تأثیرات درگیری های ژئوپولیتیک و ژئوگرافیک میان آنها از منطقه به کل جهان کشیده خواهد شد

iranwagharb1ایران و غرب:

 

تأثیرات درگیری های ژئوپولیتیک و ژئوگرافیک میان آنها از منطقه به کل جهان کشیده خواهد شد

 

منبع: سایت alahednews.com

برگردان و زیرنویس ها: احمد مزارعی٬ ۱۱ اوت ۲۰۱۳

   سیر درگیری ها و رو در رویی ایران و ائتلاف غرب و صهیونیسم به نقطه بسیار بحرانی و بالایی رسیده که منعکس کننده حساسیت و اهمیت آن ها می باشدمجموعه ا ی از منافع و مصالح حیاتی و استراتژیک٬ محور درگیری های موجود هستند که می توان از مهم ترین و بارزترین آنان به شکل زیر یاد کرد:

پرونده هسته ایران٬ که حساسیت بسیار زیادی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد می کند٬ زیرا مربوط به امنیت استراتژیک آن است. اسرائیل می کوشد تنها «کشور»( هر کشوری دارای مرز است٬ اما اسرائیل  به دلیل تجاوز به همسایگانش و تصرف و غصب زمین های آنها٬ از ابتدای موجودیتش به مدت ۶۶ سال٬ بدون مرز استمترجم) قدرت مند هسته ای در منطقه بوده٬ زیرا موجب امتیازی برایش می شود که در موقعیت کنونی که نیروهای نظامی کلاسیک اهمیت خود را از دست داده٬ بنابراین توفق اتمی می تواند اسرائیل را هم چنان در موضع برتر نگه دارد٬ این برتری حتی می تواند اسرائیل را در برابر جنبش های مقاومت منطقه نیز٬ در موقعیت برتری مطلق قرار دهد.

   باید گفت که ارزیابی های آمریکا و اسرائیل در مورد پرونده هسته ای ایران متفاوت است. برعکس اسرائیل که موضع گیری سرسختانه در مورد ایران دارد٬ اما آمریکایی ها بارها چنان ابراز کرده اند که برایشان برنامه هسته ای ایران قابل هضم و تحمل است.

   این اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بارها خود را نشان داده و در مقابل نظرات سرسختانه اسرائیل که باور به برخورد نظامی با ایران دارد٬ برعکس آمریکایی ها معتقدند که با روش ملایم می شود مسئله هسته ای ایران را حل کرد و اخیرا مذاکراتی عمیق و حساس میان آنها(آمریکا و اسرائیل) انجام گرفته که در صورت عبور تهران از خطوط قرمز و ضرورت برخورد نظامی٬ چه سیاستی باید در پیش گرفت. اگرچه نتیجه این مذاکرات روشن نشده٬ اما به نظر می رسد که طرفین توافق کرده اند تا تهدید استفاده از گزینه های نظامی را هم چنان بر روی میز و یا در کشوی میزشان باز بگذارند٬ تا تهران نتواند احساس امنیت کند و تحت فشار بماند.

پرونده ویژه موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوگرافیکی ایران در منطقه آن چنان است که تأثیر مهم و استراتژیک بر کل منافع و موقعیت آمریکا دارد. موقعیت ایران هم چنین فضایی را خلق کرده که در منطقه بر امنیت اسرائیل تأثیر فراوانی گذاشته است. این وضعیت در سال های اخیر به مرحله ای رسیده که تهدیدات تعیین کننده ای بر مسیر آینده اسرائیل دارد(۱).

   هنگامی که از نقش ایران صحبت به میان می آید٬ منظور موقعیت مرکزی این کشور بر محور رو در رویی و مقاومت در منطقه است. این موقعیت و تأثیر٬ پس از خروج آمریکا از عراق تعمیق یافته است. آن چه که مزید بر علت می شود٬ این است که سقف تهدیدهای ایران بر موقعیت منطقه ای آمریکا و نتایج حاصله٬ از محدوده منطقه ای خارج شده و بر نظام تازه ای که در جهان در حال بروز است٬ تأثیر خواهد گذارد. این نظام تازه در حال ظهور٬ بر جهان چند قطبی قدرت استوار خواهد بود که قطب بندی های منطقه ای نیز تأثیر تعیین کننده ای بر آن خواهند داشت.

