گوناگون

بر مرغ توفان نیست آیا؟

morgetoofanآنجا که خاموش است دریا

برسینه اش  افتاده  شب

                همچون هیولا؛

رعدی نمی غرد ز بالا

ابری  نه بارا،

گر هست ،

                  چندان نیست کارا ،

موجی نمی جوشد ز ژرفا

دریا ندارد رنگ دریا…

در جزر‌ها پرواز کردن

توفندگی آغاز کردن

بر مرغ توفان نیست آیا؟

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)