سياسی

فضای جدید بحران هسته ای ایران

0,,17032169_303,00

صادق افروز

1.روی کار آمدن دولت روحانی بیانگر به توافق رسیدن جناح های اصلی و قدرتمند طبقه حاکم در ایران در رابطه با فشار های وارده از سوی کشور های امپریالیستی بود.تحریم ها به آنچنان مرحله ای رسید که جمهوری اسلامی توان نقد کردن نفتی را که می فروخت نداشت .سیستم اعتباری از کار افتاده بود و آینده ی تیره و تاری در مقابل چشمان رهبران جمهوری اسلامی ترسیم می شد . بدون توافق خامنه ای بعنوان مرکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ، رئیس جمهور شدن روحانی امکان پذیر نبود . وظیفه اصلی روحانی بعنوان رئیس جمهور یازدهم ، حل مناقشه اتمی ، کاهش تنش های سیاسی با کشورهای امپریالیستی به منظور پایان دادن یا حد اقل کاهش تحریم های اقتصادی و به عبارت دیگر اجرائی کردن سیاست نرمش قهرمانانه ی خامنه ای بود .

2.علیرغم پذیرش خامنه ای در بالا آمدن جناح رفسنجانی ، بخشی از هواداران او همچنان در خط قدیمی «نه سازش با غرب «به فعالیت ادامه دادند و سعی کردند با حمله به باند رفسنجانی ، موقعیت آنها را تضعیف سازند . سیاست جدید کرنش در برابر غرب اصل وجودی این جناح ها را زیر ضرب می برد . منصور ارضی و سعید حدادیان از رهبران مافیای مداحان و کیهان شریعتمداری و برخی از امام جمعه از جمله هواداران خامنه ای بودند که علیرغم ادعای ذوب شدن در ولایت مطلقه ، همچنان در خط ریل سابق به حرکت ادامه دادند .خامنه ای از یک سو از ادامه فعالیت دیپلماتیک دولت روحانی دفاع می کند ، و به کسانی که به جواد ظریف حمله می کنند هشدار می دهد که فراموش نکنید اینها همه بچه مسلمون های خودمان هستند و از سوی دیگر نمی خواهد دل هواداران پر شور خود را برنجاند .به همین دلیل است که سر و کله منصور ارضی و سعید حدادیان که برای فرارسیدن مرگ هرچه زودتر هاشمی رفسنجانی به خداوندشان التماس می کردند در روضه خوانی عاشورا و تاسوعا در حسینیه خامنه ای پیدا می شود .خامنه ای به هر دو دسته ی این ها احتیاج دارد .ظریف و روحانی را می خواهد که «سیاست نرمش قهرمانانه » را پیش ببرند و به ارضی و حدادیان و شریعتمداری محتاج است تا خط سرکوب در جامعه از رمق نیفتد .

3. اگر خامنه ای بالای سر این شکاف می ایستد و به نحوی می خواهد دل هر دو جناح را بدست آورد ، سپاه پاسداران خود در این زمینه دچار شکاف شده است . ساختار سپاه بگونه ای است که نمی تواند نسبت به جناح بندی و تغییر ریل سیاسی بی تفاوت بوده و مستقل باشد .سپاه پاسداران پس از جنگ ایران و عراق شروع به فعالیت های اقتصادی کرد .در 25 سال پس از جنگ ، بخش اقتصادی سپاه به یکی از بزرگترین کمپانی های اقتصادی در ایران تبدیل شده است . تحریم های گسترده ، تا حدود بسیار زیادی این فعالیت های اقتصادی سپاه را زمین گیر می کند .این بخش از سپاه به راحتی ضرورت حل مسئله ی تحریم ها را از طریق پذیرفتن شرط و شروط کشور های امپریالیستی درک می کند و از راه حل های جناح رفسنجانی حمایت می کند .اما این تنها بخشی از سپاه است .بخش های نظامی و ایدئولوژیک آن ، هنوز سرسختانه از خط قدیمی ایستادگی روی دگم های ایدئوژیک دفاع می کند .پافشاری بر شعار » مرگ بر آمریکا و اقتصاد مقاومتی و صدور انقلاب اسلامی » از سوی این جناح ها می آید . این اختلاف درون سپاه را به راحتی می توانید در موضع گیری های رهبران سپاه در مورد شرکت یا عدم شرکت اعضای سپاه در جنگ داخلی سوریه ببینید .یک جناح با سربلندی از شرکت صدها گردان سپاه در سوریه دم می زند و یک جناح دیگر بطور کامل حضور سپاه در سوریه را منکر می شود .

4.ابوالحسن بنی صدر در رابطه با رفتار شناسی رهبران جمهوری اسلامی بدرستی می گوید که هرگاه این آقایان قصد کوتاه آمدن و سازش کردن را دارند با سر دادن شعار های تند فضا را ملتهب می کنند تا افکار مردم را منحرف کنند .بعنوان نمونه بنی صدر از عقب نشینی در قضیه گروگان ها و پذیرش قطعنامه در مورد صلح با عراق مثال می آورد .گفته می شود در رابطه با مسئله اتمی ایران ، جمهوری اسلامی در سطح بالاترین مقامات زیر نظر شخص خامنه ای از مدت ها پیش با مقامات امریکایی در زمینه فعالیت های اتمی در تماس بوده است و با هم به توافق هم رسیده اند .نشست جدید جواد ظریف با 1+5 تنها جنبه رسمی دادن به این توافق بوده است . به گفته لاورف وزیر خارجه روسیه تنها فرانسه در جریان چنین توافقی نبود و فابیوس وزیر خارجه اش از اینکه درجریان قرار نگرفته بسیار ناراحت بود .فابیوس با مطرح کردن شروط جدید برای حل مسئله اتمی ایران این مذاکرات را به بن بست کشاند .