 

    آن چه که بر شدت درگیری های ایران و غرب در سال های اخیر تأثیر گذاشته به قرار زیر خواهد بود:

 

الف – خروج آمریکا پس از شکست در عراق٬ فرصت مناسبی را برای ایران فراهم آورد تا خط مقاومت و جبهه ممانعت را در منطقه تقویت و پشتیبانی نماید٬ این مسئله به ویژه هنگامی اهمیت می یابد که عراق نیز خود تمایل به نیرومندی در این جهت دارد. خروج آمریکا از عراق هم چنین تأثیر مهمی بر بعضی نیروهای داخلی عراق و در خارج از آن به ویژه برکشورعربستان سعودی و اسرائیل بر جای نهاد.

ب – دخالت و تأثیر قدرت مند ایران برای خنثی و تعطیل کردن توطئه هایی که برعلیه سوریه و نقش منطقه ای آن در محور مقاومت و ممانعت٬ از طرف مخالفان انجام می گیرد.

ج – انتقاضه هایی که در جهان عرب و بیش از چند کشور و منطقه جریان دارد٬ منطقه را در مسیری قرار می دهد که دچار تغییرات بی سابقه شده و غرب نیز از آینده آنها تصور درستی ندارد. در نتیجه این انتقاضه ها می توان گفت در حد مساوی با محور مقاومت قرار می گیرد و به آن خدمت می کند.

د – اضطرابی که در کشورهای منظومه خلیج فارس وجود دارد و با در نظر گرفتن این که این منظومه مرکز و رکن اساسی منافع نفتی٬ سیاسی و اقتصادی ایالت متحده آمریکا است٬ این ترس و نگرانی وجود دارد که کنترل امور در آن جاها از دست حاکمان خارج شده که بدون شک در جهت مصلحت آمریکا نیست و بنا به مجموعه اعتبارات گوناگون موجود در این منطقه٬ تنها ایران می تواند از شرایط احتمالی بهره برداری کند(۲).

ه – اوضاع اقتصادی سختی که آمریکا و اروپا با آن درگیر هستند و اجازه دخالت مستقیم در منطقه به آنها نمی دهد٬ به اضافه این که آنان انتخاباتی در پیش رو دارند که در مجموعه موجب فرصت هایی خواهد شد که بتوانند از وضعیت فعلی خارج شوند٬ اما به نظر نمی رسد که برای حل مشکلات منطقه راه آسانی برایشان وجود داشته باشد.

و – آماده شدن آمریکا برای خروج از افغانستان٬ که تنها فرصت برای ایران وجود دارد که جای آمریکا را در افغانستان پر نماید.

   بر این اساس حجم مصالح آمریکا که از طرف ایران مورد تهدید است٬ بسیار زیاد و از نوع مهم و استراتژیک بسیار با اهمیت است٬ به طوری که می توان گفت٬ سراسر خاورمیانه را شامل می شود.

 

   در این چهارچوب و بر این اساس که آمریکا در حال حاضر توانایی ورود به جنگ مستقیم منطقه ای را ندارد٬ بنابراین آمریکا به استراتژی رو در رویی پیچیده و چند جانبه دیگری روی آورده که مهمترین عناصر آن چنین است:

 

استفاده از جنگ چریکی با ابعاد گوناگون تا از این طریق سوریه را از محور مقاومت خارج کند.

استفاده از همان شیوه سوریه در مورد عراق٬ تا از این طریق معادلات سیاسی درون عراق را بر ضد ایران پیش برده٬ زیرا آمریکا٬ عراق را هم پیمان ایران می داند٬ بنابراین از طریق این جنگ چریکی فرسایشی منافع خود و منافع عربستان که هم پیمان اصلی آمریکا در منطقه است٬ را حفظ می نماید.

کوشش در جهت به شکست کشانیدن انتقاضه های منطقه ای تا بدین وسیله هرگونه فرصت احتمالی برای نزدیکی میان آنان و جبهه مقاومت و ممانعت را در منطقه از میان ببرد.

