ترور دبیرکل و رهبر اپوزیسیون تونس ، وی از مخالفان سلفی ها و اسرائیل بود

20130725-165651.jpg
به گزارش خبرگذاريها در تونس، دبیرکل جنبش الشعب تونس و از رهبران اپوزيسيون تونس در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شد.
بنا بر این گزارش، “محمد البراهمی” دبیر کل سابق جنبش الشعب و معاون رئیس این جنبش، صبح امروز در حمله افراد مسلح به منزل وی در پایتخت تونس به قتل رسید.
مهاجمان با شلیک 11 گلوله وی را از پای درآوردند.
البراهمی از مخالفان عادی سازی روابط تونس با رژیم اسرائيل بود و کمتر از یک ماه پیش در دیدار اعضای حزب الشعب با نخست وزیر تونس، با انتقاد شدید از قطع رابطه تونس با سوریه، خواستار تجدید نظر در این تصمیم و از سرگیری روابط تونس با دمشق شده بود.
وی همچنین از نخست وزیر تونس خواسته بود موضوع ترور شکری بلعید مبارز تونسی مخالف دولت را پیگری و ابعاد مختلف آن را آشکار سازد.
گفتنی است چندی پیش نیز شکری بلعید یکی از مخالفان نظام تونس نیز به دست فردی مسلح ترور شده و به قتل رسید.

هم اکنون تونس شاهد دوره ای از بی ثبانی و نا امنی است و بسیاری از شخصیت های سیاسی از سوی افراد مسلح یا ترور شده و به قتل رسیده اند و یا این که تهدیدهایی را در خصوص کشته شدن دریافت کرده اند.