سرانجام برسر سلاح های اتمی اسرائیل حرف بزنیم

کسانته هال از «فرانکفورتر روند شاو» چاپ شده در گزیده هایی از مقاله

ترجمه : میم.مهر

کسانته هالکارشناس خلع سلاح های اتمی گروه پزشکان بین المللی برای جلوگیری از جنگ (IPPNW) هسته ای است.

ترجمه زیر، ازگزیده های مقاله او در باره سلاح های هسته ای اسراییل است که در امروزدر

به چاپ رسیده: Die Rote Fahneمجله سوسیالیستی

راه حل یابی مشکل می بایست یک شرایط برد – برد را برای طرفین فراهم سازد. توافق نامه جدید ایران و کشورهای “1+5” توانست چنین شرایطی را برای همه دست اندرکاران و طرفین ماجرا فراهم ساخت.

این حتی در مورد اسرائیل نیز صدق می کند،باوجود اینکه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهوچیز دیگری می گوید. چراکه این پیمان به ایران اجازه غنی سازی اورانیوم را می دهد.

این شرایط برد – برد برای اعتماد به نفس یک کشور بسیار مهم است.افزون بر آن ،ازشدت تحریم ها کاسته ، و همزمان راه رسیدن به بمب اتم اکیداَ– چه از طریق اورانیوم و چه از طریق پلوتونیم – دست کم در شش ماه آینده بسته است.

اعتماد خوبست اما کنترل روزانه بهتر . و بر سر این هم توافق شده (…)

..اسرائیل می تواند توافق نامه ایران را برای خود الگویی قرار دهد و جسارت شفاف سازی بیشتری درباره برنامه هسته ای اش از خود نشان دهد. ایران به بازرسان آژانس اجازه ورود وبازدید از تأسیسات غنی سازی اورانیوم ، سانتریفیوژها و دیگر تأسیسات هسته‌ای خود را داده، و مدارک ساخت رآکتورهای اراک را نیز در اختیار بازرسان آژانس قرار داده….

ورود به رآکتوراتمی دیموناچطورست؟

بارزسان آژانس روز 8 دسامبر کارخانه تولید آب سنگین در اراک را بازرسی می کنند. IAEO

بنا بر توافق نامه جدید ، فعالیت های این رآکتور برای شش ماه آینده تعلیق می یابد. با وجود اینکه بازرسان بطورمداوم این رآکتور را تحت نظر دارند، دعوت ایران جهت کنترل تأسیسات تولید آب سنگین اراک ،یک گام مهم محسوب می شود.

موفقیت در انجام این بازرسی سنگ محکی ست در جهت کل توافقات صورت گرفته.

در اسرائیل نیز چنین تأسیساتی وجود دارد، که شفافیت سازی در مورد تولیداتشان مطلوب خواهد بود.گفته می شود گویا در مرکز تحقیقات ِنگِف ” – مشهور به دیمونا” – تأسیسات رآکتور آب سنگین، تأسیسات تولید پلوتونیم، تأسیسات غنی سازی اورانیوم و نیز یک کارخانه تولید و ساخت اجزای بمب وجود دارد.

امّا دیمونا، مرکز تحقیقات هسته ای اسرائیل، زیر نظر و تحت کنترل بازرسان آژانس

نیست.چرا که اسرائیل عضوآژانس بین المللی انرژی هسته ای نیست. ایران عضو آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده و به همین دلیل نیز بطور مرتب تحت نظارت آژانس میباشد.و اساساَ بدینگونه بود که آزانس به وجود ناهنجاری هایی در برنامه هسته ای ایران پی برد.

درقرارداد تشکیل دولت ائتلافی آینده آلمان، میان احزاب دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات ، در مورد اسرائیل همگی سکوت مطلق پیشه کرده اند.این سکوت بدان معناست که :”یک ایران مسلح به سلاح هسته ای خطری برای کل منطقه محسوب می شود و گذشته از آن می تواند به تمام تلاش ها جهت خلع و عدم گسترش سلاح های هسته ای درسطح جهانی، آسیب های فراوانی وارد سازد.”

از سلاح های اتمی اسرائیل نامی برده نمی شود، اگرچه اسرائیل بخشی از کل این مشکل می باشد.

..این اشتباه است که سلاح های کشتار دسته جمعی دولتها را مجزا ازهم در نظر گرفت.آنها یکدیگررا مشروط می کنند. به همین دلیل ما به یک خاورمیانه و خاور نزدیک بدون سلاح کشتارهای دسته جمعی نیاز داریم. (…)

اکنون زمان آن فرا رسیده دوباره از اسرائیل خواسته شود که آمادگی خودرا جهت شرکت در کنفرانسی برای بنیان گزاری خاورمیانه و خاور نزدیک عاری از سلاح های کشتار دسته جمعی، اعلام دارد.

این کنفرانس برای بقای قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ایی، که در حال حاضرتنها مانعی ست بر سر راه فزایندگی تعداد کشورهای دارنده سلاح های اتمی ، حیاتی و بنیادی ست.

ایران نمی تواند برای همیشه تنها مقصرباقی بماند . زمانی ما باید در مورد تنها کشور دارنده سلاح های اتمی در منطقه حرف زده و موضع گیری کنیم