هدف قرار دادن مستقیم ایران از همه گونه جنگ های سیاسی٬ دیپلوماتیک٬ تبلیغاتی٬ روانی٬ اقتصادی و مالی و بارزترین نوع آن اخیرا این که دولت آمریکا به اسرائیل مأموریت داده تا هر آن چه در توان دارد٬ بکوشد تا اقتصاد ایران را فلج کند٬ به ویژه از طریق هدف قرار دادن بخش صنایع و بازار نفتی و بانک مرکزی ایران در منطقه و جهان.

 

هدف آمریکا از این تهاجم گسترده و خرد کننده بر ضد ایران چیست؟

 

الف – متزلزل کردن مرکز استراتژیک و اساسی محور مقاومت و ممانعت در منطقه.

ب – تضعیف توانایی کمک رسانی ایران به هم پیمانان منطقه ای خود.

ج – ایجاد فعل و انفعالات اجتماعی در ایران٬ آن چنان که انعکاس منفی در اوضاع اقتصادی و مالی داخلی داشته باشد و بتواند زمینه ساز درگیری های گوناگون شود٬ به ویژه این که در بهار آینده موسم انتخابات (مقاله قبل از انتخابات اخیر ایران نوشته شده است – مترجم)در ایران است(۳).

 

   پر واضح است که ایران دست بسته نایستاده و گزینه های بسیار گسترده ای آماده کرده٬ زیرا به اهمیت و تأثیر درگیری با آمریکا کاملا واقف است و مجموعه اقداماتی را اتخاذ کرده که می توان این گونه برشمرد:

 

به شکست کشاندن توطئه های آمریکا در سوریه و عراق و سایر جاها با استفاده از شیوه های گوناگون و مؤثر.

بالا بردن درجه آمادگی نظامی به بهترین وجه و اظهار این که قادر است با هر خطر و تهاجمی تا به آخر مقابله کند.

ایجاد گزینه های گوناگون اقتصادی در برابر تحریم های آمریکا و اروپا٬ به ویژه با استفاده از ارزهای گوناگون در مبادلات بین المللی خود و هم چنین به وسیله ایجاد خودکفایی٬ برای مثال در مورد مصرف و تولید بنزین٬ ایجاد بازارهای دیگری در مقابل اروپا٬ در کشورهای آسیایی و آفریقایی. این ها در مجموعه قدرت و عمل کرد دولت ایران را در درگیری های جهانی و منطقه ای تقویت می کند و ایران بدین وسیله تعادل خود را در منظومه جهانی حفظ می کند.

کمک رسانیدن و میدان دادن به انتقاضه های منطقه٬ به ویژه به جنبش های اصلی که به مثابه ستون ایران است و ابراز آمادگی کامل برای برقراری روابط و هم کاری با آنها(۵).

پای بندی و ادامه کمک رسانی به جنبش های مقاومت در منطقه.

مستحکم کردن رابطه تنگاتنگ در عرصه بین المللی با کشورهای در حال توسعه٬ به ویژه با کشورهای چین و روسیه و مجموعه بریکس(برزیل – روسیه – هندوستان – چین  و آفریقای جنوبی).

   بدون شک ایران روابط و کارت های برنده و پنهان دیگری دارد که بر ما معلوم نیست.

   از مجموعه توضیحاتی که داده شد٬ این چنین بر می آید که مسیر رو در رویی کشورهای غربی و صهیونیسم که از طرف بعضی کشورهای عربی منطقه نیز حمایت می شود٬ برعلیه ایران هم چنان ادامه خواهد یافت٬ زیرا در شرایط فعلی هرگونه مصالحه ای در منطقه بعید به نظر می رسد و این امکان را نیز نمی توان از نظر دور داشت که منطقه وارد درگیری های محدود و یا گسترده شود. بدون شک چنین اتفاقی هنگامی خواهد افتاد که به نوعی حدود معادلات موجود شکسته شود و یا شرایطی پیش آید که شکستن این معادلات موجود ضرورت افتد٬ در صورت شکسته شدن معادلات نتایج آن گسترده خواهد بود.

   اوضاع فعلی محصول مرحله گذاری است که منطقه آن را از سر می گذراند و به سوی برقراری یک نظام تازه در حرکت است. برقراری چنان نظام و استقراری تنها در محدوده قدرت های بزرگ جهانی حاصل نمی شود٬ بلکه کشورهای منطقه نیز در آن نقش اساسی ایفا می کنند.

