سياسی

حمله پلیس استانبول به صفوف تظاهرات کنندگان، اردوغان به مسلمانان هم رحم نمی کند

20130729-071248.jpg

یک گروه از مسلمانان ضد سرمایه داری قصد داشتند در میدان تقسیم استانبول برای برگزاری مراسم افطار تجمع کنند که با ممانعت پلیس مواجه شدند.
به نقل از رسانه های ترکیه، نیروهای پلیس برای متفرق کردن هواداران این گروه از گاز اشک آور استفاده کرد و سه تن از آنان را نیز بازداشت نمود.
ناآرامی ها در ترکیه حدود دو ماه قبل با اعتراض به تصمیم دولت اردوغان برای تخریب یک پارک در میدان تقسیم شهر استانبول با هدف ساخت مرکزی تجاری شروع شد.
تظاهرات معترضان بعداز مداخله نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه و استفاده از گازهای فلفل و اشک آور و ماشین های آب پاش به درگیری های خونین بین دو طرف منجر و دامنه ناآرامی ها به سراسر ترکیه کشیده شد.
بی اعتنایی نخست وزیر ترکیه به مطالبات معترضان ، لغو نکردن سفرش به شمال آفریقا ، عذرخواهی نکردن از مردم ، تشدید اقدامات نیروهای پلیس و امنیتی و اظهارات تهدیدگونه اردوغان نه تنها آبی بر شعله های آتش خشم معترضان نریخت بلکه همچون پاشیدن بنزینی شعله های این آتش را شعله ور تر کرد.
مردم ترکیه در کنار اعتراض به برخی سیاست های داخلی دولت اردوغان، از مداخله آنکارا در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست های مسلح ضد نظام و مردم سوریه راضی نیستند.