سياسی

نامه رضا شهابی در رابطه با دستمزد کارگران : دو رویی و اقدام غیر قانونی شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران را محکوم می کنیم

5d231997759398fd54d0c1f438d55347_Lنامه رضا شهابی در رابطه با دستمزد کارگران

دو رویی و اقدام  غیر قانونی شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران را محکوم می کنیم

کسانی که در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران حضور داشتند و مصوبه دستمزد سال 92 را امضا کردند، بعدا در موضع مخالف مصوبه دستمزد سال 92 اعتراض کردند و با همکاری و هماهنگی با تشکل های فرمایشی و حزبی که ماهیت شکل گیریشان جای بحث دارد، اقدام به تنظیم شکایت جهت ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری کردند.

اینجا در ذهن کارگران این سوال پیش می آید که اصلا برای چه امضا کردند که الان مجبور شوند اعتراض کنند؟

 اینجا است که فرق نماینده واقعی کارگران وتشکل های واقعی کارگری که پشتوانه طبقه کارگری داشته باشند،  با نماینده فرمایشی مشخص می شود.

اینجانب کارگر زندانی وعضو هیت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در آن زمان که در مرخصی پزشکی بودم در صحبت با همکاران و فعالین کارگری نسبت به این اقدام اعتراض داشتم.

به این دلیل که این آقایان می خواهند با این کار عملکرد خلاف قانون خودشان را توجیه کنند. اگر راست می گفتند مصوبه را امضا نمی کردند.

مگر نمی دانستند که دارند بر خلاف ماده 41 قانون کار دستمزدها را 25 درصد یعنی 6 درصد پایین تر از نرخ تورم  اعلام شده ( بالغ بر 31 درصد ) ؛افزایش می دهند.

لذا شکایت به دیوان عدالت اداری نوعی سرگرم کردن کارگران در پیچ وخم های راهروهای ساختمان دیوان عدالت اداری و ساکت نگهداشتن کارگران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می بود.

دوم آنکه کارگران اگر اعتراض وتجمع کردند، بگویند که ماشکایت کردیم و اکنون منتظر رای دیوان هستیم. و به این بهانه کارگران را وادار به صبر وتحمل شرایط موجود کنند تا موضوع مشمول مرور زمان شود، تا بگویند موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری که مانع تراشی های آن را رانندگان شرکت واحد که عضو سندیکای شرکت واحد بودند و الان هم هستند ؛ تجربه کرده اند؛ در حال برسی می باشد.

در صورتیکه اصلا این پرونده نیازی به برvسی ندارد. زیرا کاملا مشخص است که دولت برخلاف ماده 41 قانون کار و نرخ تورم 31 درصد سال 92 را تعیین کرده است.

به نظرم این کار یعنی وقت کسی را به سخره گرفتن و توهین به شعور کارگران است.

با این وضعیتی که من در گفته های مسولان، روزنامه ها و خبرهای صدا وسیما می بینم، هیچ اقدامی در مصوبه دستمزد سال 92 صورت نخواهد گرفت.  وبا کش وقوس های اداری و قانونی که خواهند داد سال به پایان خواهد رسید و تنها کارگران دراین میان سرشان بی کلاه خواهد ماند .

 واز طرفی تشکل های فرمایشی شکایت کننده دست پیش خواهند گرفت تا پس نیفتند که کارگران اگر اعتراض کردند بگویند  که ما شکایت کردیم و پیگیر بودیم  واین مراجع قضایی هستند  که تعلل کرده اند.

به نظر من به این کار می گویند فرصت طلبی؛ و خود را محق نشان دادن؛ وسرپوش گذاشتن به تخلف خود؛ که در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشی و مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار و 6 درصد پایین تر از نرخ تورم را امضا کنی.؛ و نوعی پاک کردن صورت مساله و فرار از پاسخ گویی به طبقه کارگری می باشد.

رضا شهابی

مرداد 92

بند 350 اوین