" مبارزه برای زندگی، با شادی و کرامت"

مصاحبه با لاورا ویا (Laura Villa ) توسط* Dax Toscano 

ترجمه  : کمیته بین المللی برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران

” مبارزه برای زندگی، با شادی و کرامت”

انسانها در زندگی با حوادثی روبرو می شوند که بر زندگی روزمره آنها عمیقا تاثیر گذاشته و نتیجا تجربیات آموزنده ای را بجا می گذارد.این تجربیات از اهمیت بیشتری برخورداند وقتی که آنها عزیزان و مردمی استثنایی با ارزش های والای انسانی و با تواضع هستند و فراتر از همه از طریق پراکسیس شان برای دستیابی به زندگی با عدالت بیشتر و انسانی تر مبارزه می کنند.

 
در هاوانا،من،یکی از این انسانها را ملاقات کردم.لاورا ویا،یکی از فرماندهان فارک- ارتش خلق ،ارتش انقلابی دهقانان،کارگران،دانشجویان و اندیشمندان در خدمت خلق.

 

 
با سی سال سن، لاورا در حال حاضر در هاوانا در فاز دیگری از مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی برای کلمبیا مبارزه می کند.

فرمانده لاورا ویا، درباره خودتان بگویید؟ 

 

قبل از هر چیز، درود های گرم رفیقانه و بولیواری ام را از طرف سازمان انقلابی مان فارک – ارتش خلق، هیئت صلح و  بخصوص مبارزینی که در کوه های کلمبیا برای کلمبیای جدید مقاومت و مبارزه می کنند،بپذیرید.
من در شهر Tunja پایتخت استان Boyacos در یک خانواده متوسط متولد شدم. ما چهار خواهر و برادر هستیم،من چهارمین فرزند خانواده هستم.والدین من Boyacosi معمولی هستند. Boyacos   استانی مشهور دانشگاهی می باشد و خانواده ها سنتا برای فرزندانشان میراث درس خواندن را بجا می گذارند.بنابر این سنت، ما( من و خواهر وبرادر هایم ) هم وارد دانشگاه شدیم. پدر و مادر من همیشه کارگران رسمی دولت بودند . مادرم دبیر و پدرم حسابرس است  .

 

 

من تحصیلات دبستان و دبیرستان را در مدرسه دولتی boyaca  که در زمان خود بخاطر کیفیت سیستم آموزشی اش بسیار مشهور بود،تمام کردم.در حال حاضر با خصوصی سازی و اصلاحات آموزشی، همه چیز کاملا تغییر کرده است. سپس تحصیلاتم را در دانشکده پزشکی در دانشگاه ملی به پایان رساندم.

 

فرمانده، چگونه جذب مبارزه انقلابی شدید و در چه شرایطی به انقلابیون (فارک ) پیوستید؟
در واقع من نمی دانم در چه نقطه ی ، دقیقا زندگی ام را با کار انقلابی گره زدم .از دوران دبیرستان  به یاد دارم که احساس و علاقه دخالتگری برای مقابله علیه رفرم هایی که رژیم در سیستم آموزش و پرورش و خصوصی سازی خدمات عمومی ایجاد کرده بود، در من به وجود آمد. من خیلی کنجکاوانه در مراسم سخنرانی رهبران جنبش دانشجویی شرکت می کردم و  در آن جنبش دخالت داشتم.فعالیت در این جنبش، در من انگیزه همراهی و شرکت در مبارزات مردم در محله های فقیر که در سال 1996 علیه خصوصی سازی خدمات عمومی مبارزه می کردند را بوجود آورد. بعد از ورودم به دانشگاه ملی، که یک مرکز  آکادمیک دانشگاهی است و صرف نظر از سیستم آموزشی، مکانی است که فرصت بحث های سیاسی،اقتصادی و تئوریک و تبادل ایده ها را امکانپذیر می سازد.در آن مکان یاد گرفتم که چرا دولت سیستم بهداشت و آموزش و پرورش را به تجارت تبدیل کرده است .

