خصوصي سازي گام به گام جنگل ها و منابع طبيعي

سازمان جنگل ها مخالفت خود با طرح واگذاري اراضي ملي به پيمانكاران را اعلام كرد

برخي از نمايندگان مجلس مي خواهند از جيب منابع طبيعي هزينه طرح هاي عمراني را تامين كنند. براساس اين طرح نمايندگان، به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود زمين هاي ملي در محدوده پروژه هاي راه و آب و فاضلاب را به صورت 99 ساله به پيمانكاران تهاتر كند. آن ها درحالي بي پولي دولت را بهانه براي اين طرح قرارداده اند كه «الله كرم جلالي» تازه ترين رئيس سازمان جنگل ها، منابع طبيعي وآبخيزداري از مخالفت جدي سازمان متبوع خود با اين طرح سخن به ميان مي آورد. «هادي كيادليري» رئيس جامعه جنگلبانان كشور نيز در گفت وگو با روزنامه ايران «طرح نحوه تامين غيرنقدي مطالبات پيمانكاران پروژه هاي عمراني حمل و نقل وآب و فاضلاب» را يك فاجعه مي خواند و از سازمان جنگل ها مي خواهد كه محكم جلوي اين طرح بايستد. افكارعمومي هم مي پرسند زماني كه بخش بسيار بزرگي از جنگل هاي كشور در حال خشك شدن است و به گفته جلالي 90 درصد جغرافياي كشور خشك و نيمه خشك است، اين نمايندگان چه طور به اين نتيجه مي رسند كه از جيب خالي جنگل ها و منابع طبيعي برداشت كنند؟ آن هم در حالي كه سازمان جنگل ها به اين نتيجه رسيده كه براي جلوگيري از قطع درختان، چوب وارد كند و كارشناسان هشدار مي دهند براي جلوگيري از تخريب مراتع و تبديل آن ها به زمين هاي كشاورزي، ميوه و سبزيجات وارد شود. طرح دو فوريت آن مهرماه به بهارستان رفت و با مخالفت برخي نمايندگان رو به رو شد. نمايندگاني چون «نادر قاضي پور» نماينده مردم اروميه و «عباس رجايي» رئيس كميسيون كشاورزي از اين طرح به عنوان طرحي براي ويراني منابع طبيعي ياد مي كنند.

طرح هاي طبيعت ستيز
كيادليري هم مثل خيلي ها مي گويد طرح جديد اين نمايندگان، طرح هاي طبيعت ستيز دولت دهم را در ياد همگان زنده كرده است. طرح هايي كه در آن محمود احمدي نژاد تصميم گرفت تا به هر ايراني هزار متر زمين و باغ ويلايي دهد. پس از آن و در اواخر دولت دهم بود كه از واگذاري جنگل ها به مردم سخن به ميان آورد و آه از نهاد همگان برآورد. او درحالي خواستار واگذاري مديريت جنگل ها به مردم شد كه كشور در سه دهه گذشته تلاش بسيار زيادي براي خروج دام ها از جنگل ها ومراتع كرده بود تا بتواند جلوي فرسايش خاك را بگيرد. طرحي كه تا به امروز به هدف خود نرسيده و همچنان، دام ها و تبديل جنگل و مراتع به اراضي كشاورزي، محيط زيست كشور را تهديد و خاك را سست مي كند. از سوي ديگر احمدي نژاد طرح استفاده از دانه هاي بلوط براي تغذيه دام ها را پيش كشيد و ترس بر اندام زاگرس انداخت. طرحي كه زادآوري جنگل هاي بلوط را بشدت تهديد مي كند. بلوط هايي كه هم اينك بخش بسيار زيادي از آن ها به بيماري اي كه جلالي از آن به عنوان «آفت زغالي» ياد مي كند، دچار شده اند تا كيادليري از ورود جنگل هاي غرب به بحران خشكيدگي سخن به ميان آورد.

