چهرۀ شیدا فکنم خشم امروز به بیداری فردا فکنم در زمستان خمار «کراسوتکا»ی بهار از کجا قصۀ تو شد آغاز؟ در کجا قصۀ تو پایان شد؟ در کجا خواندی تو، آخرین آوازت؟   در سراپردۀ فردا به تکاپوی حیات چرخش دامنِ رنگینِ مکان به دمِ منتظرِ بُعد زمان کودکی در بغلش؟ کودکی از طرف رویاها شوهری از طرف کهنۀ پالایشگاه که به هر حوصلۀ گاه به گاه کف دستان سیاه، چهرۀ خستۀ خود می‌شوید و در آن گنجۀ کهنه، غزلی می‌جوید غزلی می‌خواند که بدین خانه کهنه، و بدان رسم قدیم و بدور از همه اغیار، بدور از غم و بیم گل نسرین، گل عشق گل شب بوی بهاری، گل دنباس رها گل مینائی ما اینچنین بی پروا، می روید: «دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم وندر این کار دل خویش به دریا فکنم» و چنین می خواند دختر غم: راگناروک! می کشد بال به کیهان …