فراخوان همایش خلق‌ها علیه امپریالیسم و کلنیالیسم

colombia123456789

منبع: ردگلوب

منتشر شده در تارنگاشت عدالت

برای دفاع از حقوق بشر و اعتبار بی‌قید و شرط قراردادها و معاهدات بین‌المللی که همزیستی بین کشورها را تنظیم می‌کند.

اعلام می‌کنیم:

ما، خلق آمریکای لاتین، بیش از ۵۰۰ سال است که علیه سرکوب توسط قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و استعماری، به رهبری ایالات متحده آمریکا  مقاومت و ایستادگی کرده‌ایم. این قدرت‌ها منابع مواد خام طبیعی و همین‌طور مازادی که در اثر عرق جبین کارگران  و مردمان بومی  بولیوی و قاره ما تولید می‌شود، به خود اختصاص می‌دهند. سود حاصل به شرکت‌های فراملیتی، که در کشورهای ما فعالیت می‌کنند، تعلق می‌گیرد.

دولت این کشورهای امپریالیستی  سیاست‌هائی را علیه دهقانان و کارگران و به نفع گروه‌های کوچک فراملیتی اعمال می‌دارند، بدون آن‌که فعالیت‌های خود را با سازمان‌های اجتماعی کارگران و یا دهقانان این کشورها تنظیم کنند. کشورهائی که به سازمان نظامی ناتو تعلق دارند، هرروز در کشورهای مستقل مختلفی، نه تنها در قاره ما سیاست‌های خشونت‌آمیز مسلحانه اجرا می‌کنند. مثلاً اخیراً علیه سوریه و یا لیبی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا.

در هفته‌های اخیر  جاسوس سابق سیا و سپس NSA ، آقای ادوارد سنودن و قبل از آن مدیر ویکی‌لیکز، ژولیان آسانژ، افشا کردند که ایالات متحده آمریکا نه تنها دشمنان بلکه حتا هم‌پیمانان خود را مورد جاسوسی قرار می‌دهد. افشای این اقدامات جاسوسی، به روشنی نقض حقوق اساسی خلق‌ها و شهروندان اروپائی و آمریکائی را آشکار کرد. این جاسوسی سوءقصدی به آزادی‌های تضمین‌ شده اساسی کشورها و شهروندان آنهاست.

قراردادها و معاهدات بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها در کنار یکدیگر را تضمین می‌کند. اعمال این قراردادها اغلب به قیمت درگیری‌های خونین و مناقشات مسلحانه در کلیه کشورهای جهان ممکن گردیده است. لذا دفاع از اعتبار آنها، تضمینی برای احترام به قوانین حقوق بشر خلق‌ها، که بخشی از منشور سازمان ملل متحد است، می‌باشد. دولت ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان پر قدرت آن به کرات این قراردادها را زیرپاگذارده‌اند.

در ۲ ژوئیه گذشته زیرپاگذاردن این قراردادها به نحو بی‌سابقه‌ و غیرقابل قبولی صورت گرفت. دولت‌های اسپانیا، پرتغال، فرانسه و ایتالیا اجاز عبور از حریم هوائی کشورهای خود را به هواپیمای رسمی رئیس جمهور کشور بولیوی، اوو مورالس آیما ندادند. این اقدام، یک اقدام تروریستی یک کشور علیه کشور دیگری است. این اقدام تروریستی نه تنها تهدید بزرگی برای جان رئیس جمهور اوو مورالس آیما، بلکه تعدی به حرمت خلق بولیوی و خلق‌های آمریکای لاتین بود.

حیثیت و کرامت ما به عنوان سازمان‌های اجتماعی دهقانان، خلق‌های بومی و کارگران بولیوی، آمریکای لاتین و جهان در اثر تعدی به رئیس جمهور اوو مورالس توسط دولت‌ قدرت‌های بین‌المللی امپریالیسم و کلنیالیسم خدشه دار شده است.

لذا سازمان هماهنگ‌کننده ملی برای تغییر (Coordinadora Nacional para el Cambio)  که از سازمان‌های زیر تشکیل می‌شود

Confederación Única de Trabajadores  Campesinos de Bolivia  –  CSUTCB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia –  CSCIB,  Confederación  Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa –  CNMCIOB –  BS,  Confederación Indígena del Oriente Boliviano  –  CIDOB,  Consejo de Ayllus y  Markas del Qullasuyu  –  CONAMAQ,Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia,  Confederación Sindical Única de Trabajadores de Luz  –  Fuerza Telecomunicaciones,  Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de

Bolivia, Central Obrera Regional de El Alto, Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo,  als politischer  Arm der sozialen Organisationen, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, Confederación Nacional  de Maestros Rurales de Bolivia,  Confederación de Panificadores de Bolivia,  Aguas y Gas de Bolivia,  Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Confederación de Trabajadores  en Educación Urbana de Bolivia,  Confederación  Sindical de Choferes de Bolivia, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia,  Consejo  de Federaciones Campesinas de los Yungas, PLANE, Confederación Nacional de Transporte Libre,  Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Gremiales, Junta Nacional de Padres de Familia, Organización de Juana Azurduy de Padilla y la Confederación Nacional  de Juntas Vecinales de Bolivia,

روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳ به نمایندگی از جنبش کارگران و دهقانان بولیوی در لاپاز گرد هم آمده و تصمیم گرفت:
اولاً:

فراخوان به کلیه سازمان‌های اجتماعی ضد امپریالیستی و ضد استعماری، به کارگران مراکز شهری و روستائی، به دهقانان و خلق‌های بومی و ملل جهان، به سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به سازمان‌های مترقی جوانان و زنان  برای شرکت در همایش سران خلق‌ها برای دفاع از حقوق بشر و اعتبار نامحدودقراردادها و معاهدات بین‌المللی، که همزیستی بین ملل را تنظیم می‌کند. این همایش روز ۴ شنبه ۳۱ ژوئیه، ۵شنبه ۱ و جمعه ۲ اوت ۲۰۱۳ در «تی‌گوئی‌پایا»(کوچابامبا) در بولیوی تشکیل خواهد شد.

ثانیاً:

دستورکار این همایش بین‌المللی علیه امپریالیسم و کلنیالیسم عبارت است از:

ـ تحلیل و توضیح/موضع‌گیری  «آدم ربائی» رئیس جمهور کشور کثیرالملله بولیوی، اوو مورالس آیما.

ـ تعیین اقدامات و بسیج مردمی کشورهای شرکت‌کننده و هم‌چنین در سطح ملی و بین‌المللی.

ـ تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد پیامد حضور شرکت‌های فراملیتی وابسته به امپریالیسم آمریکا، فرانسه و اسپانیا که در کشورهای ما فعالیت دارند.

ثالثاً:

این مراسم بین‌المللی علیه امپریالیسم و کلنیالیسم به صورت گروه‌های کار فعالیت خواهد کرد. مقالات و محتویات آن به طور دست‌جمعی تعیین خواهد گردید و توسط CONALCAM (سازمان هماهنگ‌کننده ملی برای تغییر) و Pacto de unidad (پیمان وحدت) هماهنگ خواهد شد.

رابعاً:

هرسازمانی باید نماینده خود را برای شرکت در جلسه به ثبت رساند. برنامه جلسات:

۴ شنبه ۳۱ ژوئیه و ۵ شنبه ۱ اوت: بحث و گفتگو در گروه‌های کار

جمعه ۲ اوت تشکیل پلنوم و تعیین نتایج کار و سپس تظاهرات پایانی در  Viaducto de la Avenida Blanco Galindo.

 

لاپاز، ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