بمب‌های دروغ

boobhayedrogh

بمب‌های دروغ

این روز ها

بمب‌های دروغ اند

که از هرسو

              فرو می بارند

تا بی‌صدا

             درپستو‌های ذهن ما

             منفجرشوند!

شگفت آن که

ما قربانیان این فاجعه

شتابان

دست به سویشان  می یازیم

و کشان کشان

              به همان پستویی  می بریم

                            که دلخواهشا ن است!

برزین آذرمهر