تعرض به منابع طبيعي
عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس از طرح كميسيون عمران به عنوان تهاتر اراضي ملي ياد مي كند كه به محيط زيست آسيب جدي وارد مي شود:« اگر جنگل و مراتع را در اختيار پيمانكاران بگذاريم محيط زيست و مراتع كشور دچار آسيب مي شود.»
او به استناد به اصل 50 و بند 9 اصل 43 قانون اساسي نسبت به طرح نحوه تامين غيرنقدي مطالبات پيمانكاران پروژه هاي عمراني حمل و نقل و آب و فاضلاب انتقاد مي كند و مي گويد: «اين طرح به اين معناست كه تمامي مناطق، اراضي كشاورزي، انفال و اراضي ملي را به تاراج بگذاريم و قطعاً با اين طرح محيط زيست و كشاورزي كشور دچار آسيب مي شود.» او واگذاري اراضي 99 ساله اطراف پروژه به پيمانكار را يك نوع تعرض به تمام جنگل ها، مراتع و حاشيه اين زمين ها مي داند و اعتقاد دارد كه اقدام كميسيون اصل 50 و بند 9 اصل 43 قانون اساسي را زير سوال مي برد. او درنهايت هشدار مي دهد كه اين طرح ها نبايد به تصويب برسد. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم مي گويد اگر اين طرح راي آورد كميسيون ها بايد به جزئيات طرح دقت لازم را داشته باشند. تا اين سوال پيش بيايد كه آيا مجلسي ها بحران ناشي از ريزگردها كه آسمان 22 استان را درگير كرده، فراموش کرده اند كه به دنبال چنين طرحي هستند؟ آيا زماني كه آخرين سد پيش روي اين درختان در البرز يعني بلوط زارها در حال خشك شدن است، عمراني ها چه توجيهي براي تصويب احتمالي اين طرح مخرب دارند؟ سوالاتي كه به نظر مي رسد كميسيون عمران علاقه اي به پاسخگويي آن ها ندارد.
كيادليري يك نكته ديگر را هم عنوان مي كند. او هم مانند ساير كارشناسان اعتقاد دارد كه اين طرح فلسفه وجودي سازمان هايي چون محيط زيست و سازمان جنگل ها را زير سوال مي برد. كيادليري اعتقاد دارد كه سازمان هايي چون محيط زيست و جنگل ها، هرگز در تصميم گيري ها جايگاهي نداشته اند: «سازمان جنگل ها در تصميم گيري هاي حاكميتي به رسميت شناخته نشده است.» او اعتقاد دارد كه سياستگذاري در اين سازمان توسط افراد سياسي انجام مي شود.
براي مثال به انتخاب مديركل استان ها اشاره مي كند و مي گويد معمولاً اين افراد توسط وزارت كشاورزي انتخاب و توسط سازمان پذيرفته مي شوند. كيادليري معتقد است كه در انتخاب مديركل ها «محبت ها» جاي «ضرورت ها» را گرفته است. او اعتقاد دارد تا زماني كه سازمان جنگل ها به يك وزارتخانه تبديل نشود، نمي تواند از حوزه تحت مديريت خود دفاع كند.
جلالي هم مي گويد كه مجلس براي بررسي اين طرح از سازمان دعوت به عمل نياورده است. او احتمال مي دهد كه عدم دعوت «معنادار» باشد. كيادليري هم از سازمان جنگل ها مي خواهد با شدت و حدت از تصويب چنين قانون مخربي جلوگيري كند.« اگر سازمان جنگل ها احتمالاً مخالف اين واگذاري است به صورت شفاف نظر خود را اعلام كند و از منابع ملي حفاظت كند.» او همچنين مي گويد نقاطي كه مجلس روي آن ها دست گذاشته جزو انفال و منابع ملي است و قابل واگذاري نيست. جلالي هم مي گويد:«خوشبختانه فوريت اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد و اميدواريم اين طرح با قاطعيت در مجلس رد شود.»
به گفته او در سال هاي اخير نيز مشابه اين طرح قرار بود براي آزادراه تهران – شمال اجرا شود كه در اين طرح حدود 700 هكتار از منابع جنگلي براي فروش درنظر گرفته شده بود كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بخشي از اين اسناد را باطل كرد و باقي اسناد نيز در جريان باطل شدن است.

