اسرائيل از درون خورده ميشود

 

 

اسرائیل از درون خورده میشود

روزنامه خلیج(فارس) چاپ امارات٬

برگردان و زیرنویسها: احمد مزارعي

منتشر شده در سايت اشتراك

روزنامه هارتس مینویسد:« مجموعه ای از بحرانهای اجتماعی جامعه اسرائیل را از درون میخورد و منشا آن به سالهای ۱۹۴۸ ٬ سال پیدایش اسرائیل برمیگردد. در مقدمه این بحرانها خشونت در خانواده٬ آزار و اذیت جنسی و تجاوز به عنف میباشد».

تحلیگران «اسرائیلی» باور دارند که تهدیداتی که بعلت بحرانهای درون جامعه وجود دارد٬ آن نوع بیماریهای اجتماعی را باعث شده که خطرناکتر از خطرات خارجی است. هارتس در ادامه آماری از خشونت ها راکه بتوسط مراکز رسمی انتشار یافته ارائه میدهد و مینویسد:« که در اسرائیل دویست هزارو ششصد(۲۰۰۶۰۰) کودک وجود دارد که مورد خشونت قرار گرفته اند».

همین روزنامه گزارش انتشار داده٬ مبنی براینکه:« جنایات جنسی و تجاوز به عنف هر روز بیشتر میشود و این نشاندهنده عمق بحران در خیابانهای اسرائیل است. امسال تا ماه نوامبر ۵۰۸۵ مورد جنایت جنسی و ۳۰۰۰ آزار جنسی٬ بتوسط اداره پلیس گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ ٪ افزایش نشان میدهد(۱). آمار رسمی دیگری نشان میدهد که در اسرائیل سالانه یکمیلیون نفر به مراکز فحشا٬ رفت وآمد میکنند. روزنامه در مورد بیماران روانی نیز نظر میدهد که تعدادشان بسیار زیاد است. اماکنی که جرم و جنایت و اذیت و آزار جنسی و تجاوز به عنف٬ انجام میگیرد٬ عبارتست از: تجاوز آموزگاران به شاگردان در مدارس٬ در سربازخانه ها نسبت به دختران سرباز. در گزارش دیروز آورده شده که ۹۵ ٪ سربازان و درجه داران زن٬ از طرف سربازان دیگر و فرماندهان خود مورد تجاوز قرار میگیرند. گسترش تجاوزات جنسی٬ شامل طیف وسیعی از سیاستمداران٬ خاخامها و در مقدمه آنها نام رئیس جمهور سابق اسرائیل٬ موسیه کاتساف(۲)٬ را میتوان نام برد».

هارتس در بخش دیگری از گزارش مینویسد: «یکی از خاخامها تجاوزکار جنسی٬ الیعازار برلند ۷۳ ساله میباشد. وی اقدام به تجاوزات جنسی زیادی نموده از جمله٬ تجاوز جنسی به دختران کم سن و سال٬ تعدادی زنان شوهردار که به او مراجعه میکرده تا برایشان از خداوند طلب مغفرت نماید٬ اما وی آنان را مورد تجاوز جنسی قرار میداده. این خاخام به اطفال زیادی نیز تجاوز جنسی نموده٬ اما چون دادگاه٬ وی را محکوم به ده سال زندان نمود٬ وی از اسرائیل خارج شده است».

این گوشه کوچکی است از آنچه در رژیم صهیونیستی اسرائیل اتفاق می افتد ولی فساد در ابعاد و اشکال گسترده ای وجود دارد. در این جنایات و تجاوزات جنسی٬ مسئولان عالیرتبه دولتی نیز درگیرند. برای مثال میتوان به لیبرمان وزیر امور خارجه فارشیست اسرائیل اشاره کرد که اتهامات فراوانی از این نوع در پرونده داشت و دارد ولی در نتیجه معاملاتی که در پشت پرده میان مسئولان دولتی اسرائیل انجام گرفت٬ وی تبرئه شد. وجود چنین امراضی و با این گستردگی در میان ملت اسرائیل موضوع عجیب و غریب و غیرمنتظره ای نیست. دولتی که پایه اش براساس تجاوز و خشونت به دیگران و غصب سرزمینهایشان و تخریب شهرها و روستاهای آنان٬ نهاده شده است٬ طبیعی است که فاقد هرگونه اصول و روش درست اخلاقی باشد. براین اساس است که آفتهای گوناگون اجتماعی٬ بنیانهای اصلی کشور را در خود میخورد و جامعه اسرائیل٬ نمیتواند بجز این باشد. از این نظر جای تعجب نیست که مهمترین مراکز کشوری٬ همچون اماکن تدریس٬ یعنی مدارس٬ مؤسسات مذهبی و نظامی٬ کاملا غرق در امراض مذکور باشد.

در مدارس به دانش آموزان٬ آموزش میدهند که آنان بهتر از دیگران بوده و غیریهودیان را تحقیر کنند. نتیجتا انعکاس این آموخته های غلط بشکل خشونت جنسی و تجاوز به عنف تظاهر مییابد. از طرفی خشونتی که ارتش اسرائیل درحق مردم فلسطین اعمال میکند٬ امکان ندارد نتیجه ای بجز خشونت های گوناگون در خیابانها و اماکن عمومی دیگر٬ همچون خانواده٬ مدارس و غیره نداشته باشد.