زیرنویس ها از مترجم است:

 

 (۱)- در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ ٬ مقاومت لبنان موفق به شکست اسرائیل شد. در گذشته نیز این مقاومت با جنگ مسلحانه و گسترده چریکی٬ اسرائیل را از لبنان مجبور به فرار کرد. چندی پیش مقاومت لبنانی یک هواپیمای بدون سرنشین را به نام ایوب بر آسمان اسرائیل فرستاد و موفق شد به مدت ۲ ساعت از تمام مناطق استراتژیک فیلم برداری کند و به مرکز بفرستد. مقاومت لبنان در مقابل تهدیدات اسرائیل اعلام داشت که همه شهرهای کوچک و بزرگ ا٬ فرودگاه ها٬ پالایشگاه ها و مراکز انبارهای اسلحه سرائیل در زیر حمله موشکل دور برد ما قرار دارد٬ اما برای بهتر آشنا شدن با شیوه های عمل مقاومت لبنان به این گزارش از جنگ ۲۰۰۶ و اوضاع مقاومت٬ مراجعه کنید به:

 

Hezbollah & the war Israel lost, by Cheris Herman

 

(۲)- در امارات متحده عربی بیش از پانصد هزار ایرانی زندگی می کنند. هزاران ایرانی در امارات شناسنامه اماراتی دارند. در منطقه صنعتی «جبل علی»٬ ایران بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گزاری دارد٬ از این نظر ایران در تمام زمینه ها در امارات دست بالا را دارد و از نظر تاریخی نیز ایران رابطه تنگاتنگی با مردم و مسئولان اماراتی دارد که ایران را به قدرتی بالفعل در آنجا تبدیل کرده است. نباید به گله مندی های کذرای بعضی شیوخ امارات اهمیت داد.

(۳)- بنابه گزارشی که از طرف «انستیتوی آمریکا  اینترپرایز» و به وسیله شخصی به نامKagan  و دیگران تهیه شده٬ در مورد موقعیت و عمل کرد ایران در افغانستان توضیحاتی کامل دارد و در بخشی می نویسد کهایران سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای تأسیسات زیربنایی٬ هم چون تأسیسات برق٬ خط قطار٬ تأسیسات مخابراتی و تلفن و… به مصرف می رساند. ایران هم چنین قراردادی استراتژیک با افغانستان و تاجیکستان دارد که هم کاری های منطقه ای٬ فرهنگی٬ اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را شامل می شود».

 

(۴)- سایت نویسندگان اردن٬ امروز گزارشی را به چاپ رسانیده٬ مبنی براین که یک شرکت آمریکایی در هم کاری با یم مؤسسه تبلیغاتی اردنی مشغول ساختن فیلمی هستند که مردم در ایران برعلیه دولت تظاهرات می کنند. بنابه این گزارش٬ به جوانان اردنی هر کدام روزانه ۱۰ دینار اردنی برای شرکت در تظاهرات ایران می دهند٬ ماشین هایی با شماره پلاک ایران و تعدادی نیز در شکل روحانی با عمامه سیاه به میدان آورده اند که قرار است در روزهای انتخابات آینده از این فیلم برای «انقلاب» در ایران استفاده کنند. خوشاا به حال بسیاری سازمان های «کمونیستی» که بازارشان در آینده با این فیلم٬ گرم و به نان و نوایی خواهند رسید. ساخت این فیلم٬ نشان دهنده درماندگی و ورشکستگی آمریکا و نوکران ایرانی اشان می باشد.

 

(۵)- ایران از طریق کانال تلویزیونی – اینترنتی العالم به طور روزانه برنامه هایی برای بحرین٬ یمن٬ فلسطین٬ سودان و…دارد. مصاحبه روزانه با سیاست مداران این کشورها و یا با مخالفان تبعیدی انجام می شود٬ این برنامه ها موجب خشم و غضب حاکمان کشورهای مذکور بوده٬ دولت های اروپایی و آمریکا به طرق مختلف می کوشند که در برنامه های العالم خلل ایجاد کنند. محور این برنامه ها ضدیت با آمریکا٬ اسرائیل و سیاست های آنان است.