جنگل هايي كه آپارتمان شدند
كيادليري در حالي روي غير قابل واگذار بودن زمين ها و اراضي ملي تاييد مي كند كه دولت دهم براي ساخت شهرك مسكن مهر روي بهترين نقطه هاي جنگلي و مناطق سبز كشور دست گذاشت كه اين طرح به تخريب بخشي از جنگل ها منجر شد. اين درحالي بود كه كارشناسان معترض بارها اعلام كردند كه بخش بسياري از كشور از تهران تا بندرعباس را بيابان تشكيل داده است، و اين اراضي مي تواند براي ساخت مسكن استفاده شود كه البته مورد قبول تصميم گيران در سال هاي گذشته واقع نشد.
از سوي ديگر واگذاري ها از مناطق طبيعي و جنگل ها به سمتي رفت كه مناطق تحقيقات كشور از جمله باغ تحقيقاتي نوشهر هم به طرح هاي عمراني واگذار شد.
واگذاري ها به طرح جديد مجلس كه مي رسد، اعتراض خبرنگاران حوزه محيط زيست و منابع طبيعي به رئيس جديد سازمان جنگل ها را در پي دارد.آنها اعتقاد دارند كه سازمان جنگل ها در قامتي كه بايد براي حفاظت از جنگل ها خود را نشان دهد وارد نشده است. «الله كرم جلالي» شانزدهمين رئيس سازمان جنگل ها پس از انقلاب و يازدهمين رئيس اين سازمان از سال 84 تا 92 است. خبرنگاران حاضر در نخستين جلسه مطبوعاتي او اعتقاد دارند كه برخي از نمايندگان مجلس هماره به منابع طبيعي به عنوان منبعي قابل پرداخت براي هموار كردن مسيرهاي خود نگاه مي كنند.
انتخابات مجلس گذشته نشان داد كه برخي از نمايندگان مجلس براي راي آوردن، وعده ساخت جاده هايي را دادند كه از دل جنگل ها، زيستگاه و پارك هاي ملي گذشت. از جمله جاده ابر كه هم منجر به قطع درختان زيادي در جنگل ابر شده و هم رانش زمين را در اين منطقه به جان مردم روستاي «شيرين آباد» انداخت. ساخت جاده ابر حامياني چون استانداري سمنان و نمايندگان محلي را در پي داشت.
جلالي البته خبر خوشي از شاهرود براي خبرنگاران دارد و مي گويد: «ادامه ساخت جاده جنگل ابر منتفي شد و اين منطقه جنگلي هم اكنون در اختيار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست است.»

آفت زغالي
پيش از طرح جديد مجلس، زنگ خطر مناطق جنگلي كشور به صدا درآمده بود. زنگ خطري كه سواي تخريب هاي پروژه هاي عمراني و جنگل تراشي هايي كه زخم عميقي بر پيكره محيط زيست كشور زده، است، زنگ خطري است که از بيماري مرموزي كه به جان بلوط هاي ايلام، لرستان، فارس، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و… افتاده خبرمي دهد تا آنطور كه جلالي مي گويد 4660 ميليارد تومان به جنگل هاي زاگرس خسارت وارد كند. دردي كه جلالي از آن به بيماري زغالي بلوط ها ياد مي كند. به گفته او از سال 88 كه آفت زغالي بلوط در اين جنگل ها طغيان كرده تا يك ماه پيش، بيش از يك ميليون و 130 هزار هكتار را در جنگل هاي زاگرس فرا گرفته كه از اين ميزان حدود 15 درصد به اندازه قابل توجهي خشك شده اند.
صاحبنظران خشكسالي، تغيير اقليم، شدت يافتن و طولاني شدن زمان ريزگردها و همچنين مسائلي همچون شخم و زراعت در زير اشكوب جنگل ها كه فشار و استرس زيادي به درختان منطقه وارد كرده را باعث شيوع اين بيماري مي دانند. بيماري كه106 هزار و 440 هكتار از جنگل هاي زاگرس را بين 75 تا 100 درصد آلوده كرده است.
از سوي ديگر سازمان جنگل ها براي بلوط زارهاي زاگرس 900 ميليارد تومان لازم دارد. حال سوال اينجاست كه آيا مجلس براي تامين اين ميزان بايد بخشي از جنگل ها را به پيمانكاران بدهد تا درخت خشك شده زاگرس احيا شود؟ آيا تصميم گيران در كميسيون عمران تاثير قطع درختان روي رانش زمين، سيلاب و زلزله را نمي دانند؟آيا عمراني ها نمي دانند كه تنها ديواره و سطح مقابل ريزگردها در كشور جنگل هايي است كه آن ها مي خواهند براي 99 سال به پيمانكارها بدهند؟ جنگل هايي كه به گفته جلالي بدون توجه به سن و نوع درخت، ميانگين قيمت يك درخت آن 250 هزار تومان برآورد شده است.
افكارعمومي همچنين مي پرسند كه آيا آن ها نمي دانند كه جنگل ها آب كشور را تامين و نگهداري مي كنند كه مي خواهند براي تامين هزينه پيمانكاران آب و فاضلاب، اراضي ملي را هزينه كنند؟

روزنامه ايران،