انتقاد شدید روسیه از بهانه جوییهای غرب در قبال سوریه

20130826-160139.jpg

سرگئی لاوروف در نشست خبری اضطراری امروز درباره سوریه با تاکید بر اینکه تحریک به ماجراجویی نظامی در سوریه رو به افزایش است؛ افزود: مقامات کشورهای غربی ادعا می کنند شواهدی وجود دارد که دولت سوریه در حمله شیمیایی به غوطه شرقی دست داشته است اما این شواهد را ارائه نمی کنند و نشان نمی دهند. رفتار مقامات کشورهای غربی بر خلاف توافقات قبلی است که در آن گفته شده که هر اطلاعی درباره کاربرد سلاح شیمیایی باید با دقت کامل بازرسی و سپس نتایج آن به شورای امنیت ارائه شود.
لاوروف تصریح کرد: طرفدار بازرسی و رسیدگی به هرگونه بکارگیری سلاح شیمیایی هستیم اما در اینترنت مواردی برای اثبات کردن کاربرد سلاح شیمیایی منتشر شد که بعضی از آنها قبل از حادثه غوطه روی اینترنت آمد.
وزیر خارجه روسیه گفت: سوریه با هیات کارشناسان سازمان ملل توافق کرد که این هیات از محل حادثه بازدید کند. با این وجود طرف های غربی مدعی هستند دیر شده و در مدت پنج روز می توان همه شواهد را نابود کرد.
وی با انتقاد از رفتار کشورهای غربی گفت: چرا غرب بعد از حادثه 19 مارس 2013 با اعزام هیات کارشناسان به سوریه موافقت نکرد و نگفت آن زمان دیر است. کارشناسان روسی بر اساس استاندارد بین المللی از محل حادثه بازرسی و نتایج آن را به سازمان ملل ارائه کردند.
لاوروف افزود: خبر حادثه در غوطه زمانی منتشر شد که هیات بازرسان سازمان ملل وارد سوریه شدند، حال کارشناسان در غرب این پرسش را مطرح کنند که مگر این حادثه در آن زمان برای دولت سوریه مفید است؟ شواهد نشان می دهد مخالفان دولت سوریه نمی خواهند در نشست ژنو 2 شرکت کنند و تلاش می کنند ابتکار روسی – آمریکایی را مختل کنند.
وزیر خارجه روسیه گفت: دولت سوریه اعلام کرد آمادگی دارد بدون پیش شرط در نشست ژنو 2 شرکت کند اما نظر مخالفان سوری که در یک سایت آمریکایی منتشر شد حاکی از آن است که آنها معتقدند این نشست نتیجه ای نمی دهد.
لاوروف با اشاره به مذاکرات خود با وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: جان کری متقاعد شد برای جلب نظر مخالفان سوری برای شرکت در ژنو 2 تلاش کند.
وی تصریح کرد: روسیه طرفدار بیانیه نشست سران گروه 8 است که در آن بر همکاری دولت سوریه و مخالفان برای اخراج گروه های تروریستی از سوریه تاکید شده است.
وی گفت: تشدید تشنج در سوریه فایده ای ندارد، در عراق و لیبی شاهد بودیم که دخالت خارجی سبب بهبود اوضاع و ثبات نشد و نتیجه عکس داد. درخواست می کنم این اشتباه دوباره تکرار نشود.
وی گفت: درخواست می کنیم همه طرف ها باید همزمان در یکجا و صادقانه بر اساس توافقات حاصل شده در نشست سران گروه 8 فعالیت کنند.