برای مثال٬ در یکی از مراکز اصلی مذهبی یهودیان٬ خاخام عوفادیا یوسف که چندی پیش فوت کرد٬ اسرائیلیها را دعوت میکرد که اعراب فلسطینی را بقتل برسانند٬ زیرا آنان در حد سوسک و افعی میباشند. وی بشکل غلوآمیزی برای مقلدان خود توضیح میداد که یهودیان «آقا» و غیریهودیان ضرورت دارد که به بندگی آنان درآیند. بدون شک این آموزشها نتیجه ای بجز خشونت اجتماعی نخواهد داشت.

علیرغم اینکه شصت سال از تشکیل این دولت پوشالی گذشته٬ تاکنون در اسرائیل یک همبستگی اجتماعی شکل نگرفته است. براین اساس میتوان دید که یهودیان روسیه در «گتوی» خود زندگی میکنند٬ اشکنازها و یهودیان شرقی «سفاردیم» نیز جدا از یکدیگر و آنان در درون خود به شاخه های مختلفی تقسیم شده اند و درحقیقت عادات٬ تقالید و فرهنگ خود را حفظ کرده و نتوانسته و نمیتوانند با یکدیگر درهم آمیزند٬ زیرا اساسا این دولت پوچ هیچ مشابهتی با دولت های دیگر جهان ندارد. اینها در حالی وارد این سرزمین شده که با قتلعامهای گسترده٬ ساکنان اصلی یعنی فلسطینیها را آواره کرده و خود بجایشان نشسته اند٬ از آنسو صاحبان اصلی سرزمین نیز فعالانه برای استرداد سرزمینشان مبارزه میکنند و یک وحشت و اضطراب دائمی درمیان شهروندان اسرائیل وجود دارد که مزید برعلت و بر ارتکاب خشونت می افزاید. تاکنون نمیتوان بدرستی جامعه اسرائیل را یکدست خواند که دارای فرهنگ مشترک اجتماعی باشند(۳). این اختلافات و افتراقات فرهنگی موجب بروز تضادهای گوناگون میان آنها شده که انفجار آن بصورت کشتار مردم فلسطین٬ که هر روزه شاهد آن هستیم٬ انعکاس می یابد. اسرائیلیها با هر پدیده انسانی مخالف و این سلوک و رفتارهای متضاد و عدم تساوی میان آنها٬ اجازه نمیدهد که آنان یک میراث متمدنانه در میان خود بوجود آورند تا بوسیله آن فرد موقعیت امن بدست آورد. نبود این وضعیت و اضطراب روحی که از پس آن بوجود می آید٬ بصورت مجموعه ای از بیماریهای اجتماعی است که دولت پوشالی اسرائیل با شدت با آن روبروست.

براین اساس جای تعجب نیست که مطبوعات اسرائیل مینویسند با تهدیدی ربرو هستند که بسیار خطرناکتر از تهدیدات خارجی است. اینکه بسیاری از مردم اسرائیل به خارج مهاجرت میکنند٬ نتیجه همین اشکالات است و میتوان گفت:«که اسرائیل از درون خورده میشود».

پایان

زیرنویسها از مترجم است:

(۱)- چندی پیش خانم زهافا جعلون٬ نماینده پارلمان و عضو کمیته تحقیقات گزارشی در روزنامه معاریف انتشار داده بود که در اسرائیل ۱۰۰۰۰ روسپی در ۴۰۰ مرکز مشغول بکارند٬ هفت روز هفته و هر روز ۱۸ ساعت کار میکنند. هرنفر که به آنجا وارد شود٬ مبلغ ۱۴۰ شیکل (پول اسرائیل) میپردازد که تنها ۲۰ شیکل آن به تن فروش تعلق میگیرد و اگر جرائمی اتفاق بیفتد٬ زنان مسئول پرداخت جریمه خواهند شد. احتمالا بهمین دلیل بود که چندی پیش «حزب دمکرات کردستان» و «سازمان کومله زحمتکشان ایران» طی اطلاعیه ای خواستار «استقلال» کردستان با کمک اسرائیل شدند٬ چرا از این همه «آزادی» از نوع اسرائیلی اش بهره مند نشوند؟

(۲)- موسیه کتساف رئیس جمهور اسرائیل که اصلا ایرانی و اسمش موسی قصاب است٬ چندی پیش باتهام تجاوز جنسی به منشی خود محکوم بزندان شد. البته زندانی رئیس جمهور اسرائیل بیشتر روی کاغذ است تا واقعی. «مطبوعات اسرائیل».

(۳)- ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ ٬ روزنامه «یدیعوت اهرونوتة» مطلبی نوشت که روزنامه خلیج(فارس) چاپ امارات آنرا به عربی ترجمه و متشر کرد.

توضیح مختصر: خانم «بینینا تمبوشطه» نماینده پارلمان اسرائیل و از یهودیان اتیوپی که از سه سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده است. وی در یک مرکز بانک خون حاضر میشود تا برای بیماران اضطراری خون بدهد٬ اما مسئولان مرکز حاضر نمیشوند از او خون بگیرند٬ باین دلیل که وی اصلا اتیوپیایی است و خون او با دیگران فرق میکند. وقتی وی اصرار میکند که او اسرائیلی٬ عضو پارلمان و عضو حزب «یش عتید» میباشد٬ پاسخ میشنود که اگر اصرار در دادن خون کنی٬ خونت را میگیریم اما آنرا منجمد میکنیم و در فرصتی مناسب آنرا تجزیه و تحلیل میکنیم. اختلاف بالا میگیرد٬ اما مرغ صهیونیسم و دولت فاشیستی اسرائیل یک پا دارد و همین…. کشورهای غربی و مزدوران ایرانیشان٬ همچنان اسرائیل را دولتی دمکراتیک می نامند.