سياسی

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

20130728-150417.jpg

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا برگزار می‌کند
کارگران ایران زیر تیغ سرکوب و استبداد دینی با اعتصابات پی‌ درپی در مراکز تولید و تجمعات بی‌وقفه در کارخانه‌‌‌ها و مراکز عمومی، مصمم و استوار با رژیم ضد کارگر ایران مبارزه می کنند.
آنها که بیشترین صدمات را از حکومت اسلامی تجربه کرده‌اند، در محل کار و زندان دلیرانه پیکار می کنند.
سخنرانی های شجاعانه و اطلاعیه های افشاگرانه اخیر‌ رضا شهابی در زندان اوین نمونهٔ بارز این مدعا است.
آزادی خواهان، مردم مبارز!
دفاع از آرمان آزادی خواهانه و عدالت جویانه کارگران ایران امریست ضروری و اقدامیست انسانی‌. بیایید با شرکت در این شب همبستگی حمایت و یاری خویش را با آنان نشان دهیم.

برنامه‌ها شامل:

سخنرانی فعالین و رهبران کارگری
شعر و موسیقی با حمایت و هنر نمایی گروه موسیقی تپراک
ورودی: ۱۵دلار شامل شام برای بزرگسالان
شام برای بچه‌ها رایگان است.

شروع و زمان برنامه برنامه:

ساعت ۷ بعد از ظهر٬ ۳ آگست ۲۰۱۳

مکان:

شماره 70 یارارا ، پننانت هیلز

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0413 489 420 تماس بگیرید

ایمیل:
proletarianunite@gmail.com

Solidarity Committee with Iranian Workers Movement- Australia