 

 

 فرمانده چریک ها بودن برای شما چه معنی دارد  ؟ چگونه مبارزین فارک فرماندهی یک زن را درک می کنند، با توجه به اینکه آنها از یک جامعه جنسیتی (سکسیستی ) می آیند ؟

فرمانده چریک ها( هم مرد و هم زن)بودن، قبل از هر چیز یعنی مسئولیت پذیری که فراتر از مدالها و نشانها می باشد.
 
فرمانده بودن ضمن آماده شدن برای به دست آوردن تربیت سیاسی، نمونه ای برای چریک های دیگر در کار و در تمام فعالیت ها است . فرمانده یعنی به عهده گرفتن  وظایف، مشارکت و دخالتگری در ایجاد شرایط  برای حصول تحول اجتماعی . 

 

 
در اساسنامه فارک – ارتش خلق، زنان و مردان از حقوق و وظایف برابر برخور دارند. بنظر من، نقش زنان در فارک بدلیل آنکه جامعه پر از تبعیض و ستم جنسیتی (سکسیستی ) می باشد، مهم و آشکار است.
 
این پدیده ها تنها زمانی از بین می روند که موانعی مانند مالکیت خصوصی و مفاهیم عقب مانده سنتی خانواده و همچنین سیاست های دولت که تنها به زنان بمثابه کالا برای تولید و تولید مثل نگاه می کند، غلبه کرد.

 

 

 

فرمانده لاورا ،چه پراتیکی برای شما به معنای  سیاست است ؟ درک فارک –ارتش خلق از سیاست چیست ؟

 

پراتیک سیاسی جوهر سازمان ما است. بالاتر از همه، بدلیل  سرکوب ، نظامی گری و تروریسم دولتی، ما  برای دفاع از خود و  دستیابی به  اهداف سیاسی مان برای ایجاد یک جامعه نوین دست به مبارزه مسلحانه زده ایم  . 
ما همواره تمایل داشتیم که جنگ را از طریق مذاکره حل و فصل بنمائیم. تجربه مبارزه در گذشته نشان می دهد که تلاش های سیاسی متعددی که برای صلح و  عدالت اجتماعی صورت گرفته ،همیشه با درب بسته دولت روبرو گشته و توسط آن بیشتر سرکوب شده،از آنجمله  بمباران کاسا ورده ،نابودی اتحادیه میهنی ، طرح کلمبیا  و غیره .
همانطور که می دانیم، سیاست توسط زیربنای اقتصادی تعیین می شود و برای دستیابی به جامعه واقعا دمکراتیک به تغییرات عمیق اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاست های دولت احتیاج است.

فارک از تاکتیک ترکیب همه اشکال مبارزه با توجه به توسعه سیاسی و تضادها در سطوح مختلف استفاده می کند. 

آموزش انقلابی در فارک – ارتش خلق چگونه است؟
 آموزش انقلابی در فارک – ارتش خلق با ایجاد ارتباط بین تئوری با عمل صورت می گیرد. هر تیم چریکی همزمان یک سلول سیاسی هم می باشد و اعضای آن عضو حزب کمونیست مخفی هستند . این یک نقش کلیدی در آموزش سیاسی و ایدئولوژیک چریک ها را ایفا می کند که پایه فلسفی اش مارکسیسم – لنینیسم است و مستلزم پراتیک در فعالیت های گوناگون از عمر انقلاب است : از مبارزه تا حتی ساده ترین وظایف روزمره زندگی   .
ما در درجه اول انسان هستیم ، اما آموزش انقلابی ما در همه چیز که انجام می دهیم انعکاس پیدا می کند. همانطور که چه گوارا گفت : ما همیشه در جستجوی آموزش مرد و زن جدید هستیم .

