انتزاع

dgsdgser

سعيد آوا

                                       انتزاع

جماعتي در خود ؛

                 تکه

                    تکه .

قيل و قال هر تکه

طنين اش فراتر از گلدسته .

آی ، وای

های ، هوی :

               «برابری

                عدالت

                آزادی

                 شرافت .. »

زنهار ! پيش رويشان

        ناني ربوده مي شود

       زباني بُريده مي شود

       سينه ای دَريده مي شود

      و حقيقت به عينه بَردار مي شود..

هيهات ! طنين نالهً هر تکه

در آسمان بر باد مي شود !!

 

سعید آوا … 17 مرداد 1392

3 Comments

  1. کمونیست تیز گوش (ژرف شنو) کدام چپ و کدام شعار مورد نظر جنابعالی است؟
    ما که فقط شعار راست شنیده ایم در این سی و اندی سال.

  2. آيا منظور شعر اپوزيسيون چپ است که سي سال است همه اش مثل گلدسته ها شعار داده و با مردم رابطه ای نداشته است؟

  3. شعری خوب با نگاهی واقع بینانه به درد پراکندگی و شعارهای بدون عمل . یا بی تفاوت در برابر حق کشی و غیره

Comments are closed.