سی ام ژوئن ٬۲۰۱۳ مقدمه موج تازه ای است برای به پایان بردن اهداف انقلاب مصر

حمدبن صباحی نماینده ناصریست های مصر:

سی ام ژوئن ٬۲۰۱۳ مقدمه موج تازه ای است برای به پایان بردن اهداف انقلاب مصر

برگرفته از: سایت های متعدد مصری


برگردان٬ توضیحات و زیرنویس ها: احمد مزارعی٬ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳

   آقای حمدبن صباحی٬ مؤسس «جریان توده ای مصر»٬(۱) در مصاحبه با خبرگزاری ها اظهار داشتروز سی ام ماه ژوئن سال جاری٬ شروع موج تازه ای است برای کامل کردن اهداف انقلاب و تا پایان بردن استبداد در مصر٬ متوقف نخواهد شد. هدف ما تشکیل دولتی است که با ملت و اهداف انقلاب هم آهنگ بوده و بتوانیم مجددا پرچم های آزادی و کرامت انسانی را برافرازیم».

   وی که در یک کنفرانس تحت عنوانپس از بیرون راندن محمد مرسی» که به توسط «جبهه نجات ملی»(۲)٬ در روز شنبه برگزار شده بود٬ تصریح کردبا اعتماد  به خداوند و ملت مصر٬ مرحله آینده ای که مصر وارد آن می شود٬ کشور در مرحله ای بسیار بزرگ قرار خواهد گرفت٬ مرحله ای که وطن اعتبار و موقعیت تاریخی خود را باز خواهد گرداند. ما مصر را در دستان نظامی که از اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه٬ عدول کرده٬ رها نخواهیم کرد».

   وی سپس چنین ادامه دادروز سی ام ژوئن به شیوه ای کاملا مسالمت آمیز به خیابان ها سرازیر خواهیم شد. امکان ندارد وطن را در دست کسانی رها کنیم که از سر خودخواهی و بزرگ بینی با ملت بزرگ مصر برخورد کرده است. مرحله افق پیش روی٬ انتقال از محمد مرسی است که پس از شش ماه به طول خواهد انجامید که امنیت و فراهم آوردن سوخت و سایر نیازمندی های جامعه فراهم شود و سپس یک قانون اساسی که مورد توافق جمع باشد به تصویب خواهیم رساند. در این مرحله همه ما در زیر رهبری «تمرد»(۳) و روح آن قرار خواهیم داشت. همه ما متحدانه در میدان تحریر حضور خواهیم داشت و هرچقدر قربانی و فداکاری نیاز افتد٬ تقدیم خواهیم کرد».

   حمدبن صباحی٬ در بخش دیگری از سخنانش افکار عمومی را متوجه این موضوع نمود که: «تمرد» هیچ موضع گیری بر ضد هیچ شهروند مصری ندارد. «تمرد» مخالف وابستگی شهروندان به این یا آن حزب نبوده و مبارزه «تمرد» بر ضدیت با جماعه اخوان می باشد که ماسک دین بر چهره گذاشته٬ در عین این که رابطه ای با دین ندارد.

توضیحات و زیرنویس ها از مترجم است:

(۱)- «جریان توده ای مصر»٬ تشکیلاتی بسیار گسترده و سراسری در مصر است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصر٬ به توسط جمعی از ناصریست های مصر برای بسیج مردم در دفاع از انقلاب تأسیس شد. علیرغم بسیار جوان بودن این تشکیلات در آستانه انقلاب٬ با وجود این توانست در شهرهای مهمی که مرکز نیروهای ترقی خواه مصر است٬ هم چون قاهره٬ اسکندریه٬ اسماعیلیه و منصوره٬ نزدیک به شش میلیون رأی برای حمدبن صباحی جمع آوری کند. گفتن این نکته بسیار مهم است که در آن روزها حسین طنطاوی٬ رئیس حکومت نظامی در ملاقاتی با صباحی٬ از وی خواست که اگر سیاست هایش را نسبت به آمریکا و اسرائیل تغییر دهد٬ کمک خواهد کرد که رئیس جمهور شود که وی نپذیرفت و مطبوعات نیز این موضوع را نوشته اند.

(۲)- جبهه نجات ملی٬ در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ و گرماگرم انتخابات و حوادث آن روزها٬ ۳۵ حزب چپ و لیبرال و هم چنین ۲۴ نفر از شخصیت های معروف سیاسی مصر٬ در دانشگاه قاهره گرد هم آمده و «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند. این جبهه امروز نقش بسیار مهمی در تحولات مصر دارد. «جریان توده ای مصر» اگر چه عضو اصلی «جبهه» می باشد٬ اما نسبت به حضور بعضی شخصیت های طرفدار رژیم مبارک انتقاد دارد٬ اما به خاطر حفظ ساختار کلی جبهه٬ به طور مشترک فعالیت می کند٬ ولی ناصریست ها جدا از همه این ها تشکیلات بزرگ خود را دارند. برای نمونه مرکز اصلی آن ها در قاهره مکانی است که نزدیک به سی هزارنفر به طور دائم مشغول برنامه ریزی های متعدد برای دوره بعد از مرسی هستند. ناصریست ها قدرتمندترین جریان و می توان گفت مهمترین شخصیت های علمی٬ سیاسی و اقتصادی مصر در این جریان هستند.

(۳)- «تمرد»٬ نام جنبش تازه ای است که ملت مصر برای برکناری مرسی آغاز نموده اند. ارزیابی این است که میلیون ها نفر از روز سی ام ژوئن ۲۰۱۳ ٬ به پشتیبیانی از برنامه «تمرد» به خیابان ها بیایند و تا برکناری مرسی٬ مبارزه را ادامه دهند.