گوناگون

دلبر من!

رفيق برزين آذرمهر

 

دلبر من!

همه بی‌تا بی‌ام از دوری یار

به سر چیزی نه‌ام جز فکر دیدار

کی ات یابم ز بند آزاد ،

آزاد

ترا

آزادی گفتار و کردار؟!»

جعفر مرزوقی (برزین آذر مهر)