تسریع چرخه ی ماشین اعدام پس از روی کار آمدن روحانی

تسریع چرخه ی ماشین اعدام پس از روی کار آمدن روحانی
صادق افروز
برخلاف نظر برخی فعالین سیاسی که می پنداشتند با روی کار آمدن باند رفسنجانی و انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور و  آغاز مذاکرات دولت مردان امریکا و جمهوری اسلامی و کوتاه آمدن آنها از ادامه ی جاه طلبانه بکارگیری و توسعه ی انرژی هسته ای ، فضای سیاسی در ایران بازتر خواهد شد ، فضای سیاسی نه تنها باز تر نشد ، بلکه موج جدیدی از اعدام های کم سابقه در سال های اخیر براه افتاده است .در شش ماهه ی دولت روحانی بیش از 250 نفر اعدام شده اند و هر روز بر تعداد اعدام شدگان افزوده می شود .کسانی مثل حبیب الله گلپری پور و شیرکوه معارفی که علیرغم صدور حکم اعدامشان توسط دادگاه های جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در زندان بودند و حکم اعدام شان اجرا نمی شد ، حالا به دار آویخته می شوند . چهار زندانی عرب ،غازی عباسی ،عبدالرضا امیر خنافزه ، عبدالامیر مجد و جاسم مقدم پناه نیز بدون داشتن وکیل به پای چوبه دار رفتند .هفته ی پیش نیز 16 زندانی بلوچ در واکنش به کشته شدن چند مرزبان اعدام شده بودند . از سوی روحانی و باند رفسنجانی و حتی اصلاح طلبانی مثل خاتمی و خارج نشیان هوادارشان هیچگونه صدای اعتراضی بر نخواسته است . ولی فقیه و سپاه پاسداران ، اگرچه زیر فشار تحریم های اقتصادی ، به روی کار آمدن روحانی تن دادند و پس از اجماع با باند رفسنجانی در به روی کار آمدن روحانی اهتمام کردند ، ولی در مسائل داخلی نه تنها کوتاه نمی آیند ، بلکه بر شدت خشونت ها افزوده اند .اینجا بار دیگر تئوری مارکسیستی دولت حقانیت خود را نشان می دهد .دولت به مفهوم نیروهای مسلحی است که از سیادت طبقه مسلط حمایت می کنند . دولت یعنی سپاه پاسداران و بسیج و سازمان زندان ها و شکنجه گران و بازجو ها و ماموران مخفی و جاسوس ها. این ها همچنان سر جایشان نشسته اند .روی کار آمدن روحانی اگرچه نشانه تغییر مسیر سیاسی در حوزه ی خارجی است ، ولی کنترل اوضاع داخلی همچنان با نیروهای مسلح محافظ طبقات مسلط در جامعه است . ارنست مندل در مقاله ی خود با عنوان تئوری مارکسیستی دولت در باره وظیفه ی دولت چنین می گوید :
دولت نهاد ویژه ای است که در مقطعی خاص از تکامل تاریخی انسان ظاهر می شود و در مسیر تکاملی سرانجام محکوم به فناست .دولت با تقسیم جامعه به طبقات متولد می شود و زمانی که این تقسیم بندی محو شود ، دولت نیز ناپدید می شود .دولت بعنوان ابزاری در دستان طبقه ی مالک متولد می شود با این هدف که تسلط این طبقه بر فراز جامعه را حفظ کند .با حذف تسلط طبقاتی ، دولت نیز ناپدید خواهد شد .(1)
کسانی که با روی کار آمدن  روحانی انتظار فضای باز تر سیاسی را داشتند این تئوری مارکسیستی دولت را نادیده گرفتند .موج جدید اعدام ها بار دیگر صحت این تئوری را نشان داد . رفرمیست ها که به این یا آن فرد ، یا این یا آن جریان و باند در طبقه ی حاکم متوسل می شوند و فریب شعار های خوش رنگ را می خورند تنها بی اعتقادی شان به تئوری های مارکسیستی را نشان می دهند . این شعارهای رنگارنگ سبز و بنفش که روزی به صورت گفتگوی تمدن ها ظاهر می شود و یک روز به صورت تدبیر و امید و کلید راه گشا ، تغییری در جایگاه دولت در جامعه نمی دهد   .مادام که طبقه ی حاکم نیروهای مسلح خود را در اختیار دارد سیاست خود را صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد یا رئیس مجلس به مرحله ی عمل در می آورد .برای خامنه ای سازش با باند رفسنجانی که به روی کار آمدن روحانی منجر شد ، تنها ایجاد مجال و فرصت برای خاتمه دادن به تحریم ها و باز کردن شریان حیاتی نفت و پر کردن خزانه ی خودی بود .اعدام فعالین سیاسی مثل شیرکوه معارفی و حبیب الله گلپور نشان داد ، قدرت اصلی در جامعه یعنی دولت ، اگرچه در مورد فعالیت های اتمی و سیاست خارجی زیر فشار تحریم های اقتصادی دست به عقب نشینی هایی زده است ولی در برخورد به نیروهای مخالف سیستم ، واکنش های بسیار شدیدتری نشان می دهد . باند رفسنجانی علیرغم قول و قرار های انتخاباتی کوچکترین اعتراضی به این اقدامات نمی کند و خفقان گرفته است .براستی از دولتی که وزیر دادگستری اش متخصص اعدام های دهه 60 باشد چه انتظار دیگری می توان داشت ؟
آنچه پس از انتخاب روحانی نصیب مردم شده است سرکوب های شدیدتر سیاسی از یک سو و لیبرالیزه شدن بیشتر اقتصاد از سوی دیگر است .هزینه های دولتی تقلیل می یابند ، دست کمپانی های خارجی باز تر می شود .یارانه ها قطع می شوند و قیمت ها همچنان سیر صعودی طی می کنند .در این میان فضای سیاسی نیز بسته تر می شود .
اعدام های پی در پی فعالین سیاسی در چند هفته ی اخیر را در چنین بستری باید تحلیل کرد .
پنجم نوامبر 2013
 
1.