کشتی های جنگی چینی اکنون برای اولین بار در دریای مدیترانه

20130909-074622.jpg

نوشته شده توسط یورگن مایر
کشتی های جنگی چینی اکنون برای اولین بار در دریای مدیترانه

بحران سوریه حاد میشود و برای اولین بار بخاطر پیش بینی تجاوز آمریکا علیه سوریه یک کشتی جنگی چینی هم برای اولین بار، به آبهای مدیترانه وارد میشود.
قبلن هم در مورد یک ضربه متقابل روسیه به عربستان سعودی، زمانیکه آمریکا به سوریه حمله نماید، حدسهایی زده میشده است.
در ملاقات کشورهای «گ ۲۰» در سنت پترزبورگ، روسیه و چین بخصوص، بحث های شدیدی را سامان داده اند.
تقریبا بدون سروصدا کشتی بسیار مدرن جنگی نیروی دریایی مردم چین در دریای مدیترانه دیده شد. چند روز پیش این کشتی از سوئز کانال به طرف لیبی گذر کرد. این اولین باری است که کشتی جنگی چینی به آبهای مدیترانه وارد میشود. این کشتی بسیار مدرن، مجهز به راکتهای لیزری هدایت شونده، بایستی به نقل مکان بقیه چینی ها یاری رساند. اکنون بایدبرای همه روشن شده باشد که چین تا سطح یک قدرت جنگی جهانی رشد کرده است. من میخواهم یک مقاله در مورد کشتی جتگی از oyukidaruma را اینجا بیاورم.
Xuzhou«شوژو» با ۱۳۵ متر طول و با تقریبا چهار هزارو صد تن وزن، از بزرگترین و مدرن ترین ناوچه های چینی میباشد. بعنوان یک کشتی در رده ی ۰۵۴ Jiangkai-II جیان جای-۲، مدرنترین استعداد استتار، راکت های لیزری و مسلح به ضد زیردریایی میباشد که تاکنون موجود بودند.
چهار نوع از این کشتی: Xuzhou«شوژو» ۵۳۸ اولین آنها بود، سپس( Zhoushan (529 و بع از آن(Huangshan (570 و (Chaohu (568. اولی و سومین کشتی در کارگاه کشتی سازی هوانگ پو Huangpu و کشتی دوم و چهارم از کارگاه کشتی سازی Hudong-Zhonghuaهودونگ زهونگهوآ، به آب انداخته شد. نوع -۰۵۴آ – در ابتدا برای دفاع هوایی در دریا طراحی شده بود، ولی بعدا سیستم های پرتاب عمودی بروی عرشه جلو برای جنگ تهاجمی بدان اضافه شد. برای مانورهای دریایی، یک سکوی فرود برای بالگرد (هلیکوپتر) های متوسط روی عرشه ساخته شد.
این ناوگان که بخشی از یک ناوگان چینی در آبهای سومالی جهت مبارزه با دزدان دریایی اقامت داشت، اکنون بسوی کانال سوئز بحرکت در آمده است. چین با این مانور قابلیت جنگی این ناوگان جنگی را در دریای آزاد آزمون مینماید. چین یک کشتی یونانی را چارتر(اجاره) کرده است که چینی ها را به کرت«کرتا» باید بیاورد.
هدفXuzhou«شوژو» بندر بن قاضی میباشد. کشتی های فرستاده شده چینی شهروندان اروپایی و تایلندی را به عرشه پذیرفته اند.
ولی این شکل رسمی قضیه است. در واقع روسیه هم بطور فزاینده ای کشتی های جنگی خود را در دریای مدیترانه در مواضع مورد نظرجا داده است.