آتش و کلام

آتش و کلام

نویسنده: گلوریا مونیوزسه شنبه ، ۹ مهر ۱۳۹۲؛ ۰۱ اکتبر ۲۰۱۳

 منتشر شده در اندیشه و پیکار

تاریخچه ای از ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

 

Atash-va-kalam
گلوریا مونیوز
ترجمه بهرام قدیمی
کتاب به پی دی اف، با حجم ۱۰ مگابایت

کتاب به پی دی اف، با حجم ۳۰ مگابایت