نقدی برمقاله « بهار عربی» یا « زمستان سیبری» برای واشنگتن

naghdobaresi_06072013

نقدی بر مقاله مندرج در مجله محترم هفته، با آدرس:http://www.hafteh.de/?p=45631

با تشکر از زحمت ترجمه، با اطلاعات ذیقیمتی که میتواند جهت شناخت از حرکت مردم در مصر و منطقه پر بها باشد. منتها آقای ویلیام نتایجی میگیرند که متاسفانه، این ارزش را بی مقدار مینماید.

ایشان میگوید:«اوباما با مرسی تلفنی صحبت کرد و رئیس کل ارتش هم با ژنرال سدکی… که معترضین تخم مرغ به صورت اش پرتاب کرده باشند»…؛ «… عربستان سعودی و دیگررهبران محافظه کار کشورهای حاشیه خلیج [فارس](چرا داخل قلاب گذاشته شده است؟؟!! نکند تنه ویلیام به تنه پنتاگون و گوگل خورده باشد که از مقاله چنین برنمی آید) مداخله کرده است. براساس این گزارشها اگر دولت اوباما کمک سالیانه ۱٫۳ میلیارددلاری به ارتش مصر را قطع کند،…»؛

«مرسی اندکی پیش از سقوط خواستار جهاد برای سرنگونی حافظ الاسد در سوریه شده بود. ».

 

این تنها اوباما نیست که مورد آماج حمله و خشم مردم کشور مصر قرار گرفته است، بلکه این نظام کل کشورهای امپریالیستی 1+8 G (*) که بسرکردگی امپریالیسم آمریکا میباشد، که مردم جهان از آن متنفرند. سراسر اخبار روز از چنین جنایات امپریالیستی پُر هستند که خود از نظام معمولی سرمایه داری که خیلی از ما مردم، آنرا در زندگی روزانه، بدون اعتراض و با کمال میل مورد مصرف قرار داده و از آنها بعنوان سمبل آزادی دفاع میکنیم، ریشه دارند(**).

هرگونه کم بها دادن به انواع کشورهای امپریالیستی که فعلا ابرقدرت پست تر و شاید فردا، به ابرقدرت برتر تبدیل شوند(رشد ناموزون)، باز هم کنیز را دیدن و کدو را ندیدن است(مولانا). مردم مصر با انقلابیکه عبدالناصر یکبار به سرانجام رسانید و با خیانت خروشچفی های مصری بشکست منجر شد، چنانچه نقش دیگر امپریالیستها را کم بها دهند و به همان اوباما قناعت ورزند، باز هم پس از قربانی های زیادی همانجایی هستند که حکومت عبدالناصر، بدان دچار گردید. در عین حال این نتیجه گیری، باعث توهم ِ تکیه کردن به یکی از کشورهای امپریالیستی جهت رسیدن به حکومتی مستقل میباشد که از ریشه خطاست. مصدق با تمام ملی بودن که خود مدیون حزب توده سالهای پیش از سالهای ۳۰ بود، با تکیه به امپریالیسم آمریکا با مبلغی خنده آور کودتا گردید!

در سوریه اتفاقا درست بر عکس است این سرمای سیبری نیست که غرب را، انگشت به ماتهت نگه داشته است، بلکه این نیروی لایزال توده های مردمی سوریه میباشد که اسد، با عوض کردن خط بدانها تکیه کرد و با آوردن نیروهای کمونیستی و نیروهای مبارز مردمی که تاکنون حتی از زمان پدر، در زندان بوده به حکومت و حتی به کابینه، میباشد که توانسته است این چنین قهرمانانه بجنگد. چرا حبیب اردوغان عضو ناتو چنین بیقرار شده است که مصر بمبارزه ضد امپریالیستی خود ادامه میدهد و در سوریه از تجاوز مستقیم امپریالیستهای ناتو و ایجاد منطقه پرواز ممنوع، خبری نمیشود و در مصر انقلاب ادامه دارد. زیرا وی از مردم کشور خود بخصوص نیروهای مترقی وحشت دارد و میداند که بزودی این نیروهای مترقی سناریوی مرگش را نوشته و باجرا در خواهند آورد.

(*) 8+1 G فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، ا.م. آمریکا، روسیه، کانادا + چین .

احتمال اینکه یک اتحادی از چند تای این کشورها در آینده دست به جنایاتی شبیه به جنایات هیتلری و آمریکایی در جنگ دوم(ناکازاکی و هیروشیما) بزنند، وجود دارد. درجنگ دوم جهانی، اتحادشان برای از بین بردن کشور شوروی بود ولی اکنون؟ شاید علیه یکدیگر!

(**) اعم از عمیلیات بانکی تا باور داشتن به رنگین کمان ها و دیگر رسانه ها، تا شرکت در انتخاباتی که حتی در این ۹ کشور فوق همیشه آنهایی از صندوق رای سر بیرون می آورند که نظام طالب آن است، حتی در ا.م.آمریکا! نا گفته نماند که نباید مانند آقای خدا مراد فولادی نتیجه گرفت که این نظام برحق است زیرا مردم این کشورها آنرا میخواهند، بلکه بر عکس دال بر آنست که نیروهای ذهنی یا بوظایف خود پشت کرده اند(مانند حزب توده بعداز سالهای ۳۰ و اشتقاقین از آن) و یا سوراخ دعا را گم کرده، و در اشتباه اند و یا همانند من، خود را آماده و قابل این مهم نمیدانند!؟. (اینترنت مملو از یکه بزن های کارگری است، که فقط در قسمتِ شورایی آن گیر کرده اند)

سپیده