 

 

 

سه سال از قتل فرمانده خورخه بریسنیو می گذرد، در مورد او چه می توانید به ما بگویید ؟ 

 

فرمانده خورخه بریسنیو ، در ذهن و قلب همه  farianos  ( اصطلاحی که بین چریک ها  در فارک معمول است )زندگی می کند. یک مرد نمونه، شجاع،با شخصیت،انسانی استثنایی و چهره شناخته شده مردمی که از گفتن حقایق ترسی نداشت . ما او را با عشق و محبت “مونو”  خطاب می کردیم. او برای ما نقش پدر و مادر،دوست، معلم و فرمانده را داشت . خورخه خیلی ساده زندگی کرد.انسانی خود ساخته بود و برایش  غیر ممکن وجود نداشت. او  همیشه بر اهمیت چریک بودن تاکید می کرد و می گفت،ما بخاطر یک زندگی شاد و با کرامت همه چیز را رها کرده و مبارزه را پیشه کرده ایم. 

 

 

 

پیشرفت مذاکرات صلح در هاوانا را چگونه می بینید؟ چه فاکتورهایی می تواند به صلح واقعیت ببخشد و صلحی که به کشتاری دیگری منتهی نشود ؟ 

صلحی که مردم کلمبیا می خواهند، صلحی برای عدالت اجتماعی است. ما درگیر یک جنگ مسلحانه خونین هستیم که بیش از نیم قرن با اعمال جنایت های دولت کلمبیا در ارتباط است.
برای رسیدن به یک راه حل، لازم است به حل علت هایی که آن را تولید کرده و می کند نگاه بکنیم : خشونت دولتی ، تروریسم دولتی ، سلب مالکیت زمین ، فقر ، نابرابری ، بی عدالتی . صلح نیاز به اراده و به رسمیت شناختن هر دو طرف در میز مذاکره دارد .موافقتنامه ها باید منافع هر دو طرف را تضمین بکند و با مشارکت تشکیل دهنده اصلی آن یعنی مردم کلمبیا که معمار اصلی صلح هستند.  
صلح به معنای تغییرات عمیق در ساختار دولت به نفع اکثریت با حاکمیت و دموکراسی واقعی است.

 

 
اگر توافق تحقق بپذیرد،نقش فارک – ارتش خلق در یک سناریوی متفاوت از رویارویی نظامی چه خواهد بود ؟
در این صورت مبارزه  را برای دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیک مان بدون نیاز به استفاده از سلاح ادامه می دهیم، اما ضروری است که دستگاه دولت اصلاح بشود و به رسمیت شناخته شدن زندگی تضمین بشود.
 

 

 

 

در نهایت ، چه پیامی برای مردم جهان و  به خصوص جوانان دارید؟

 

درود های گرم انقلابی امریکایی لاتینی و انترناسیونالیستی را برای جوانان می فرستم.  جوانان دانه هایی هستند که تغییرات اجتماعی که بشریت احتیاج دارد را شکوفا می کنند.شورشگری و طغیان آنها ماشینی است که انقلاب را سرعت می بخشد. من جوانان را به شکستن دیواری که جامعه مصرفی سرمایه داری از طریق نهادهای آموزشی مذهبی ،فرهنگی و رسانه های آن ساخته شده است و به ما اجازه بررسی عمیق تر پدیده ها را نمی دهد و با ترس تحمیلی متفاوت اندیشیدن را از ما سلب می کند، دعوت می کنم.به همت این جوانان، ما جهان را از تامل باز خواهیم داشت و آنرا متحول کرده و دنیای دیگری خواهیم ساخت.

من نمی توانم این مصاحبه را بدون درود به مردم پیشرو اکوادور که تغییرات عمیقی را تحت رهبری رافائل کوریا رئیس جمهور بدست آوردند و تبدیل به یک نمونه بارز ضد امپریالیستی شده اند را به پایان ببرم.

Freelance journalist – Dax Toscano* خبرنگار آزاد و فعال سیاسی از اکوادور است.