پرش به محتوا

ماه: سپتامبر 2013

پرنده تنها

،پرنده تنها کولیا در هوانسیان منتشر شده در هويس مجله دو هفته نامه ارمني و فارسي نلی صدای ضعیفی شنید، مثل ناله ی چوب زیر وزنه‌ای سنگین. چشم‌هایش را باز کرد […]