5.اسرائیل ، امارات و عربستان ،فرانسه را در سختگیری نسبت به جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار داده اند .منافع اقتصادی فرانسه در منطقه نمی توانسته در این تصمیم گیری بی تاثیر باشد .پروژه های نان آب دار نظامی و اتمی برای چاپیدن دلار های نفتی کشورهای خاورمیانه فرانسوی ها را به طمع انداخته است . هیچ بعید نیست که با توجه به موضع گیری های خصمانه فرانسه نسبت به جمهوری اسلامی شعار «مرگ بر فرانسه » جایگزین شعار «مرگ بر امریکا » بشود .رفیق شالگونی به درستی به نیاز جمهوری اسلامی به تراشیدن یک دشمن خارجی اشاره می کند .ولی برای جمهوری اسلامی که رژیم دشمن تراشی است چه کاری دارد تا فرانسه را جانشین امریکا کند . اگر به یاد داشته باشید در سال های اول جمهوری اسلامی شعار مرگ برروسیه در کنار مرگ بر امریکا می آمد و نمازگزاران روزهای جمعه حنجره شان را با شعار مرگ بر روسیه پاره می کردند ولی نیازهای سیاسی جمهوری اسلامی به تدریج این شعار را کم رنگ و سپس محو ساخت .شاید نزدیکی امریکا به جمهوری اسلامی نیز به کم رنگ تر شدن شعار «مرگ بر آمریکا» منجر شود

6. ما ، مخالف استفاده از انرژی هسته ای هستیم .ما معتقدیم ایران باید از آلودگی استفاده از انرژی اتمی پاک شود .اینکه اسرائیل یا عربستان و امارات و فرانسه با یک ایران اتمی مخالفند ،ما را در اصرار در مواضع خود نباید سست کند .کشورهای سرمایه داری غربی هم ، هر از گاهی گروه های هوادار حقوق بشر در ایران راه می اندازند و از به زندان انداختن و اعدام فعالین سیاسی در ایران انتقاد می کنند آیا چنین موضع گیری این کشور ها ما را در اصرار بر محکوم کردن ایران در نقض حقوق بشر دچار تردید می کند ؟اینجا هم داستان به همان شکل است .فرانسه و اسرائیل و عربستان ، زمانی که رژیم شاه در حال راه اندازی پروژه بوشهر بود صدایشان در نمی آمد ولی حالا چون یک رژیمی که مورد دلخواهشان نیست سر کار است اعتراض می کنند .ما مخالف استفاده از انرژی اتمی هستیم چه در ایران و چه در اسرائیل .هجوم اتحاد اسرائیل فرانسه و عربستان نباید ما را به این گرایش ناسیونالیستی سوق دهد که : » به آنها مربوط نیست ، چرا اسرائیل دارد و ما نداشته باشیم بر خلاف ما برخی گروه های چپ با برداشت ناسیونالیستی از انرژی اتمی همداستان شده اند .آنها هم مثل مقامات رژیم از داشتن انرژی اتمی دفاع می کنند .آنها در کنار ظریف که فکر می کند مظلومانه مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است می ایستند و از او دفاع می کنند و با او هم موضع می شوند .ظریف برای واضح کردن نظرات خود در مورد داشتن انرژی اتمی در یادداشت خود در فیس بوک چنین نوشته است :

برای ما ایرانی ها انرژی هسته ای پیوستن به یک باشگاه و یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست. انرژی هسته ای یک جهش است. حرکتی به سوی تعیین سرنوشت خویش. به جای این که اجازه دهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند. برای ما انرژی هسته ای به معنای تامین آینده فرزندانمان است. برای ایجاد تنوع در اقتصادمان به جهت جلوگیری از هدر رفتن نفتمان و پیرامون تولید انرژی پاک. این حرکتی است رو به جلو برای ملت ایران همانند دیگران در یک عرصه نوین که با صلح، پیشرفت و کامیابی تعریف شده است (1). 

چند روز پیش کاریکاتوریست سایت عصر ایران ، کاریکاتوری را به نمایش گذاشت که جواد ظریف را نشان می داد که مظلومانه در مقابل یک گروه فشار مرکب از کل 1+5 و گروه های فشار داخلی و خارجی قرار گرفته است (2) این سایت که به جناح رفسنجانی متمایل است بیننده را به دفاع از ظریف که مظلومانه مورد هجوم نیروهای مختلف است فرا می خواند . ولی ماجرای ظریف در مجلس شورای اسلامی نشان داد که کاریکاتوریست روزنامه عصر ایران در جمهوری اسلامی تصویری مطابق واقعیت ترسیم نکرده است .

مجلس شورای اسلامی سعی داشت از ظریف در باره محتوای محرمانه کنفرانس ژنو سوال کند . ولی ظریف امنتاع کرد و گفت حاضر است استیضاح شود ولی کلمه ای درباره محتویات محرمانه این کنفرانس که مقامات عالی رتبه نظام از آن با اطلاع هستند به زبان نیاورد (3) .ظریف پیه استیضاح شدن را به جان می خرد ولی حاضر نیست کلمه ای در رابطه با مسائل این کنفرانس بگوید .یکی از مقاله نویسان همین روزنامه معتقد است موضع گیری فرانسه در برابر مسئله هسته ایران ، اصول گریان میانی ( دارو دسته خامنه ای ) را با اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نزدیک کرده است .

20 نوامبر 2013

1.

عصر ایران

2.

عصر ایران

3.

تارنمای روزنامه قانون