اعتصاب به خاطر عدم پرداخت حقوق در پارس جنوبی

20130801-095000.jpg

کانون مدافعان حقوق کارگر – شركت محورسازان در تاريخ 01/05/92 بابت كار
پروژه‌اش در پارس جنوبي 900 ميليون تومان از كارفرماي خود دريافت كرده و
به رغم اين دريافت از پرداخت سه ماه حقوق كاركنانش خودداري مي‌كند.
مديران اين شركت مي‌گويند اين پول بايد در پروژه هاي ديگر هم هزينه شود و
همين را بهانه‌اي براي پرداخت نكردن حقوق پرسنل پروژه قرار داده‌اند. اين
در حالي است كارگران اين مجموعه سه ماه است كه از دريافت حقوق محروم
هستند و قادر نيستند مشكلات معيشتی خود را رفع كنند.
از اين رو كاركنان اين شركت از تاريخ 09/05/92 اعتصاب كرده و از كار
كردن خودداري نموده‌اند. اين شركت در گذشته‌ي نه چندان دور هم به دليل
عدم رعايت كيفيت غذاي پرسنل و آلوده بودن غذا، كارگرانش را دچار مسموميت
كرد و يكي از كارگرانش از شدت مسموميت فوت كرد
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post.html#more