پرش به محتوا

ماه: دسامبر 2013

قانون كار به زبان ساده

گروه پروسه http://www.processgroup.org تعليم القانون العمل به لسان السهل التوزيعات پروسة القسم الاول التعاریف قبل الدخول فی الموضوع ، الارجح ان نعطی فکرة حول العامل- رب العمل- والمعمل کی نستطیع […]

صمد و «اتوپيا»

نويسنده: نادر شهريوري (صدقي) نيما يوشيج در داستان توکائي در قفس از پرنده اي مي گويد که با آب و دانه اي که صاحبش به او مي دهد مجبور است […]

کرکسهادرآسمان ایران به دنبال طعمه اند!

کرکسهادرآسمان ایران به دنبال طعمه اند! به دستور مونوپولهای جهان خوار، دولتهای امپریالیستی یکی بعدازدیگری درظاهر فشار آوردن به دولت جمهوری اسلامی ایران در زانوزدن دربرابرخواستهای سیری ناپذیرآنان و درحقیقت […]