زنده‌گی‌نامه‌ی «غلام کشاورز»

20130911-173402.jpg

سایت پروسه
http://www.processgroup.org

از مجموعه‌ی «مبارزانِ کمونیست» زنده‌گی‌نامه‌ی «غلام کشاورز» (ویرایش جدید)

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/09/gholam-keshavarz2.pdf