«جنگ,صلح,مذهب» (در تقبیح جنگ)

nahbehjang

گرامافون,نت های سرود ملی را می نواخت

نت های بمبی

نت های خوشه ای

نت های انفجار.

پای ژنرال ها,بی اختیار رژه می رفت:

یک,دو,سه,یک

یک,دو,سه

زنده باد میهن

زنده باد میهن.

اعضای حزب محافظه کار

کادرهای حزب لیبرال

ناسیونالیست های شئونیست

سهام دارن شرکت های چند ملیتی

همه دور میزی به نام صلح, حضور داشتند.

پاها بی اختیار در رژه:

یک,دو,سه,یک

یک,دو,سه

زنده باد میهن

زنده باد میهن.

جنگ باید در دانشگاه ها,معنی ی حفظ امنیت می گرفت

از ناقوس کلیساها مقدس می شد.

استعمار,اشغال

گندم های شناور برآب

گرسنگی وکشتار

باید مشروع می شد.

آن هنگام که آزادی ی حک شده بر موشک های قاره پیما

از ناوگان های نظامی شلیک می شد.

آن هنگام که دموکراسی,دور میزها رقم می خورد

آن هنگام که پاها باید رژه می رفت:

یک,دو,سه,یک

یک,دو,سه

زنده باد میهن

زنده باد میهن.

گرامافون همچنان می نواخت

قسمتی از آفریقا فتح می شد

خاورمیانه, اعلام آتش بس می کرد.

سهم کشیش ها,کادرها واعضای حزب

از شرکت های اسلحه سازی,بالا می رفت.

همه دور میزی به نام جنگ

همه دور میزی به نام صلح.

پاها بی اختیار در رژه:

یک,دو,سه,یک

یک,دو,سه

زنده باد میهن

زنده باد میهن.

گرامافون از نو نت های سرود ملی را می نواخت

نت های صلح

نت های جنگ و ناوگان های نظامی.

دوری میزی به نام صلح

رئیس جمهور وسازمان های جاسوسی حضور داشتند

کشورهایی تقسیم می شد

مرزهایی در حال چیدن بود

مرزهای مقدس,با پرچم های مقدس.

در دورترین مرزها

سمفونی جنگ در حال نواختن بود

نت های باروتی

نت های سربی

نت های خوشه ای.

سربازان به سوی هم نوع خویش رژه می رفتند:

یک,دو,سه,یک

آتش

یک,دو,سه

زنده باد میهن

زنده باد میهن.

در رژه ی ملی

هرمدال بر سینه ی ژنرال ها

تندیس خون سربازان است.

آن هنگام که جنگ مقدس می شد

که سربازان در خاک می پوسیدند

ومدال ها, بودجه های جنگ را تعیین می کردند.

«علی رسولی»