ویدیو

فایل های صوتی بمناسبت شصت و هشتمین سالگرد جنبش دمکراتیک 21 آذر

فایل های صوتی

بمناسبت شصت و هشتمین سالگرد جنبش دمکراتیک 21 آذر
موضوع بحث: جنبش دمکراتیک آذربایجان، ستم ملی و راه حل آن از منظر مارکسیزم
در گفتگو با دو تن از فعالین جنبش: دکتر یونس پارسابناب و حسن جداری
جمعه 13 دسامبر 2013 برابر با 22 آذر 1392

شصت و هشتمین سالگرد جنبش دمکراتیک آذربایجان – بخش اول

شصت و هشتمین سالگرد جنبش دمکراتیک آذربایجان – بخش دوم

شصت و هشتمین سالگرد جنبش دمکراتیک آذربایجان – بخش سوم