دادگاه در مصر امروز حکم آزادی حسنی مبارک را صادر کرد

20130821-161403.jpg

.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: دادگاهی در مصر حکم آزادی حسنی مبارک را صادر کرد.

دردادگاه بدوی حسنی مبارک و حبیب العادلی در ژئن 2012 به سبب دست داشتن درقتل 800 نفر در تظاهرات اوایل سال 2011 به حبس ابد محکوم شده بودند.

دادگاه کیفری قاهره دیروز حکم داد حسنی مبارک در ارتباط با پرونده کاخ های ریاست جمهوری تبرئه شود.

این دادگاه حکم داد حبس علا و جمال مبارک در ارتباط با همین پرونده ادامه یابد و این پرونده به دادستانی بازگردانده تا اسامی چهار نفر دیگر به متهمان افزوده شود.

دستگاه قضایی مصر چهار اتهام اساسی به مبارک پس از انقلاب 25 ژانویه سال 2011وارد کرده است.

اول :کشتار تظاهرکنندگان در سال 2011میلادی .

دوم : کاخ های ریاست جمهوری که به اختصاص بودجه کاخ های ریاست جمهوری به ساخت کاخ های دیگر برای خودش و اعضای خانواده اش متهم است.

سوم : قضیه انباشت ثروت و کسب نامشروع.

چهارم : هدایای الاهرام.

مبارک در خصوص بند چهارم به کسب هدایا از موسسه دولتی الاهرام به مدت چند سال متهم است.

دستگاه قضایی در ارتباط با برخی اتهامات وارده حکم صادر کرده اما برای برخی دیگر از اتهامات ، حکم صادر نکرده است.

حسنی مبارک در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان در انتظار محاکمه مجدد است و جلسات آن در 25ماه میلادی از سرگرفته خواهد شد.